Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekty zajęć z edukacji ekologicznej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16338 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Praca zawiera konspekty lekcji dla klas trzecich szkoły podstawowej z zakresu edukacji ekologicznej.

Scenariusze zajęć dla kl. III szkoły podstawowej z zakresu edukacji ekologicznej

Cele ogólne:
 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i samodzielności;
 • powiązanie ekologii z edukacją polonistyczną, plastyczną;
 • rozwijanie wrażliwości;
 • kształtowanie umiejętności korzystania literatury pięknej;
 • wdrażanie do czynnego uczestniczenia w pracy zespołu;
 • kształcenie umiejętności uczenia się i korzystania z książek;
 • postrzeganie dziecka jako wrażliwego i chłonnego twórcy.
Cele szczegółowe:
 • Uczeń powinien zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące:
  • pojęć z ochrony środowiska:
  • wzajemnych relacji człowiek-środowisko;
  • problemów z zakresu ochrony gleby;
  • ochrony i kształtowania środowiska
 • Opanować podstawowe umiejętności w zakresie:
  • obserwacji i badania środowiska;
  • poszukiwania metod przeciwdziałania niekorzystnym zmianom środowiska;
  • dostrzegania problemów, gromadzenia danych, formułowania wniosków;
  • posługiwania się literaturą ekologiczną jako źródłem informacji;
  • propagowania wiedzy ekologicznej w środowisku szkolnym;
 • Ukształtować postawy:
  • emocjonalnego stosunku do środowiska;
  • odpowiedzialności za stan przyrody w najbliższym otoczeniu domu i szkoły;
  • gotowości podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska;
  • uświadomienie roli jednostki (ucznia) w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
Temat zajęć: Wytwarzamy coraz więcej śmieci.

Przebieg zajęć.
 1. Rozmowa na temat wysypisk śmieci.
  Wypowiedzi uczniów w związku z dokonanymi obserwacjami:
  • usytuowanie wysypiska;
  • wielkość;
  • odległość od zabudowań, pól uprawnych, lasów, zbiorników wodnych;
  • roślinność i zwierzęta w najbliższej okolicy.
 2. Rozwiązanie krzyżówki „CHROŃMY LASY"
 3. Dyskusja na temat: W jaki sposób uczniowie mogą przyczynić się do ochrony lasów
 4. Wyjaśnienie pojęcia „Ekologia" – praca z encyklopedią.
 5. Omówienie niebezpieczeństw, jakie może spowodować położenie wysypisk w niewłaściwym miejscu: blisko zabudowań pól uprawnych lasów zbiorników wodnych.
  • w rozkładających się odpadach powstają gazy gnilne, które tląc się zanieczyszczają powietrze i mogą być nawet przyczyną pożarów;
  • wysypisko to siedlisko zarazków roznoszonych przez żerujące zwierzęta;
  • deszcze wypłukują ze śmieci szkodliwe substancje powodując skażenie gleby i wód podziemnych;
  • odór rozkładających się odpadów rozprzestrzenia się na odległość kilku km i jest uciążliwy dla mieszkańców;
  • widok śmietniska jest przygnębiający i niszczy piękno krajobrazu.
 6. Głośne czytanie przez uczniów wiersza I. Sikiryckiego pt. „Sznurek Jurka". Porównanie śmietniska opisanego w tekście z wysypiskiem widzianym wcześniej.
 7. Śmieci z naszego gospodarstwa – co z nimi robimy ?
 8. Przedstawienie uczniom rysunku nowoczesnego wysypiska śmieci. Omówienie każdej warstwy konstrukcji i zaznaczenie odpowiednim kolorem.
Temat zajęć: Zanieczyszczenia Ziemi – co z odpadami?

Przebieg zajęć:
 1. Oglądanie fragmentu filmu „Rady na odpady" przedstawiającego degradację środowiska. Rozmowa na temat filmu.
 2. Przedstawienie uczniom niebezpiecznych odpadów z gospodarstwa domowego. Uświadomienie im, iż wiele produktów używanych w domu zawiera związki chemiczne, które mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt.
  Są to:
  • środki czyszczące
  • materiały samochodowe
  • materiały malarskie
  • środki owadobójcze
  • środki używane w ogrodzie
  • inne artykułu używane w domu.
  Wyjaśnienie znaczenia napisów na etykiecie.

  Żrący: powoduje oparzenia lub podrażnienia skóry, oczu oraz narządów wewnętrznych.
  Łatwopalny: nie można go używać w pobliżu otwartego źródła ognia.
  Reaktywny chemicznie: gwałtownie reaguje chemicznie z innymi substancjami.
  Trujący: wprowadzony do organizmu może spowodować chorobę lub śmierć.
 3. Zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z niebezpiecznymi odpadami.
 4. Segregacja odpadów. Uświadomienie uczniom, że nie wszystkich śmieci da się uniknąć, ale wiele z nich można ponownie wykorzystać. Należy je jednak odpowiednio posegregować. Klasyfikacja różnych przedmiotów: powtórne wykorzystanie odpadów (makulatura, metal, szkło, ziemia kompostowa – recykling).

  Wyjaśnienie uczniom pojęć:
  Recykling – papier, karton, szkło, puszki po napojach, i niektóre metale nadają się do wielokrotnego przetwarzania.
  Kompostowanie - odpady organiczne z gospodarstw domowych i ogrodów mogą być przetwarzane na kompost – cenny naturalny nawóz organiczny.
 5. Jak szybko śmieci ulegają rozpadowi – przedstawienie uczniom danych (4 miesiące – pieluszka bawełniana, 5 m-cy gazeta, 6 m-cy skórka banana, 1 rok – skarpeta wełniana, 5 lat – karton po mleku, 10 lat – niedopałek papierosa, 40 lat – skórzane buty, 100 lat – puszki po konserwach. 350 lat – puszki aluminiowe, 400 lat niektóre rodzaje plastiku, 500 lat – pieluszki jednorazowe, opony, szklane opakowania, styropian).
 6. wykonanie pracy plastycznej – projektowanie pojemników na różnego rodzaju odpadki. Omówienie i ocena prac przez dzieci. Urządzenie wystawki.
Temat zajęć: Znaczenie powietrza w życiu wszystkich istot żywych na naszej planecie.
 1. Rozwiązanie zagadki.
  Nie widzisz go i nie czujesz
  Oddychają nim zwierzęta i ludzie.
 2. Kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. "Piotruś i powietrze".
 3. Uświadomienie dzieciom znaczenia powietrza w życiu człowieka i wszystkich istot żywych na naszej planecie
 4. Skład powietrza: tlen, azot, dwutlenek węgla.
 5. Przedstawienie i omówienie ciekawostek związanych z powietrzem.
  • Dorosły człowiek w ciągu doby przepuszcza przez płuca 18 m? powietrza.
  • Jeśli powietrze jest zanieczyszczone, to zanieczyszczenia te pozostają w płucach. Unikaj dymów i pyłów z kominów, rur wydechowych samochodów, ognisk, a przez to Twoje płuca pozostaną długo czyste.
  • Wybierając miejsce na odpoczynek podczas podróży samochodem, autobusem, trzeba pamiętać, że szkodliwe stężenia zanieczyszczeń wydzielanych przez samochody sięgają odległości 100 m.
  • Unikaj przebywania w pobliżu garaży, parkingów, skrzyżowań dróg, gdzie jest dużo trujących substancji jak: tlenek węgla, węglowodory, ołów, które mogą być przyczyną wielu chorób.
  • Bronimy się przed kadmem, związkiem szkodliwym dla naszego organizmu obecnym w zanieczyszczonym powietrzu. Palacze papierosów narażeni są na sumę zanieczyszczeń zawartych w powietrzu i uwalnianych w wyniku palenia tytoniu. Unikaj osób palących, nie przebywaj w zadymionych pomieszczeniach. W takich samych warunkach zanieczyszczenia środowiska dziecko jest kilkakrotnie bardziej narażone od osoby dorosłej.
  • W niektórych miastach, w centrum naszego województwa, na powierzchnię ziemi spada od 3 do 20 razy więcej pyłu niż w innych miejscowościach położonych na obrzeżach województwa.
 6. Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wiersza" Zapach natury"

  Zapach natury
  Od czasu, gdy człowiek zaczął rozpalać ogień,
  wciąż do nieba unosi się dym.
  Ciepło- owszem, potrzebne, lecz kominy
  podniebne muszą ograniczyć się z tym.
  Auta to też łotrzyki, niech kontrolują gaźniki,
  bo gdy kopcą tak przez cały rok,
  to po zapach natury trzeba iść w lasy, w góry,
  gdyż nad miastem unosi się smog!
 7. Wyjaśnienie pojęcia "smog"(praca z encyklopedią).
 8. Schematyczne przedstawienie sposobu powstawania smogu.
Opracowała: Teresa Wdowiak
SP Pobłocie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie