Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czy efekt cieplarniany stanowi zagrożenie dla naszej egzystencji?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1856 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wykorzystanie programu komputerowego „Zielony Pakiet” Metody aktywne praca w grupach , doświadczenie „ model Ziemi ogrzewanej przez Słońce” Aktywacja uczniów do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska.


Joanna May
nauczyciel biologii
w Zespole Szkół nr 3
im. rtm. Witolda Pileckiego
Zabrze

KONSPEKT DO LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM EKOLOGICZNEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO „ZIELONY PAKIET”


TEMAT LEKCJI:
„ Czy efekt cieplarniany stanowi zagrożenie dla naszej egzystencji”
Cele lekcji

Uczeń zna :
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • wpływ gazów cieplarnianych na powstawanie efektu cieplarnianego
 • pojęcie efektu cieplarnianego
 • skutki efektu cieplarnianego
 • sposoby zapobiegania globalnemu ociepleniu
Uczeń wyjaśnia :
 • jak powstaje efekt cieplarniany
 • jaki jest wpływ globalnego ocieplenia na środowisko
 • jak można zapobiec globalnemu ociepleniu
Uczeń potrafi :
 • określić, jak powłoka gazowa wokół Ziemi wpływa na kształtowanie temperatury Ziemi
 • scharakteryzować związki przyczynowo- skutkowe między działalnością człowieka a zmianami klimatu
 • wyszukać informacji dotyczących określonego tematu
 • współpracować w grupie
Uczeń potrafi:
 • ocenić stan środowiska kuli ziemskiej
 • zaproponować sposoby ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami
Środki dydaktyczne:
 • prezentacja multimedialna (CD- „Zielony Pakiet”)
 • komputer
 • rzutnik multimedialny
 • model „ Ziemi ogrzewanej przez Słońce”
 • podręcznik do biologii
 • czasopisma ekologiczne i przyrodnicze „Przyroda Polska”, „Przyroda Górnego Śląska”
Metody i formy pracy
 • prezentacja multimedialna
 • krótki wykład wprowadzający
 • praca w grupach
Przebieg lekcji
Czynności nauczyciela Czynności ucznia Materiały Czas
1.Czynności organizacyjne sprawdzenie obecności przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela   5 minut
2.Prezentacja multimedialna filmu z pakietu multimedialnego „Zielony Pakiet” pt. „Efekt cieplarniany” Uczniowie starają się odgadnąć, co będzie tematem lekcji. CD-Zielony Pakiet 2 minuty
3.Podanie tematu lekcji Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach    
4.Objasnienie celów lekcji     2minuty
5.Realizacja lekcji
a)Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie efektu cieplarnianego.
b)Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa opracowuje inne zagadnienie. Pytania dla poszczególnych grup umieszczone są na kartkach:

GRUPA I
 • Jakie gazy są przyczyną powstawania efektu cieplarnianego?
 • W jaki sposób powstają gazy cieplarniane?
GRUPA II
Napisz na czym polega efekt cieplarniany.

GRUPA III
Jak globalne ocieplenie wpływa na środowisko Ziemi oraz zdrowie człowieka?

GRUPA IV
Zbuduj model „ Ziemi ogrzewanej przez Słońce” według następującej instrukcji :
 • umieść termometry w dwóch słojach.
 • przykryj jeden słoik folią aluminiową. Ma to przedstawiać zwiększoną koncentracje gazów szklarniowych, które znajdują się w atmosferze.
 • oświetl oba słoje lampą , która stoi w tej samej odległości od obu słojów
 • odczytaj temperaturę w słoikach po 5 minutach, 10 minutach i 15 minutach
 • Porównaj wyniki i wyciągnij wnioski ze swoich obserwacji
5c Nauczyciel prosi, aby kolejne grupy omówiły wyniki swojej pracy
5d Nauczyciel po każdej wypowiedzi uczniów podsumowuje ich pracę i dokonuje prezentacji zagadnień przy użyciu komputera i rzutnika multimedialnego.
Uczniowie tworzą cztery grupy .Każda grupa opracowuje odpowiedzi na pytania przy użyciu podręcznika z biologii oraz innych dostępnych materiałów . Uczniowie opracowują krótka notatkę, którą podają na forum klasy podręcznik do biologii czasopisma przyrodnicze:
 • „Przyroda Polska”,
 • „Przyroda Górnego Śląska”
Dla grupy IV
 • 2 słoje o pojemności 1l
 • 2 termometry
 • folia aluminiowa
 • lampa stołowa
15 minut
6.Sprawdzenie zdobytej wiedzy Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące tematu lekcji Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela   11minut
7.Dyskusja na temat sposobów postępowania mającego na celu zmniejszenie efektu cieplarnianego Uczniowie wymieniają sposoby, które mogą zmniejszyć efekt cieplarniany   5minut
8.Podsumowanie lekcji Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów na lekcji oraz ocenia ją.     5minut
9.Praca domowa Napisz w jaki sposób można wpłynąć na zmniejszenie efektu cieplarnianego? Uczniowie zapisują temat pracy domowej w zeszytach.    


     W ramach ewaluacji zajęć uczniowie oceniają lekcję. Uczniowie przyklejają kartki na tablicy z kolumnami oznaczonymi ocenami od 1 do 6
Ocenie podlegać będzie:
 • Efektywne współdziałanie w grupie
 • Racjonalne wykorzystanie czasu
 • Aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność przetwarzania informacji
 • prezentacja wyników własnej pracy
 • umiejętność posługiwania się terminologią ekologiczną
Wymagania na poszczególne oceny:
Ocena dopuszczająca(wymagania konieczne):
Uczeń zna :
 • nazwy gazów cieplarnianych
 • skutki globalnego ocieplenia
Ocena dostateczna(wymagania podstawowe)
Uczeń potrafi:
 • podać przyczyny powstawania gazów cieplarnianych
 • scharakteryzować pojecie efektu cieplarnianego
 • omówić wpływ efektu cieplarnianego na środowisko człowieka
Ocena dobra(wymagania rozszerzające)
uczeń zna:
 • związek przyczynowo skutkowy pomiędzy składem atmosfery a temperaturą na kuli Ziemskiej
Ocena bardzo dobra(wymagania dopełniające)
Uczeń potrafi:
 • wykazać zagrożenie jakie wywołuje efekt cieplarniany
 • wyjaśnić konieczność ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi
Ocena celująca(wymagania wykraczające)
Uczeń potrafi:
 • wykazać wpływ zanieczyszczeń na funkcjonowanie ekosystemów kuli ziemskiej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie