Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja. Hospitacja diagnozująca

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5260 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ciekawym w ostatnich latach tematem jest hospitacja diagnozująca. Przeanalizowałam wiele materiałów związanych z tą tematyką i opracowałam referat na ten temat. Mam nadzieję, że przyda się wielu nauczycielom i hospitacja diagnozująca stanie się im bliższa.

HOSPITACJA. HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA.

W każdym systemie oświatowym hospitowanie lekcji przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych traktowane jest jako jedno z podstawowych zadań kierowniczych.
W języku greckim ,,hospitari" oznacza- przychodzić w gościnę.

HOSPITACJA polega na bezpośrednim uczestnictwie osoby, pragnącej poznać pracę nauczyciela w prowadzonych przez niego zajęciach, poznaniu i ulepszaniu stosowanych środków i metod nauczania, dokonaniu wspólnie z hospitowanym analizy i oceny tych zajęć oraz sformułowaniu na tej podstawie wniosków na przyszłość. Hospitacja jest- jak dotąd- najlepszym sposobem uzyskiwania informacji o poziomie pracy nauczyciela, jego umiejętnościach i ewentualnych brakach, a także o osiągnięciach uczniów.

CELEM OGÓLNYM HOSPITACJI jest wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela, wpływanie pozytywnie na jego pracę, wyniki, jego osobowość, na osiąganie lepszych efektów pracy uczniów, szkoły itp. Z tych celów ogólnych wynikają cele szczegółowe dotyczące konkretnego nauczyciela adekwatne do konkretnego zajęcia hospitowanego, zespołu uczniowskiego, tematu zajęcia itp.

Można wyróżnić:

1. Hospitację doradczo-doskonalącą, związaną z doskonaleniem tzw. warsztatu metodycznego, którym posługuje się nauczyciel. Charakterystyczne jest tutaj tworzenie tematyki hospitacyjnej nawiązującej do zasad nauczania. W wyniku hospitacji pełniących te funkcji wydaje się zalecenia lub formułuje wnioski pohospitacyjne w zakresie umiejętności metodycznych nauczyciela. Na takiej hospitacji skupia się na sprawach organizacyjno- metodycznych oraz dydaktyczno- wychowawczych.

2. Hospitację kontrolno- oceniającą, związaną z dokonywaniem formalnej oceny pracy nauczyciela.

3. Hospitację partnerską, hospitujący z hospitowanym współdziała w zakresie doskonalenia strategii motywacyjnej oceniania uczniów. Zagadnienie to wiąże się ściśle z upodmiotowaniem ucznia, a to z rozwojem jego osobowości, a więc głownym celem edukacyjnym. Dążenie do określonego celu wspólnego, a więc współpracy, stanowi zasadniczy warunek wystąpienia partnerstwa. Inne właściwości tego stosunku społecznego pojawiają się już jako konsekwencje współdziałania. Hospitacja partnerska wyklucza przymus terminu, narzucenia celów i tematyki oraz sposoby rozwiązań.

4.Hospitację diagnozującą, bardziej skoncentrowaną na obserwacji uczniów ich wiedzy i umiejętności.

CELEM HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ jest diagnozowanie wiedzy, umiejętności, postaw uczniów z wykorzystaniem ogólnie przyjętych lub wypracowanych w szkole standardów. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny jego pracy. Inspirowanie i wspomaganie nauczyciela w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy szkoły i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

ZAŁOŻENIA TAKIEJ HOSPITACJI są następujące:

1. Tematyka wynika z realizacji zamierzeń.

2. Nauczyciele lub zespoły nauczycielskie tworzą narzędzia do procedur hospitacyjnych.

3. Nauczyciel indywidualnie ustala termin hospitacji podczas której następuje prezentacja osiągnięć uczniów.

4. Należy odbyć rozmowę przedhospitacyjną, na której:
- ustala się termin hospitacji i listę zaproszonych gości
- wybór obserwowanej u uczniów umiejętności (standard i kryteria)
- uzasadnienie przez nauczyciela dokonanego wyboru
- krótka charakterystyka klasy w kontekście wybranej do diagnozy umiejętności, chodzi tu o określenie charakterystycznych zachowań uczniów, które będą świadczyły o jej poziomie.
- wspólne tworzenie arkusza diagnostycznego

5. Scenariusz zajęć musi być przemyślany, by uczniowie mogli jak najlepiej wykazać się wiedzą i umiejętnościami, a nauczyciel jak najlepszą realizacją standardów.

6. Lekcja lub zajęcia mają charakter popisu wiedzy i umiejętności uczniów. Powinny mieć wyjątkowo uroczysty charakter i oprawę. Hospitującego nie interesuje zachowanie nauczyciela ani jego czynności, lecz skupia się na działaniach i zachowaniu uczniów w czasie lekcji. Nie zwraca się uwagi na zastosowane metody, formy lekcji, lecz na osiągnięty przez uczniów ich poziom sprawności i umiejętności.

7. Rozmowa pohospitacyjna zawiera:
- mocne i słabe strony lekcji w kontekście obserwowanej umiejętności- opinię wyrażają nauczyciel, uczniowie, goscie, dyrektor.

Podsumowanie i pierwsza ocena zajęć może rozpocząć się już w klasie, w obecności wszystkich. Gdyby lekcja miała zły przebieg rozmowa pohospitacyjna odbywa sie wyłącznie pomiedzy nauczycielem i dyrektorem.

- hospitację należy udokumentować na arkuszu pohospitacyjnym

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA MA WIELE WALORÓW:

1. Przeniesienie płaszczyzny obserwacji z działania nauczyciela na działania uczniów zmniejsza konfliktowość rozmów pohospitacyjnych.

2. Znika bariera specjalizacyjna przedmiotu dla dyrektora, gdyż obserwowane umiejetności mają charakter międzyprzedmiotowy, uniwersalny.

3. W wyniku wielu odbytych hospitacji diagnozujących dyrektor szkoły ma dużo informacji o poziomie osiągniętych przez uczniów sprawności.Opracowała Andżelika Słodyczko

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie