Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Problem uczniów niedowidzących

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4005 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Uczniowie niedowidzący typowej szkoły mają czesto olbrzymie problemyw osiąganiu dobrych wyników w nauczaniu . Zainteresowałam się tym problemem . Coraz częściej uczniowie z dysfunkcjami muszą bowiem radzić sobie sami w szkole .


Problem uczniów niedowidzących w typowej szkole .

1. Identyfikacja problemu .
     Ania jest uczennicą klasy piątej szkoły podstawowej . Uczę dziewczynkę drugi rok języka polskiego . Ania jest bardzo cichą , spokojną dziewczynką , ale i zarazem stanowczą , wręcz upartą .
     Dość często zdarza się , że uczennica nie odrabia prac domowych , nie uczestniczy w pełni w zajęciach lekcyjnych . Na początku IV klasy tłumaczyła się z nie odrobionych lekcji . Dzisiaj już przestała , wzrusza tylko ramionami . Nie reaguje na upomnienia . Niedostateczna ocena nie robi na niej z pozoru żadnego wrażenia .
     W klasach I –III Ania bardzo dużo czytała książek . Należała do najlepszych czytelniczek ze swojej klasy . Teraz owszem wypożycza książki , ale są to tylko lektury , które nie zawsze przeczyta . Zaniepokoiła mnie taka zmiana u Ani . Znam dziewczynkę od klasy pierwszej . Była zawsze uśmiechnięta , wesoła , miła . Dzisiaj mało się odzywa , czasem nawet jest opryskliwa . Zainteresowałam się problemem dotyczącym Ani .

2. Geneza i dynamika zjawiska .
     Anię zaczęłam obserwować , kiedy była jeszcze w trzeciej klasie . Zawsze poważna , z dala od innych dzieci . Zaprzyjaźniła się tylko z jedną dziewczynką . Z nią spędzała większość czasu – w szkole , jak i poza nią . Uczennica w czasie lekcji bardzo często nie mogła się skupić na pracy . Przeszkadzał jej najmniejszy szmer . Sama jednak też nie zachowywała się właściwie . Nie wykonywała poleceń nauczyciela , rozmawiała z koleżanką z ławki . Zeszyty przedmiotowe Ania prowadzi bardzo niestarannie , brakuje dużo prac - tych z lekcji , jak i domowych .
     Uczennica mogłoby się wydawać , że przyjęła pozę obojętną . Nie reagowała na upomnienia czy na pochwały . Nieważne dla niej były też oceny jakie otrzymuje .
     Mimo takiej postawy Ani zaczęłam na nią inaczej patrzeć , chciałam się czegoś bliżej o niej dowiedzieć , pomóc . Nie mogłam na początku z Anią nawiązać kontaktu . Postanowiłam więc porozmawiać z wychowawczynią uczennicy z klas I – III .
     Dowiedziałam się , że Ania ma bardzo duże problemy ze zdrowiem . Dziewczynka ma dużą wadę wzroku , która prawdopodobnie się rozwija . Problemów wychowawczych nigdy nie sprawiała . Ania wychowuje się w pełnej rodzinie . Rodzice poświęcają Ani jednak zbyt mało czasu , uwagi . Matka Ani nie ma potrzeby kontaktu z nauczycielami , którzy uczą córkę .
     Analizowałam dokumentację szkolną dotyczącą Ani . Wynika z niej , że przyczyną problemów jest stale pogłębiająca się wada wzroku .
     W wyniku przeprowadzonych badań przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną stwierdzono , że Ania jest uczennicą o możliwościach intelektualnych na poziomie dobrym . Tempo pracy jest wolne , trudności mogą występować przy zadaniach wymagających spostrzegawczości i organizacji wzrokowo-ruchowej . Najistotniejszym deficytem dziewczynki jest deficyt w funkcjonowaniu analizatora słuchowego i wzrokowego . Uczennica ma bardzo dużą wadę wzroku – pseudosoczewkowość obu oczu oraz oczopląs .
     Stąd wynikają problemy uczennicy . Słabo widzi teksty pisane mały drukiem , nie potrafi czytać płynnie , myli litery kształtopodobne . Zrozumiałe jest dla mnie więc , dlaczego Ania ma problemy w rozumieniu czytanych tekstów . W pisaniu uczennica popełnia bardzo liczne błędy - to błędy „typowo” ortograficzne . Nie przyswoiła w pełni wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii języka polskiego , strona graficzna pisma jest zaburzona . Olbrzymim problemem jest przeczytanie tekstu z podręcznika , książkę . Ania potrzebuje trzy razy więcej czasu na czytanie tekstu niż przeciętny uczeń . Nic więc dziwnego , że bardzo rzadko wypożycza książki .

3. Znaczenie problemu .
     Stopniowa utrata wzroku przez uczennicę powoduje , że Ania osiąga coraz słabsze wyniki w nauce . Zaburzenia widzenia objawiają się czasem w sposób zaskakujący dla mnie . Ania potyka się idąc , nie widzi przeszkód na swojej drodze . Bardzo długo czyta tekst nawet przy użyciu lupy . Kłopotem jest dla niej przepisywanie z tablicy , chociaż siedzi w pierwszej ławce . Ma też trudności w dokładnym spostrzeganiu przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach . Nie potrafi skupić wzroku na przedmiocie , na który patrzy .
     Ania nie lubi chodzić w okularach . Twierdzi , że i tak w nich nie widzi . Nauka dla niej stała się koszmarem . Oceny z poszczególnych przedmiotów są coraz niższe . Trudno zmobilizować dziewczynkę do przeczytania krótkiego tekstu . Lektury jakie są w kanonie klasy V stanowią dla niej prawdziwe wyzwanie . Nie wystarczą tylko szczere chęci , zniechęcenie ciągle wraca do Ani zbyt szybko . Nie przeczytała w całości ani jednej lektury w klasie V . Wcześniej wypożyczała książki i je czytała w miarę regularnie . Niestety przy pogłębiającej się ciągłej wadzie wzroku , przy słabych szkłach korekcyjnych Ania traci zapał do nauki , do czytania . Lubi słuchać czytane teksty literackie na lekcji przez innych uczniów . Jeszcze większą przyjemność sprawia jej słuchanie odtwarzanego tekstu czytanego przez lektora .
     Bardzo rzadko bierze udział w lekcji . Nie lubi włączać się w dyskusję po przeczytaniu tekstu . Zapytana przez nauczyciela odpowiada zawsze z sensem , logicznie . Poprawnie wypowiada się , a jej uwagi są trafne i rzeczowe . Zawsze mówi głosem stanowczym .

4. Prognoza

a) negatywna
     Brak pomocy , wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli spowoduje , że uczennica będzie osiągała coraz słabsze wyniki . Coraz trudniej będzie jej nawiązać kontakt z rówieśnikami . Może czuć się odrzuconą przez zespół klasowy . Takie zachowanie klasy może spowodować całkowicie „zamknięcie się” w swoim świecie . Dziewczynka wkrótce będzie wkraczała w wiek dorastania , będzie zmieniała szkołę . Być może bardzo trudno będzie odnaleźć się Ani w nowej grupie rówieśników .

b) pozytywna
     Ze strony rodziców wskazane są działania na zapewnieniu córce właściwej opieki medycznej , dobór szkieł korekcyjnych , które dawały by Ani maksymalne wykorzystanie możliwości pracy oczu . Należy też dostosować program i metody pracy nauczycieli do wymagań dla dzieci niewidomych i słabowidzących .
Odpowiednie działania ze strony rodziców i nauczycieli przyniosłyby oczekiwane efekty :
 • lepsze wyniki w nauce
 • lepszy kontakt uczennicy z rówieśnikami
 • odzyskanie wiary we własne możliwości .
     Ania musi odzyskać poczucie własnej wartości , nie może poddawać się swojej wadzie wzroku . Musi też czuć wsparcie w swoich dążeniach . Musi zostać zaspokojona jej potrzeba bezpieczeństwa , a szczególnie akceptacji i zrozumienia ze strony rówieśników .

5. Propozycje rozwiązania
     W normalnej szkole podstawowej bardzo trudno jest Ani pomóc . Można jednak wesprzeć uczennicę , pomóc jej w osiąganiu pozytywnych wyników w nauce .
Założyłam sobie następujące cele i zadania :
Cele :
 • zmiana postawy Ani
 • osiągniecie lepszych wyników w nauce
 • eliminowanie zachowań negatywnych uczennicy
 • uaktywnienie pozytywnego myślenia o sobie samej
 • uświadomienie uczennicy celowości własnej zmiany
 • zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą w zakresie pomocy córce
Zadania :
 • przeprowadzenie rozmowy z uczennicą na temat jej problemów zdrowotnych i kontaktów z rówieśnikami
 • nawiązanie kontaktu z rodzicami – omówienie problemów Ani
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych , dydaktycznych umożliwiających osiąganie lepszych wyników w nauce
 • zaangażowanie dziewczynki w życie klasy
6. Wdrażania oddziaływań .
     Rodzice Ani nawiązali kontakt z nauczycielami , którzy ją uczą . Wspólnie staramy się pomóc Ani w jej problemach . Uczennicy zostały stworzone warunki na miarę możliwości naszej szkoły . Ania uczy się według metod szkoły specjalnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących objętych normą intelektualną w szkole podstawowej .
 1. Uczennicę oceniam stosownie do jej możliwości , wkładu pracy i indywidualnie czynionych postępów .
 2. Podczas sprawdzianów, testów staram się podawać uczennicy polecenia ustnie .
 3. Powiększam druk tekstów podczas sprawdzianów i dyktand .
 4. Nie oceniam negatywnie sposobu prowadzenia zeszytu . Staram się uwzględnić trudności w starannym pisaniu .
 5. Wydłużam czas pracy :
  • nad czytanym tekstem
  • sprawdzianu , testu
  • przygotowaniem pracy pisemnej .
 6. Umożliwiam przyjmowanie dowolnej pozycji przy czytaniu i pisaniu .
7. Efekty oddziaływań .
     W efekcie wdrożonych przeze mnie działań oraz dużego zaangażowania ze strony uczennicy można zauważyć pierwsze efekty „naprawcze” .
     Ania śmielej podchodzi do nauczyciela . Nie boi się mówić o aktualnych swoich problemach . Częściej też bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych .
     Przy pisaniu prac bardziej się stara . Nie stresuje się , kiedy nie zdąży w klasie napisać np. notatki czy ćwiczenia . Gorzej jest na sprawdzianach czy testach . Prace jednak są już nieco lepsze . Odrabia też prace domowe , co kiedyś były dla niej dużym problemem .
Kontakty z rówieśnikami również się poprawiły . Chętniej bierze udział w zabawach .

Iwona Depta
Szkoła Podstawowa nr 2
Wyszków
nauczyciel-biblioteka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie