Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy indywidualnej z uczniem wykazujacym trudności w pisaniu i czytaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1738 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Uczeń kl. I – Remigiusz został zgłoszony na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez rodziców z powodu trudności w pisaniu i czytaniu.
Plan pracy indywidualnej z Remigiuszem został opracowany na podstawie stwierdzonych w trakcie badań psychologiczno-pedagogicznych deficytów rozwojowych ucznia oraz badań umiejętności czytania i pisania.

Uczeń kl. I – Remigiusz S. został zgłoszony na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez rodziców z powodu trudności w pisaniu i czytaniu. W wyniku przeprowadzonych badań psychologicznych i pedagogicznych stwierdzono:
- nieharmonijny rozwój umysłowy na poziomie odpowiednim do wieku
- słabą interpretację materiału obrazkowego (krótka interpretacja historyjki obrazkowej, słabo dostrzegana akcja)
- niski poziom techniki czytania (głoskowanie z syntezą)
- trudności ze zrozumieniem tekstu
- wypowiedzi ustne na niskim poziomie (mały zasób słów, mowa gwarowa)
- wadliwą wymowę
- wolne tempo pisania
- niestaranne pismo
- liczne błędy w pisowni, wynikające częściowo z wady wymowy (pisownia: sz-s, cz-c) oraz wyrazów zawierających dwuznaki i zmiękczenia, a także mylenie liter o podobnym kształcie graficznym:g-p, b-d, m-n, u-w, t-ł
- deficyty w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej
- lateralizację prawostronną
- niską sprawność manualną i grafomotoryczną
- słabą orientację w przestrzeni (uczeń myli kierunki, ma problemy z różnicowaniem lewej i prawej strony ciała)

Podczas badania Remik był energiczny, przejawiał spontaniczne reakcje. Z czasem stawał się męczliwy, nieuważny, pochopny. Wymagał zachęty, pomocy, naprowadzenia i potwierdzenia poprawności wykonywanych zadań.
Chłopiec jest objęty w szkole opieką logopedyczną oraz uczęszcza na zajęcia zespołu dydaktyczno-wyrównawczego.

Na podstawie stwierdzonych w trakcie badania psychologiczno-pedagogicznego deficytów rozwojowych Remika oraz badań umiejętności czytania i pisania, skonstruowałam plan pracy indywidualnej, który może ulec zmianom w zależności od umiejętności dziecka.

Cele terapii i przykłady ćwiczeń1. Usprawnianie motoryki, sprawności manualnej i ogólnej
koordynacji ruchowej

- kreślenie dużych, płynnych linii wykonywanych całą ręką i ramieniem
- kolorowanie dużych powierzchni
- obwodzenie dużych konturów
- ugniatanie różnych rodzajów materiałów
- wycinanie, wydzieranie, rysowanie po śladzie, pogrubianie konturów,
wypełnianie ich farbami
- wykonywanie szlaczków ruchem płynnym
- zabawy ruchowe, ćw. rozluźniające (zabawy orientacyjno-porządkowe, rzutne,
skoczne z elementami toczenia, czworakowania, wymijania, zabawy rytmiczne,
naśladowcze, gry zręcznościowe)


2. Usprawnianie percepcji wzrokowej oraz orientacji
przestrzennej

- rozpoznawanie przedstawionych na obrazku przedmiotów i czynności oraz
werbalizacja tych spostrzeżeń
- opis sytuacji z zaakcentowaniem stosunków przestrzennych
- różnicowanie wzrokowe: porównywanie, szukanie różnic, podobieństw,
brakujących części, składanie, rozkładanie części obrazka
- odtwarzanie „sobą” prostych układów pokazanych przez terapeutę
- odtwarzanie pozycji prostych układów graficznych
- wykonywanie układów „pod dyktando” terapeuty (ruchomy alfabet)
- różnicowanie lewej i prawej strony ciała
- naśladowanie ruchów oglądanych w lustrze

3. Usprawnianie wrażliwości słuchowej i słuchu
fonematycznego
- rozpoznawanie dźwięków : co upadło, co brzęczy, co jedzie, czyj to głos, itp.
- nasłuchiwanie : co się dzieje wokół nas, co szumi, co warczy, co gwiżdże, itp.
- wskazywanie źródła dźwięku
- różnicowanie słów o podobnym brzmieniu
- segregowanie obrazków według podanej głoski (pierwszej, środkowej, ostatniej)
- analiza i synteza wyrazów w zakresie głosek i sylab (1, 2, 3 i więcej sylabowych)
- uzupełnianie brakujących sylab
- wybrzmiewanie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie
- różnicowanie sylab (takie same, różne)
- tworzenie wyrazów od podanej sylaby

4. Rozwijane mowy i wzbogacanie słownictwa czynnego
i biernego

- opowiadanie treści obrazków
- układanie historyjek na podstawie obrazków
- kończenie historyjek rozpoczętych przez osobę prowadzącą
- wymienianie słów rozpoczynających się określoną głoską
- układanie zdań z podanych wyrazów
- podawanie wyrazów przeciwstawnych, zdrobniałych, bliskoznacznych
- tworzenie nowych wyrazów przez anagramowanie

5. Usprawnianie techniki i tempa czytania

- układanie i czytanie sylab, potem wyrazów 1, 2 i wielosylabowych
- dobieranie wyrazów i zdań do obrazków
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
- uzupełnianie liter, sylab w wyrazach
- sprawdzanie stopnia zrozumienia czytanego tekstu, zadawanie pytań
pomocniczych, analizowanie tekstu częściami

6. Usprawnianie umiejętności pisania

- ćwiczenia płynnych, rytmicznych, postępujących ruchów pisarskich
- kreślenie linii i figur literopodobnych
- odrysowywanie przez kalkę prostych napisów i ich połączeń
- obrysowywanie konturów mylonych liter
- różnicowanie liter o podobnym kształcie graficznym
- wykreślanki literowe

- zapisywanie ułożonych z liter ruchomego alfabetu sylab i ich przekształceń
- przepisywanie z uzupełnianiem brakujących liter, sylab
- pisanie z pamięci i ze słuchu poprzedzone wcześniejszą analizą wyrazów
trudniejszych
- pisanie wyrazów o pisowni zgodnej z brzmieniem
- pisanie wyrazów zawierających głoski miękkie i dwuznaki
- ćwiczenia w różnicowaniu liter o podobnym kształcie graficznym: g-p, b-d, m-n,
u-w, t-ł-l

7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości

- uczenie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pokonywanie ich
- mobilizowanie do dłuższego wysiłku przez stosowanie wzmocnień pozytywnych
(nagradzanie, zachęcanie, pochwały)

8. Ćwiczenia relaksacyjno-odprężające (muzyka, plastyka, metoda
Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona)Jolanta Pedzińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie