Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Krzyżówki i łamigłówki dotyczące procentów i liczb ujemnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6115 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Z procentami uczniowie zapoznali się w klasie piątej. Ponadto często spotykają się z nimi w życiu codziennym. Uczniowie, nawet dobrzy, często twierdzą, że nie lubią procentów. Warto im wówczas uświadomić, że procenty to tylko inny sposób zapisu ułamków.
Działania na liczbach wymiernych, a zwłaszcza dodawanie i odejmowanie liczb o różnych znakach sprawia wielu uczniom duże trudności. Większość uczniów wykonuje te działania poprawnie, gdy z zadania wynika konkretne znaczenie liczb, np. różnice temperatur.
Połączenie procentów i liczb ujemnych również może być ciekawe dla ucznia, szczególnie jeśli ma do wykonania ciekawą pracę np. krzyżówki, łamigłówki, które utrwalają poznane wiadomości i rozwijają logiczne myślenie.Scenariusz lekcji matematyki.

Klasa: VI prowadząca: mgr Dorota Gąsiorek
Czas trwania: 45 min.


Temat: Krzyżówki łamigłówki dotyczące procentów i liczb ujemnych.

Cele lekcji:
· Utrwalenie wiadomości o procentach i działaniach na liczbach ujemnych.
· Kształcenie umiejętności zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce.
· Rozwijanie logicznego myślenia.
· Rozwijanie sprawności komunikacji w grupie.
· Rozwijanie umiejętności organizacji pracy w grupie i przestrzegania dyscypliny czasowej.

Cele operacyjne:

Uczeń zna:
· Pojęcie procentu (K)
· Pojęcie diagramu (K)
· Pojęcie liczby ujemnej (K)
· Pojęcie liczb przeciwnych (K)
· Zasadę dodawania i odejmowania o jednakowych i różnych znakach.(K)
· Zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu. liczb (K).

Uczeń rozumie:
· Potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym(K)
· Pojęcie procentu liczby (k)
· Zasadę dodawania i odejmowania o jednakowych i różnych znakach.(K)
· Zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu. liczb (K).


Uczeń potrafi:
· Obliczyć 25%, 50%, 75%, 150% danej liczby (K)
· Obliczyć procent danej liczby (P)
· Porównać dwie liczby, z której jedna jest zapisana w postaci procentu (P-R)
· Zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o dany procent P-R)
· Rozwiązać zadania tekstowe związane z procentami (D-W)
· Obliczyć sumę wieloskładnikową (P-R)
· Obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego kilka działań na liczbach całkowitych (K-P)
· Rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach całkowitych, wymiernych (D-W), (R-W).Poziomy wymagań edukacyjnych:
K- konieczny
P- podstawowy
R- rozszerzający
D- dopełniający
W- wykraczający.


Metody nauczania (aktywizujące):
- gra dydaktyczna (domino),
- praca w grupach,
- burza mózgów,
- dyskusja dydaktyczna,
- rebus,
- krzyżówka.
- ćwiczenia praktyczne

Forma pracy: grupowa.
Środki dydaktyczne: domino matematyczne, zestawy zadań tekstowych, karta z krzyżówką, plakat- rebus, karty pracy i oceny grupy.
Tok lekcji.
I. Przywitanie uczniów.
II. Sprawdzenie listy obecności.
III. Podanie tematu lekcji.
IV. Praca w grupach.
V. Podanie pracy domowej.


Praca w grupach:

1. Rozgrzewka –domino matematyczne. 2 pkt- 5 min.

Każda grupa otrzymuje domino składające się z 10 elementów. Zadaniem uczniów jest poprawne ułożenie domina.
Praca z prezentacją rozwiązania na tablicy trwa od 3 do 5 minut.

2. Przedstawienie rozwiązania na tablicy.

START 3% 50% 0,5 -2 -5-(-3) 0,75

0,12 -22 -3×6-(-4)×(-1) 25% 1 100% META


Przygotowane wcześniej przez nauczyciela kartoniki z liczbami chętni uczniowie przyczepiają do tablicy magnesami, poprawnie je porządkując.


3. Krzyżówka. a. (czytanie ze zrozumieniem i wykorzystanie wiedzy w praktyce) -17 pkt
( za każde rozwiązanie pkt 1-8 –2pkt, podanie hasła 1 pkt), 10-15 min.

Po rozwiązaniu wybierzcie poprawną odpowiedź, a, litery przyporządkowane poprawnym odpowiedziom ułożone kolejno utworzą hasło. Napiszcie to hasło.

1) o 9% mniej niż 100, a) 91-P b) 109-K c) 9- S

2) 3,3% kwoty 150 euro a) 4.59- K b) 4,95-R c) 9,45- S

3) jaki procent w wyrazie
MATEMATYKA stanowi litera A? a) 0,3% -G b) 3%- L c) 30%-O

4) 150 % masy 32 kg a) 84-Z b) 48- C c) 36-K

5) liczba 44444
zmniejszona o 50% a) 11111-Z b) 66666-W c) 22222-E

6) suma liczb: -2 i –1. a) -3 –N b) 3- O c) 1-P


7) iloczyn liczb: -7 i 3
pomniejszony o 5 a) 26-U b) -26-T c) –62- E

8) iloraz liczb: -8 i 2
powiększony o 3 a) 7-A b) 19-W c) -1-Y


1.........2.......3.......4.......5.......6.....7....8..... ODP. (PROCENTY)

Krzyżówka. b. –13 pkt, (za każde rozwiązanie 1 pkt, podanie hasła 1 pkt.)

Po rozwiązaniu wybierzcie poprawną odpowiedź, a, litery przyporządkowane poprawnym odpowiedziom ułożone kolejno utworzą hasło. Napiszcie to hasło.

1. –101+(-120) a) –121 (L) b) 9(K)
2. - 0,5+1 a) 1 (I) b) 0 (A)
3. 0,75+ (-3/4) a) 1,5 (F) b) 0 ( C )
4. –18 : 3 a) 6(U) b) –6 (Z)
5. –9 ×(-2/3 ) a) 6 (B) b) -6 (Y)
6. liczba, której 25% to 25 a) 100 (Y) b) 6,25 (A)
7. iloczyn liczb (-2 ) i (-12) a) 32 (U) b) –32 ( P)
8. (-2) *3 a) –6 (I) b) –8 (J)
9. –56-(-44) a ) 100 (R) b) –12 (E)
10. 12 % liczby 50. a) 6 (M) b) -6 (W)
11. -4× 1/2 a) 2 (S) b) -2 (N)
12. 2/3 liczby 24 a) 16 (E) b) 12 ( T)

1......2.....3.....4......5.....6... 7.....8.....9......10.....11......12......

ODP. LICZBY UJEMNE.

4. Zadania tekstowe.( odczytywanie informacji ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce)
grupa wybera zadanie a lub zadanieb, decyduje na ile punktów.

Zadanie 1.a. Robimy zakupy.- 4pkt, 5 min.
Dwa sklepy A i B mają różne oferty na takie same komputery. W którym sklepie opłaca się kupić komputer?
SKLEP A SKLEP B
Komputer- 2300 zł, Zestaw: komputer+ monitor-3890zł brutto.
Monitor 950- zł. ( cena obejmuje podatek VAT)
wszystkie ceny netto
(należy doliczyć podatek 22% VAT)

Zadanie 1. b. Zarobki.
Wynagrodzenie miesięczne pani Zulu Gula wynosi 1200zł. Od tej kwoty odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Ile złotych wynosi ten podatek?

Zadanie 2.a -4 pkt, 5 min

W konkursie „Kangur” za poprawne rozwiązanie zadania z części I testu uczeń otrzymuje 3 punkty, za błędne: -0,75 punktu, w części II testu odpowiednio 4 punkty i –1 punkt, a w części III odpowiednio 5 i –1,25.
Ile punktów zdobył uczestnik konkursu, jeśli w każdej części testu wykonał 4 zadania źle i 6 poprawnie?

Zadanie 2. b. 2 pkt.
Lata przed naszą erą można zapisać za pomocą liczb ujemnych. Tabelka przedstawia rok urodzenia i długość życia kilku najsłynniejszych starożytnych matematyków:

Rok urodzenia Długośćżyciaw latach
Tales z Miletu -620 80
Pitagoras -572 75
Archimedes -287 75
Podaj rok śmierci każdego z nich.

5. Łamigłówka.5 min.4pkt.
a) Cenę pewnego towaru obniżono o 20%, a potem nową cenę podwyższono o 20%. Czy końcowa cena tego towaru była wyższa, taka sama, czy niższa od jego ceny przed zmianami?
b) A gdyby najpierw cenę podniesiono o 20%, a potem obniżono o 20%.

Praca domowa. Łamigłówka.
Cenę pewnego towaru podniesiono o 100%. O ile % trzeba obniżyć nową cenę, aby wróciła do poprzedniego poziomu?


Opracowała: mgr Dorota Gąsiorek
nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej nr 21
w Częstochowie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie