Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs o patronie szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1165 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Praca w szkole integracyjnej spowodowołała nasunięcie się pewnej refleksji - zwykle
w różnorodnych konkursach biorą udział te dzieci, które mają łatwośc w zdobywaniu wiedzy lub/oraz posiadają najrozmaitsze talenty! A co z uczniami, ktorzy mają trudności w uczeniu się lub / i całe mnóstwo dysfunkcji? Pewnie też chcieliby zaistnieć na scenie, mieć możliwość zdobycia nagrody! Dlatego wspólnie z koleżankami opracowałyśmy formę konkursu umożliwiajacą uczestniczenie w rywalizacji i podjęcie wyzwania wszystkim tym, którzy przeważnie pozostają w cieniu.


  Przedstawiony konkurs dotyczy PATRONA SZKOŁY - POLSKICH NOBLISTÓW i kierowany jest do gimnazjalistów, ale oczywiście każdy temat można zrealizować na bazie naszych wskazówek, których autorkami są: Bogusława Borońska, Renata Sas i Mariola Dębowska - Zielińska. Gwarantuję świetną, wesołą zabawę a i w uczniowskich głowach coś z pewnością zostanie! Serdecznie polecam!

Mariola Dębowska - Zielińska

CELE KONKURSU:
 1. Zapoznanie się z życiem i osiągnięciami Noblistów polskich.
 2. Przybliżenie postaci Patronów - Polskich Noblistów - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Krakowie.
 3. Współdziałanie na płaszczyźnie naukowej i zabawowej uczniów niepełnosprawnych i zdrowych.
 4. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji względem niepełnosprawnych kolegów.
 5. Integracja środowiska szkolnego na tym samym poziomie edukacyjnym.
 6. Doskonalenie i podnoszenie syntezy i analizy wzrokowej, manualnej oraz myślenia abstrakcyjnego.
 7. Kulturalna i miła zabawa oraz rywalizacja z zachowaniem reguł fair play.
REGULAMIN KONKURSU:
 1. Udział w konkursie biorą 4-osobowe drużyny z klas gimnazjalnych./ tu informacja poza oficjalnym regulaminem - wskazanie na takich uczniów, którzy zwykle w konkursach nie uczestniczą, a w reprezentacji klas integracyjnych powinno być przynajmniej dwoje uczniów integrowanych/.
 2. Konkurs rozgrywany jest na poszczególnych poziomach nauczania (osobno klasy I, II, III).
 3. Na każdym poziomie wygrywa ten zespół, który zdobył największą ilość punktów.
 4. W przypadku identycznej ilości punktów przeprowadzana jest dogrywka do pierwszego błędu.
 5. Dodatkowy punkt może też otrzymać każdy zespół za przygotowanie herbu/totemu drużyny. Punktowane są te wytwory, w które został włożony znaczny wysiłek samodzielnej pracy zespołu.
 6. Pytania konkursowe oparte są o życiorysy Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej- Curie, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej. Zawierają się w wypowiedziach na temat Noblistów, w ciekawostkach o ich życiu i działalności. Oparte są również o utwory i dzieła z nimi związane.
 7. Konkurs odbywa się w oparciu o grę planszową. Plansza budowana jest z pól w czterech kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym i zielonym, w trakcie konkursu. Każdy z kolorów przypisany jest do konkretnej kategorii pytań: żółty – puzzle, czerwony – życiorysy + ciekawostki, niebieski – przedmioty związane z Noblistą, zielony – utwory + wypowiedzi. Na kostce do gry znajdują się pola z danym kolorem – kategorią, ponad to są na niej pole „ekstra”, pytanie - bonus, za które można dostać dodatkowy punkt oraz pole „straty”, drużyna nie ma możliwości zdobycia punktu w tej turze.
 8. Kiedy drużyna wyrzuca kostką pole z oznaczonym kolorem odczytywane jest pytanie z odpowiedniej kategorii. Poprawna odpowiedź to punkt zdobyty dla zespołu, zapisany na planszy rzymską cyfrą drużyny. Odpowiedź niepoprawna nie jest punktowana, ani nie odlicza się za jej udzielenie punktu.
 9. Drużyny wchodząc losują numery kolejności udzielania odpowiedzi. Grę rozpoczyna drużyna z numerem I.
 10. Drużyny siadają przy stolikach z danym numerem.
 11. Odpowiedzi na pytanie udziela zawodnik wytypowany przez zespół, po krótkiej naradzie. Na odpowiedź zawodnik ma pół minuty.
 12. Kiedy gracz wyrzuci pole „ekstra”, odpowiada na pytanie z wybranej kategorii – za poprawną odpowiedź drużyna dostaje dodatkowy punkt.
WYPOWIEDZI:
 1. Kogo dotyczy ta wypowiedź: „za poezję, która ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”? (W. Szymborska – uzasadnienie nagrody Nobla)
 2. Do kogo odnosi się ta wypowiedź: „rzadko spotykamy geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”? (H. Sienkiewicz)
 3. Kogo opisują słowa Juliana Krzyżanowskiego: „okazał się on mistrzem, swobodnie łączącym problematykę o dużej doniosłości społecznej z niezwykłą swobodą w posługiwaniu się jakościami tak od siebie odległymi, jak liryzm i komizm, jak patos i humor”. (H. Sienkiewicz)
 4. O kim mówi cytat: „Sądzę, że na wielu amerykańskich intelektualistów zrobiło wielkie wrażenie odrzucenie przez niego komunizmu w „Zniewolonym umyśle”. (Cz. Miłosz)
 5. O kim jest ta wypowiedź: „Stracił i Litwę, i Polskę, i Francję, i nagle znalazł się pięć czy siedem tysięcy mil od swoich ojczyzn. Patrzył na to samo słońce zachodzące za horyzont Pacyfiku. Ludzie nie mieli tu pojęcia o jego dziełach, a w Polsce nie mogły być one publikowane, więc przez 10 lat pisał wiersze o słońcu zachodzącym nad oceanem, których nikt stąd nie był w stanie przeczytać, tak samo jak ludzie w Polsce.” (Cz. Miłosz)
 6. Witold Gombrowicz o: „ ... Jedyny z pisarzy na emigracji, którego naprawdę zmoczyła ta burza. Innych – nie. Byli wprawdzie na deszczu, ale z parasolami... został zmoczony do nitki...”(Cz. Miłosz)
 7. „Nagroda Nobla jest nie tylko nagrodą talentu. Jest także nagrodą wytrwałości i wierności wewnętrznemu głosowi, który prowadził go przez zasadzki historii i zawikłanie osobistych doświadczeń. Zdania jego są jasne, ale poezja ciemna, splątana w swoim bogactwie.”(Cz. Miłosz)
 8. Kto to powiedział: „Przypuszczamy, że ciało, które wyodrębiliśmy ze smółki uranowej zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych.”? (Skłodowska)
 9. O kim mowa: „ Dzięki wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej.”(Skłodowska)
 10. Młodość, którego noblisty przypadła na ten okres: „Były to czasy po powstaniu styczniowym, a więc wzmożonej rusyfikacji i terroru. Wykładano w języku rosyjskim, a system szpiegowski czynił atmosferę wprost nie do wytrzymania.” (Skłodowska, Sienkiewicz)
 11. O kim mowa: „ Pierwsza kobieta w dziejach Francji, która otrzymała stanowisko w szkolnictwie akademickim.” (Skłodowska)
 12. Kto tak pisał o sobie: „Wiersze pisać przestałem i poznałem, że Słowackiego nigdy nie prześcignę. Wziąłem się do prozy i rezultatem był tom „Spotkania”. Tam się moje pierwsze rzeczy, pisane na wsi, gdziem mieszkał tak długo z chłopami w jednym domku. Miałem się tam ożenić z córką mojego gospodarza i stale pozostać.” (Reymont)
 13. O kim mowa: „Niezwykłe życie i równie niezwykła kariera. Mało znamy noblistów, których biografia kryłaby tak wiele białych plam. Tajemnicze podróże, zagadkowe romanse, udział w jakichś nie znanych bliżej przedsięwzięciach.: (Reymont)
CIEKAWOSTKI:
 1. Do jakiego innego wielkiego twórcy i jego dzieł była porównywana, ze względu na rozmach i doniosłość dla narodu polskiego „Trylogia” H. Sienkiewicza? (Jan Matejko)
 2. Ile w roku 1916, roku śmierci H. Sienkiewicza wyniósł nakład powieści „Quo vadis” w Stanach Zjednoczonych? Można pomylić się o 500 tys. egzemplarzy. (1,5 mln.)
 3. Wymień 3 języków na jakie została przetłumaczona twórczość W. Szymborskiej. (ang; franc; holend; hiszp; czeski; słowacki; szwedzki; bułgarski; albański, chiński, niem.)
 4. Ile wierszy wydała W. Szymborska? Można się pomylić o 50. (250)
 5. W ile lat po otrzymaniu przez W. Szymborską Nagrody Nobla ukazał się kolejny tomik jej wierszy? Można się pomylić o 2 lata. (6)
 6. Podczas których Igrzysk Olimpijski Lech Wałęsa niósł flagę olimpijską? (Salt Lake City 2002)
 7. Co nosi w lewej klapie marynarki Lech Wałęsa? (wizerunek Matki Bożej)
 8. Dokończ słowa wypowiedziane przez jednego z noblistów: „A ni me.....”
 9. Który z noblistów pełnił wysoki urząd w państwie polskim, jaki to był urząd? (Wałęsa, prazeydent)
ŻYCIORYSY:
 1. W Szetejniach na Litwie urodził się? (Miłosz)
 2. Podaj rok, w którym Cz. Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla? (1980)
 3. Kto urodził się w Bninie koło Poznania w 1923 roku? (Szymborska)
 4. W których latach pełnił urząd prezydenta R.P. Lech Wałęsa? (1990-1995)
 5. W którym roku W. Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla? (1996)
 6. Podaj rok urodzenia i rok śmierci H. Sienkiewicza (1846-1916)
 7. Za co Wł. Reymont otrzymał Nagrodę Nobla? (Chłopi)
 8. Wymień polskich Noblistów związanych z Krakowem (Miłosz, Szymborska)
 9. Podaj pełną nazwę związku, którego przewodniczącym był Lech Wałęsa w latach 1980-1981. (Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”)
 10. Pod jakim pseudonimem pisał H. Sienkiewicz do gazety jako korespondent? (Litwos)
 11. Wymień wszystkie tytuły Trylogii napisanej przez Sienkiewicza w odpowiedniej kolejności (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski)
 12. Wymień inną, po za Nagrodą Nobla, nagrodę otrzymaną przez W. Szymborską (N. Goethego 1991; N. Herdera 1995)
 13. W którym roku Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla i w jakiej dziedzinie? (1983 pokojowa nagroda)
 14. Podaj rok śmierci Cz. Miłosza i miejsce jego spoczynku. (2004 Kościół na Skałce)
 15. „Syn miejskiego organisty, wychowany w rodzinie wielodzietnej, w młodości był czeladnikiem kamieckim, aktorem w wędrownym teatrze- chodzi o ? (Wł. Reymont)
 16. W którym roku i za co otrzymał Nagrodę Nobla H. Sienkiewicz? (1905, Quo vadis?)
 17. Gdzie pracował Lech Wałęsa w latach 1980-1981? (Stocznia Gdańska)
 18. Podaj datę otrzymania przez Wł. Reymonta Nagrody Nobla. (1924)
 19. W jakim mieście Polski mieszka W. Szymborska? (Kraków)
 20. Podaj polskiego Noblistę, który współpracował z pismami dziennikarskimi t.j. Przegląd Tygodniowy, Niwa, Gazeta Polska, Słowo? (H. Sienkiewicz)
UTWORY:
 1. Powiedz w jakich okolicznościach powstały „Listy z podróży do Ameryki”? (wyjazd, korespondencja z gazetą, tworzenie polskiej kolonii w Kalifornii)
 2. Z podanych dzieł wybierz te, które są autorstwa Cz. Miłosza: „Dolina Isy”, „Chłopi”, „Pan Tadeusz”, „Na brzegu Rzeki”.
 3. Wymień 5 utworów napisanych przez H. Sienkiewicza.
 4. Który z Noblistów jest autorem dzieła „Początek i koniec”? (W. Szymborska)
 5. Podaj tytuł jednej z autobiografii Lecha Wałęsy. (Droga nadziei 1987, Droga do wolności 1991, Wszystko co robię, robię dla Polski 1995)
 6. Jaki jest tytuł wiersza W. Szymborskiej, a którego pochodzi ten cytat: „W jednej po prostu druga / W większej mniejsza zawarta / a w następnej kolejna, / czyli trzecia i czwarta” (Cebula)
 7. W którym roku ukazało się po raz pierwszy „Quo vadis?”? (1896)
 8. Wymień 3 tytuły powieści historycznych H. Sienkiewicza (Krzyżacy, Na polu chwały, Legiony)
 9. Wymień 3 nowele napisane przez H. Sienkiewicza (Janko Muzykant, Latarnik, Sahem, Za chlebem, Bartek Zwyciężca)
OPRACOWANIE:
Bogusława Borońska
Renata Sas
Mariola Dębowska - Zielińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie