Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karta oceny opisowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15263 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu przykładową "Kartę oceny opisowej" za pierwsze półrocze dla III klasy kształcenia zintegrowanego:

Karta oceny opisowej

Imię i nazwisko..............................................................................................
klasa III rok szkolny........................................

I.ROZWÓJ OSOBOWY I SPOŁECZNY

1. Stosunek do obowiązków szkolnych: do szkoły przychodzi przygotowany, zawsze, czasami, nieprzygotowany.
2. Obowiązki i zadania podejmuje: chętnie, niezbyt chętnie, nie podejmuje.
3. Zadania wykonuje: dokładnie, niedokładnie, starannie, niestarannie, samodzielnie, oczekuje pomocy, szybko kończy pracę, pracuje w dobrym tempie, pracuje wolno, zawsze kończy rozpoczęte zadanie, nie kończy rozpoczętej pracy.
4. Praca na zajęciach: jest zawsze aktywny, jest czasami aktywny, chętnie odpowiada na pytania, nie odpowiada na pytania, ma kłopoty z koncentracją, nie przeszkadza
w prowadzeniu lekcji, przeszkadza w prowadzeniu lekcji: czasami, często, zawsze, rozmawia, kręci się, mówi za innych, chodzi po klasie.
5. Podporządkowuje się poleceniom: zawsze, często, czasami, nigdy.
6. Stosunek do kolegów: łatwo nawiązuje kontakt z innymi dziećmi, ma problemy
z zawieraniem nowych znajomości, jest uczynny, jest zaczepny, agresywny, koleżeński, niekoleżeński.
7. Zachowanie ucznia w szkole i klasie: potrafi, nie potrafi współdziałać w zabawie, przestrzega, nie przestrzega regulaminu klasy i szkoły, udziela pomocy innym: zawsze chętnie, nie zawsze chętnie, często nie udziela, jest zdyscyplinowany, nie jest zdyscyplinowany.
8. Zadania domowe: wykonuje zawsze, zazwyczaj, zdarza się, że zapomina, często zapomina, nie odrabia.

II.WYNIKI W NAUCE

Edukacja polonistyczna
1. Mówienie
Wypowiada się: chętnie, niechętnie, wyrazami, krótkimi zdaniami, zdaniami złożonymi, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, opowiada, nie opowiada o zdarzeniach zawartych
w tekstach literackich.
2. Czytanie
Czyta: wyrazami, zdaniami, płynnie, dość płynnie, niezbyt płynnie, z właściwą intonacją, nie zawsze z właściwą intonacją, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe, w odpowiednim tempie, wolno.
Czytając: nie popełnia błędów, popełnia błędy, opuszcza, dodaje, zniekształca wyrazy, sylaby, głoski.
Tekst czytany rozumie: w pełni, dość dobrze, nie zawsze, nie rozumie.
Przeczytaną treść potrafi opowiedzieć: samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela, myli fakty, nie potrafi opowiedzieć.
3. Pisanie
Pisze: poprawnie, czytelnie, nieczytelnie, starannie, niestarannie, myli i opuszcza litery, przepisuje z błędami.
Pisze z pamięci: wyrazy, zdania: bezbłędnie, z niewielkimi błędami, popełnia często błędy.
Pisze ze słuchu: poprawnie, robi nieliczne błędy, popełnia wiele błędów, nie potrafi pisać.
Zasady ortograficzne stosuje: zawsze, zazwyczaj, nie zawsze, nie stosuje.
Układa zdania: proste, złożone, poprawne, nie zawsze poprawne pod względem stylistycznym i logicznym, nie potrafi ułożyć.
4. Umiejętności językowe:
Części mowy rozróżnia: zawsze, zazwyczaj, rzadko, rozróżnia niektóre (jakie .............................................................), nie rozróżnia.
Pisownia wielką literą: zna zasady, nie zna zasad, popełnia błędy.
Alfabet: zna dobrze, myli litery, nie zna.

Edukacja matematyczna
1. Sprawność rachunkowa
Dodaje i odejmuje w zakresie.............: biegle, popełniając błędy, z pomocą nauczyciela, tylko na konkretach.
Mnoży i dzieli w zakresie..............: sprawnie, dość sprawnie, na konkretach, popełniając błędy, z pomocą nauczyciela, nie radzi sobie.
Stosuje własności działań matematycznych: zawsze, zazwyczaj, rzadko, nie stosuje.
Dziesiątkowy system pozycyjny: wyróżnia cyfrę jedności, dziesiątek, setek, samodzielnie, z pomocą nauczyciela, myli, nie potrafi.
Znaki rzymskie: zna, myli, nie zna.
Pojęcia suma, różnica, iloczyn, iloraz: zna, zna niektóre ( jakie..................................) myli, nie zna.
2. Rozwiązywanie zadań
Zadania tekstowe proste: potrafi dokonać analizy zadania, rozwiązuje: samodzielnie,
z pomocą, ma trudności, nie radzi sobie.
Zadania tekstowe złożone: rozwiązuje samodzielnie, z pomocą, nie radzi sobie.
Układa treść zadania: samodzielnie, z pomocą, ma trudności, nie radzi sobie.
Układa i rozwiązuje równania: samodzielnie, z pomocą, ma trudności, nie radzi sobie.
Wykonuje proste pomiary, obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe:
zawsze prawidłowo, ma trudności, nie wykonuje ( jakich..........................................).

Edukacja społeczno- przyrodnicza
Posiada wiedzę o otaczającym środowisku ( pole, las) : rozległą, ogólną, wycinkową.
Warstwową budowę lasu: zna, myli, nie zna.
Rośliny uprawne: rozpoznaje, rozpoznaje niektóre, nie rozpoznaje.
Niektóre rośliny i zwierzęta wodne: zna, nie zna.
Obieg wody w przyrodzie: zna, nie zna.
Kierunki na mapie: wskazuje, myli się, nie potrafi wskazać.
Wiadomości dotyczące zasad zachowania się, bezpieczeństwa i higieny stosuje: zawsze, często, czasami, nie stosuje.
Udziela się w pracy na rzecz środowiska: bardzo chętnie, chętnie, po otrzymaniu polecenia, nie udziela się.

Edukacja plastyczno- techniczna
Prace wykonuje: starannie, zazwyczaj starannie, niestarannie, samodzielnie, niesamodzielnie, chętnie, niechętnie.
Rysunek jest: bogaty w szczegóły, schematyczny, ubogi, kolorowy, pomysłowy.
Korzysta z prostej informacji technicznej: zazwyczaj, czasami, rzadko.

Edukacja muzyczno- ruchowa
Słowa i melodie piosenek zna: znakomicie, zadawalająco, słabo.
Podstawowe wiadomości o muzyce: opanował, nie opanował.
Śpiewa w grupie: bardzo chętnie, chętnie, nie zawsze.
Potrafi bawić się w grupie: zgodnie, nie zawsze zgodnie, nie potrafi.
Podczas zajęć ruchowych jest zdyscyplinowany: zawsze, zazwyczaj, czasami, często jest niezdyscyplinowany.

Religia:...................................................................


Data................................ Podpis wychowawcyOpracowała:

Izabela Kamińska nauczycielka kształcenia zintegrowanego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie