Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Arkusze rysunkowe – tworzenie formatów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3571 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dostrzeganie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.
Poznawanie podstawowych zasad konstruowania rysunku technicznego poprzez tworzenie formatów arkuszy rysunkowych.


Beata Jaskuła
Nauczycielka Zespołu Szkół w Dębach Szlacheckich
Scenariusz zajęć techniki


Klasa: IV, ilość uczniów: 15, grup ćwiczeniowych: 4-5, data: ...........................

Temat zajęć:
Arkusze rysunkowe – tworzenie formatów.

Przedmiot zajęć:

Dostrzeganie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.
Poznawanie podstawowych zasad konstruowania rysunku technicznego poprzez tworzenie formatów arkuszy rysunkowych.

Intryga zajęć:

Pokazanie uczniom wytworów użytkowych solidnych i „super-bubli”, np.: długopis bez wkładu lub zbyt dużym otworem na wkład; grzebień, który ma zbyt ostre zęby i nie ma zębów w ogóle; radio, które ma zbyt krótki przewód i radio, z którego nie wydobywa się dźwięk, itp.

Cel ogólny: Dostrzeżenie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.

Uczeń powinien uświadomić sobie, że jedną z przyczyn produkowania przedmiotów i urządzeń niesolidnych jest brak właściwego projektowania danego wytworu oraz brak właściwej komunikacji za pomocą rysunku technicznego (norm), np.: między projektantem, a producentem.
Uczeń powinien uświadomić sobie, że w kontaktach międzyludzkich również powinny obowiązywać pewne normy, aby proces porozumiewania się był właściwy.

Cele operacyjne: uczeń po zajęciach powinien:

- wymienić sposoby komunikowania się ludzi w sposób werbalny i niewerbalny;
- ocenić wartość wytworu (przedmiotu, urządzenia);
- wyjaśnić dlaczego przekaz informacji przy pomocy rysunku technicznego musi być znormalizowany (ujednolicony);
- wskazać, gdzie należy szukać zasad dotyczących sporządzania rysunku technicznego (PN);
- wymienić rodzaje formatów arkuszy rysunkowych;
- tworzyć arkusze rysunkowe;
- mieć świadomość norm (zachowań) obowiązujących w pracy grupowej;

Główne czynności uczniów:

- dyskutowanie i prezentowanie (sposoby komunikowania się ludzi);
- oglądanie przedmiotów i urządzeń;
- grupowanie przedmiotów i urządzeń;
- uzasadnianie dokonanego podziału;
- opisywanie przyczyn niewłaściwej konstrukcji przedmiotów i urządzeń;
- rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych;
- czytanie ze zrozumieniem tekstu;
- cięcie brystolu;
- klejenie taśmą klejącą;
- rysowanie z użyciem przyborów;
- wskazywanie przedmiotów o określonych formatach;


Przygotowanie zajęć:

- opracowanie instrukcji, zgromadzenie i przygotowanie sprzętu oraz materiałów i przyborów;
- ustawienie na stołach wytworów użytkowych (przedmiotów i urządzeń) przeznaczonych do oceny ich konstrukcji;
- przygotowanie potrzebnych materiałów i przyborów na stolikach będących stanowiskami pracy poszczególnych grup;

Przebieg zajęć:

- pogadanka i prezentacja scenek na temat sposobów komunikowania się ludzi (ze zwróceniem uwagi na przekaz informacji za pomocą rysunku);
- intryga zajęć
• oglądanie wytworów użytkowych solidnych i „super – bubli”
• podział (z uzasadnieniem) wytworów na solidne i niesolidne
• podanie rozwiązań eliminujących wady przedmiotów i urządzeń niesolidnych
• opisywanie przyczyn niesolidności;
- nawiązanie rozmowy o normach w rysunku technicznym; dostępność do bazy norm;
- podzielenie uczniów na grupy 3-4 osobowe, rozmowa na temat norm obowiązujących w pracy grupowej;
- omówienie przebiegu ćwiczeń, rozdanie instrukcji;
- obserwowanie przez prowadzącego pracujących grup, udzielanie ewentualnych wyjaśnień, odpowiadanie na pytania;
- porównanie wyników prac poszczególnych grup;
- podsumowanie przez prowadzącego osiągniętych wyników i podjętych działań z uwzględnieniem norm obowiązujących w pracy grupowej;
- zapisanie tematu lekcji i sporządzenie notatki w formie rysunku przedstawiającego sposoby tworzenia arkuszy rysunkowych;
- wskazywanie różnych wytworów (zeszytów, bloków rys., itp.) o danych formatach A5, A4, A3, A2, A1;
- posprzątanie stanowisk pracy i odłożenie sprzętu;

Środki dydaktyczne:

- przedmioty i urządzenia: długopisy (dobre i bez wkładu oraz ze zbyt dużym otworem na wkład); grzebienie (dobre i bez zębów oraz ze zbyt ostrymi zębami); radio (dobre i ze zbyt krótkim przewodem oraz takie, które nie wydaje dźwięku), itp.;
- „Katalog Norm” PKN, internetowy: http://www.pkn.pl/PNAdm1/index.htm;
- brystole formatu A0 i A4;
- nożyczki;
- taśma klejąca;
- przybory rysunkowe;
- przedmioty o różnych formatach (np.: zeszyty, bloki rysunkowe, plansze);

Pytania przygotowujące i naprowadzające:

- W jaki sposób ludzie porozumiewają się ze sobą (za pomocą czego)?
- O czym może informować nas rysunek?
- Dlaczego te wytwory należą do grupy solidnych, a inne do grupy „super-bubli”?
- Co należałoby zmienić, poprawić w wytworach niesolidnych?
- Jakie mogą być przyczyny(co? kto? zawinił) wadliwości tych wytworów?
- Jak można przekazywać sobie informacje za pomocą rysunku, aby były one identycznie odczytane, np. przez projektanta posługującego się tylko językiem włoskim i wykonawcę, który nie zna języka włoskiego?
- Czy powinny obowiązywać jakieś normy w trakcie pracy grupowej? Jakie?

Pytania podsumowujące:

- W jaki sposób powstają arkusze rysunkowe? Opisz i zademonstruj sposób ich tworzenia.
- Dlaczego zasady konstruowania rysunku technicznego muszą być znormalizowane (ujednolicone)?
- Jakie, znajdujące się na stolikach, wytwory są formatu: A1, A2, A3, A4, A5? Wskaż je.


Instrukcja

1. Odczytaj tekst i przeanalizuj rysunek.

Jednym ze sposobów komunikowania się ludzi jest przekazywanie sobie informacji przy pomocy rysunku. Rysunek informuje o wyglądzie i wielkości jakiegoś przedmiotu. Aby rysunek mógł być identycznie odczytany przez ludzi mieszkających, np. w różnych krajach, zasady jego konstruowania muszą być znormalizowane – ujednolicone. Technik, który wykonuje, np. część do samochodu, zawsze musi wykonać ją identycznie – pod względem wyglądu i wymiarów – niezależnie od tego, czy pracuje on w fabryce opla w Niemczech, czy w Polsce. Na całym świecie próbuje się ujednolicić – znormalizować różne dziedziny dotyczące istnienia i działalności człowieka. Wśród wielu norm zawartych w tzw. Polskich Normach znajdują się zasady dotyczące sporządzania rysunku. W technice rysunek ten nazywa się rysunkiem technicznym. Wśród zasad wymienionych w Polskich Normach są rodzaje formatów arkuszy rysunkowych.

Podstawowym formatem arkusza rysunkowego jest tzw. format A4. Arkusz ten jest prostokątną kartką o wymiarach: długość 297 mm, szerokość210 mm. Pozostałe arkusze rysunkowe tworzy się poprzez zwielokrotnienie wymiarów formatu A4 lub dwukrotne zmniejszenie – format A5.
Rysunek obok przedstawia sposób tworzenia
formatów arkuszy rysunkowych. Tak, jak widać na rysunku arkusz formatu A3 jest podwojeniem arkusza A4. Arkusz A2 jest podwojeniem arkusza A3, itd. Największy format arkusza to format A0.

2. Wykonaj ćwiczenia:
a) Na podstawie powyższych informacji o arkuszach rysunkowych utwórz formaty:
A5, A3, A2, A1, A0 używając nożyczek, taśmy klejącej i brystolu.
Na każdym formacie napisz, jaki to rodzaj arkusza. b) Duży arkusz rysunkowy (A0) podziel i oznacz tak, aby był zgodny z rysunkiem znajdującym się w tekście.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie