Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karta informacyjna dla uczniów i rodziców

 

W naszej szkole dużą wagę przykładamy do rzetelnego informowania rodziców o wszelkich sprawach dotyczących procesu nauczania. W związku z tym na Zespole Matematyczno-Przyrodniczym opracowaliśmy karty informacyjne dla rodziców i uczniów: „Czego będę uczył i wymagał na lekcjach”. Przedstawiam Państwu przykładową kartę, którą otrzymali wszyscy uczniowie klas V na początku I semestru. Dotyczy ona nauczania przyrody.

KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


CZEGO BĘDĘ SIĘ UCZYŁ NA LEKCJACH W KLASIE V?


· NAUCZYCIEL – Beata Ogrodnik
· PRZEDMIOT – PRZYRODA
· KLASA – V a SEMESTR I ROK SZKOLNY 2005/2006

· OBOWIĄZUJĄCE PODRĘCZNIKI, ĆWICZENIA I ATLASY:
- Przyroda klasa V – podręcznik; wydawnictwo OPERON
- Przyroda klasa V – zeszyt ćwiczeń; wydawnictwo OPERON
- Atlas do przyrody; wydawnictwo PPWK

· NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UCZNIOWIE BĘDĄ ZDOBYWAĆ; PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ I SPRAWDZIANÓW:DZIAŁ : Poznajemy krajobrazy Polski

W trakcie realizacji tego działu uczeń powinien nabyć następujące umiejętności i posiąść następującą wiedzę :
Przewidywane terminy powtórzeń i sprawdzianów :
- Określać położenie Polski

- Wskazywać na mapie sąsiadów Polski

- Znać ilość województw, ich nazwy, stolice i położenie

- Wskazywać na mapie

- Korzystać z legendy mapy

- Wiedzieć, co to są niziny, wyżyny, góry

- Rozróżniać je na mapie hipsometrycznej

- Wyjaśniać i wskazuje na mapie pasowy układ krain geograficznych

- Wskazywać najniżej i najwyżej położony punkt w Polsce

- Rozróżniać na mapie rzeki i jeziora

- Znać elementy rzeki i dorzecza

- Wskazywać je na mapie

- Czytać mapy ogólnogeograficzne

- Określać elementy ukształtowania powierzchni

- Rozpoznawać podstawowe skały i określać ich właściwości

- Dostrzegać zależności między występującą skałą, a rodzajem krajobrazu

- Określać elementy krajobrazu naturalnego i sztucznego

- Posługiwać się podręcznikiem i atlasem

- Korzystać z przeźroczy i filmu jako źródeł wiedzy

- Pokazywać na mapie poszczególne krainy geograficzne oraz charakterystyczne dla nich obiekty

- Określać rolę stolicy i innych miast

- Określać elementy krajobrazu pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn i gór niskich, średnich i wysokich

- Charakteryzować je

- Rozróżniać elementy krajobrazu przemysłowego

- Określać rolę parków narodowych i krajobrazowych

- Znać zasady zachowania się na terenach chronionych

- Dostrzegać wpływ człowieka na stan środowiska

- Wiedzieć, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma degradacja środowiska

- Wiedzieć, jakie parki narodowe założono na omawianych terenach

- Znać przyczyny powstawania powodzi

- Wyjaśniać pojęcia związane z poszczególnymi krajobrazami

- Znać zasadę działania elektrowni wodnej

- Wiedzieć, co to jest i umieć obliczyć gęstość zaludnienia

- Czytać mapę gęstości zaludnienia

- Znać pojęcia aglomeracja, konurbacja, urbanizacja

- Podawać przykłady miejsc w Polsce, które podlegały urbanizacji

Sprawdzian 1 – koniec października, po przerobieniu krajobrazów pobrzeży, pojezierzy, i nizin środkowopolskich

Sprawdzian 2 – koniec grudnia, po przerobieniu krajobrazów wyżyn i gór

Praca klasowa – podsumowująca krajobrazy Polski – druga połowa stycznia.
- Korzystać z planu miasta

- Znać wpływ codziennych czynności na stan środowiska

- Czytać mapy surowców mineralnych

- Znać główne bogactwa Polski, wiedzieć, gdzie one występują

- Dostrzegać związek stylów życia z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych

- Wiedzieć, jakie obszary uznaje się za obszary ekologicznego zagrożenia

- Wiedzieć gdzie się one znajdują i dlaczego

- Wiedzieć, co to jest smog i jak powstaje

- Wiedzieć jak wpływa degradacja środowiska na zdrowie ludzi

- Wiedzieć, jaki krajobraz nazywamy naturalnym a jaki pierwotnym

- Znać osobliwości tych terenów

- Znać znaczenie obszarów chronionych dla zachowania różnorodności biologicznej

- Znać zasady zachowania się na obszarach chronionych

- Swobodnie posługiwać się kierunkami na mapie i w terenie· JAK BĘDĄ SPRAWDZANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:PLANOWANA ILOŚĆ OCEN

OCENIANA FORMA
SEMESTR I

Sprawdzian
2
Praca klasowa
1
Odpowiedź
2
Kartkówka
4 (lub więcej)
Ćwiczenia
2
Zadania domowe
1
Praca na lekcji
1
Inne oceny wg potrzeb
?
Suma
13

mgr Beata Ogrodnik

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:40:48
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:40:48) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie