Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Osiągnięcia uczniów z klas życia - pomiar, wnioski z realizacji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1952 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dziecko specjalnej troski, tak jak każde inne dziecko posiada wrodzone mechanizmy poznawcze. Zauważenie jego dążeń rozwojowych, potrzeb i możliwości pozwala jak najskuteczniej ten rozwój wspomagać i ukierunkować, dając jednocześnie dziecku poczucie radości i przyjemności. Wyrażamy nadzieję, że nasz artykuł, chociaż w pewnym stopniu przyczyni się do określenia aktualnych możliwości dzieci oraz ich funkcjonowanie na poszczególnych etapach pracy edukacyjno - terapeutycznej

    Z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym pracujemy już kilka lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Płocku. Podczas tego okresu prowadziłyśmy szczegółową dokumentację pedagogiczną, m.in. arkusze obserwacji postępów naszych uczniów. Analiza tych postępów była dla nas nieocenionym źródłem informacji na temat aktualnego poziomu funkcjonowania dzieci. Od jakiegoś czasu myślałyśmy o skonstruowaniu testu, który mógłby w sposób miarodajny i wyrazisty ukazać ich osiągnięcia po upływie tych kilku lat pracy
          Bezpośrednim impulsem do podjęcia tego zadania była prośba o pomoc w realizacji pomiaru, studentki Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Pedagogika Specjalna, pani Katarzyny, którą zagadnienie to zainteresowało. Stwierdziłyśmy, że jest to dobry moment na podzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem. Projekt uzyskał akceptację dyrektora ośrodka.

          Tak powstał test pomiaru dydaktycznych osiągnięć uczniów z klas „życia”. W jego skonstruowaniu aktywnie uczestniczyłyśmy i doradzałyśmy, aby był zrozumiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w zakresie słownym i bezsłownym. Samodzielnie przeprowadziłyśmy test w klasach życia III i IV. Osiągnięcia uczniów w tym teście dały miarodajny obraz możliwości szkolnych rodzicom dzieci, których zapoznałyśmy z wynikami na zebraniu.

          Poniżej przedstawiamy niezbędne wymogi, które muszą być spełnione podczas realizacji testu pomiaru dydaktycznych osiągnięć uczniów z klas „życia”.      
          Test przeprowadza nauczyciel prowadzący, który zna możliwości uczniów, wzbudza ich zaufanie, co w przypadku dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym ma istotne znaczeniePomiar prowadzony jest indywidualnie z każdym dzieckiem, bez obecności osób trzecich, które mogłyby dziecko rozpraszać i dekoncentrować.

  • Każde polecenie jest wyraźnie wydawane przez nauczyciela i dokładnie tłumaczone.
  • Zadania poparte są ilustracjami, wyraźnie zobrazowane.
  • Test jest urozmaicony, słowno – rzeczowy, wymagający od ucznia rozumienia tekstu, czytanego przez nauczyciela.
  • Bloki tematyczne są rozrzucone, naprzemienne, obejmujące:
-           funkcjonowanie w środowisku

-           poznawanie przyrody

-           elementarne pojęcia matematyczne

-           kształtowanie mowy

          Propozycja pomiaru dydaktycznych osiągnięć uczniów z klas dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na poziomie sześcioklasowej szkoły podstawowej oraz wskazówki do jego realizacji.

L.p.
Polecenie
Wskazówki do realizacji
Klucz odpowiedzi
1.       
Powiedz, wskaż lub napisz, jaki mamy dzień tygodnia.

Rozrzucone chmurki – etykiety z nazwami dni tygodnia, zawierające odpowiednią ilość kwadracików, adekwatną do aktualnego dnia tygodnia np. poniedziałek – 1 kwadracik, wtorek – 2 kwadraciki itp.

 
0-3 pkt, uczeń udziela poprawnej odpowiedzi – wskazuje (1pkt) lub pisze (1pkt) jaki jest aktualnie dzień tygodnia

2.       
Odszukaj nazwę miasta, w jakim mieszkamy: PŁOCK.

Rozsypanka wyrazowa – wyrazy oznaczające nazwy miast napisane różną czcionką, wśród nich wyraz PŁOCK, pojawiający się kilkakrotne.

 
0-3 pkt, uczeń udziela poprawnej odpowiedzi – wskazuje (1pkt), mówi (1pkt) lub pisze (1pkt) w jakim mieście mieszka

3.       
Wskaż grupę kwiatów, warzyw, owoców.

Trzy zbiory przedstawiające ilustracje kwiatów, warzyw, owoców.

 
0-3 pkt, uczeń poprawnie wskazuje grupę kwiatów (1pkt), owoców (1pkt), warzyw (1pkt)

4.       
Powiedz lub napisz, jakie prace wykonujemy w ogrodzie wiosną

Trzy ilustracje przedstawiające czynności: grabienie, kopanie, podlewanie – w zależności od możliwości uczeń wskazuje nazwane przez nauczyciela czynności, samodzielnie nazywa lub pisze.

 
0-3 pkt, uczeń mówi lub pisze, że wiosną grabimy (1pkt), kopiemy (1pkt), podlewamy (1pkt)

5.       
Z podanych ilustracji wybierz wiosnę

Cztery obrazki przedstawiające pory roku, każdy zawierające charakterystyczne elementy dla każdej z nich np. wiosna – bocian, zima – bałwan itp.

 
0-3 pkt, uczeń wybiera z podanych ilustracji poprawną (3pkt), nie udziela odpowiedzi (0pkt)

6.       
Jakie roślinki rosną w twojej klasie?

Cztery obrazki, przedstawiające: kwiatka doniczkowego, tulipana, jabłko, drzewo.

 
0-3 pkt, uczeń zaznacza roślinę doniczkową (3pkt)

7.       
Powiedz lub wskaż jak dbamy o czystość?

Sześć obrazków przedstawiających: kubek z pastą i szczoteczką do zębów, ręcznik, nożyczki, grzebień, piłkę, mydło.

 
0-5 pkt, uczeń punktowany za wskazanie lub napisanie, czego używamy do dbania o czystość: szczoteczka i pasta (1pkt), ręcznik (1pkt), nożyczki (1pkt), grzebień (1pkt), mydło (1pkt)

 
8.       
Dobierz w pary

Sześć obrazków przedstawiających: długopis, but, nogę, zeszyt, żarówkę, lampę. Przedmioty tak dobrane, aby dziecko mogło łączyć je w pary na zasadzie kojarzenia.

 
0-3 pkt, uczeń poprawnie wskazuje pary, za każdą poprawną odpowiedź punkt: noga – but (1pkt), zeszyt – długopis (1pkt), lampa – żarówka (1pkt)

9.       
Przepisz podany wyraz.

Ilustracja przedstawiająca dom, obok wyraz DOM, pod spodem miejsce na odwzorowanie wyrazu.

 
0-3 pkt, uczeń poprawnie przepisuje podany wyraz (3pkt), punkty mogą być pomniejszone w oparciu o ocenę grafomotoryki

10.   
Zaznacz kartonik, na którym znajduje się właściwe światło do przechodzenia przez jezdnię

Trzy kartoniki z sygnalizatorami. Na jednym zaznaczone światło czerwone, na drugim zielone, a na trzecim żółte.

0-3 pkt, uczeń poprawnie zaznacza światło zielone (3pkt)

11.   
Co na kartonikach znajduje się?

DALEKO

BLISKO

WYSOKO

NISKO

 
Cztery obrazki, na których:

o    kot znajduje się na szafie

o        kot znajduje się pod szafą

o        dziewczynka stoi pod płotem

o        dziewczynka stoi za płotem

 
0-2 pkt, uczeń punktowany co 0,5 pkt za każdą poprawnie wskazaną odpowiedź: blisko (0,5pkt) daleko (0,5pkt), wysoko (0,5pkt), nisko(0,5pkt)

12.   
Wyszukaj z poniższych ilustracji:

o        zbiór trzech tulipanów

o        zbiór 1 kota

o        zbiór czterech motyli

 
Sześć zbiorów przedstawiających:

o        zbiór czterech motyli

o        zbiór trzech kotów

o        zbiór jednego tulipana

o        zbór jednego motyla

o        zbiór jednego kota

o        zbiór trzech tulipanów

0-3 pkt, uczeń otrzymuje punkt za każdy poprawnie wskazany zbiór: 3 tulipany (1pkt), 1 kot (1pkt), 4 motyle (1pkt)

13.   
Ułóż historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności.

Cztery ilustracje przedstawiające:

o        padający śnieg

o        dzieci, które kończą lepić bałwana

o        dzieci lepiące dużą śniegową kulę

o        topniejącego bałwana

0-4 pkt, uczeń otrzymuje 1 pkt za każdy poprawnie wskazany fragment historyjki obrazkowej: pada śnieg (1pkt), dzieci lepią kule (1pkt), dzieci lepią bałwana (1pkt), bałwan roztopił się na słońcu (1pkt)

14.   
Z podanych klocków wybierz trzy: koło, kwadrat, trójkąt.

Cztery figury geometryczne: kwadrat,trójkąt, koło, romb.

 
 
0-3 pkt, uczeń poprawnie wskazał 3 figury geometryczne: koło (1pkt), kwadrat (1pkt), trójkąt (1pkt)


     

Maksymalna ilość punktów to 44 pkt

Ocena opisowa

Uczeń przyswoił wiedzę z w/w zakresu zdobywając pkt 26,5 i więcej.

Rezultaty przeprowadzonego testu w naszych klasach były zadowalające.

 
W klasie III: jedno dziecko uzyskało maksymalną ilość punktów 44 pkt, jedno dziecko  43 pkt, jedno  39 pkt, dwoje dzieci po 36 pkt, jedno dziecko 34 pkt i jedno 28 pkt.

W klasie IV jedno dziecko uzyskało 43 pkt, jedno dziecko 42 pkt, dwoje dzieci po 40 pkt, jedno dziecko 38 pkt, jedno dziecko 37 pkt, jedno dziecko uzyskało 34,5 pkt.

          Powyższy test pomiaru może być przeprowadzony jako test na starcie z uczniami rozpoczynającymi naukę w klasach „życia” oraz na zakończenie I i II etapu edukacyjnego w szkole podstawowej. Pomoże on ustalić realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju dziecka oraz posłuży do ukierunkowanej pracy edukacyjnej. Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego za pośrednictwem pani Katarzyny, potwierdziła trafność testu i możliwość jego standaryzacji.

          Podczas zajęć w klasach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bazuje się na obserwacji, praktycznym działaniu, metodach opartych na słowie oraz uczeniu się przez naśladownictwo. Dzięki tym metodom uczniowie zapoznają się z różnymi naturalnymi zjawiskami, uczą się właściwego stosunku do nich i posługiwania się nimi w życiu codziennym, a także poprawnego postępowania. W klasach „życia” nie chodzi o zdobycie pełnej, rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, ale o opanowanie takich umiejętności i wiadomości, które będą przydatne w życiu.


  
Opracowanie: mgr Ewa Grzemska
mgr Izabela Cierpikowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie