Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1138 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dysleksja- „specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu” .Często używa się określenia ,, specyficzne’’ dla podkreślenia charakteru trudności , które mają wąski zakres i występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym .

W celu dokładnego wskazania rodzaju występujących trudności u dziecka używa się czterech terminów :
 1. dysleksja - trudność w opanowaniu czytania ,
 2. dysortografia - trudności w pisaniu przejawiające się popełnieniem różnego typu błędów , w tym ortograficznych ,
 3. dysgrafia - to zniekształcenia strony graficznej pisma,
 4. hiperdysleksja - trudności w czytaniu ze zrozumieniem .
PIERWOTNE PRZYCZYNY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ (etiologia)

      Pierwotnych przyczyn występowania dysleksji jest wiele . Wyróżnia się wiele koncepcji etiologii dysleksji :
 1. koncepcja genetyczna - upatrująca przyczynę w dziedziczeniu tych zmian w centralnym układzie nerwowym , które są przyczyną zaburzeń funkcjonalnych i podłożem trudności w czytaniu i pisaniu (czynikiem patogennym są w tym przypadku geny , przekazywane z pokolenia na pokolenie );
 2. koncepcja opóżnionego dojrzewania centralnego układu nerwowego upatrująca przyczynę trudność w spowolnieniu jego dojrzewania i zaburzeniach funkcjonalnych (czynniki patogenne:geny,czynniki uszkadzające hormony);
 3. koncepcja organiczna -upatrująca przyczynę w mikrouszkodzeniu struktury tych okolic mózgu ,które odpowiadają za czynność pisania i czytania (cznniki pastogenne chemiczne ,fizyczne i biologiczne odziałują na centralny układ nerwowy w okresie okołoporodowym )
 4. koncepcja hormonalna - upatrująca przyczynę w niedokształceniu struktury niektórych okolic kory mózgowej ;
 5. koncepcja psychodysleksji -upatruje przyczyny w zaburzeniach funkcjonalnych centralnego układu nerwowego - emocjonalnych.
Objawy dysleksji
     W różnym wieku pojawiają się lub nasilają nieco inne objawy zaburzeń rozwoju psychoruchowego i związane z nimi przejawy trudności w czytaniu i pisaniu . J.Augur w materiałach Brytyjskiego Towarzystwa Dysleksji przytacza następującą listę objawów uwzględniającą zmiany symptomów zależnie od wieku dziecka. Przed wstąpieniem dziecka do szkoły i na początku nauki szkolnej można zaobserwować kilka następujących symptomów;
 1. trudności w zapinaniu ubrania, sznurowaniu butów itp.:
 2. trudności ze stosowaniem zaimków : w środku - na zewnątrz, przed ,za:
 3. trudności z zapamiętywaniem i wykonywaniem więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie:
 4. opóźnienie rozwoju mowy : trudności z wypowiadaniem się , wadliwa wymowa , częste przestawianie głosek i sylab;
 5. trudności z przypominaniem sobie nazw przedmiotów ;
 6. mylenie kierunków : prawa -lewa ;
 7. oburęczność;
 8. trudności w nauce pisania : zwierciadlane odwracanie liter , deformowanie kształtu liter;
 9. trudności z zapamiętywaniem materiału występującego w formie serii , sekwencji , np. : dni tygodnia , nazwy miesięcy , litery alfabetu;
 10. trudności z zapamiętaniu aktualnej daty (jaki jest dzień),daty swoich urodzin, imienin i określenia czasu;
 11. słabe postępy w uczeniu się czytania zarówno metodą fonetyczną, jak i globalną;
 12. szybka męczliwość, uwarunkowana koniecznością włożenia większego wysiłku w zadania typu szkolnego i koncentracji uwagi.
     Wiele z tych symptomów może przetrwać do okresu szkolnego i występować połączeniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu w niższych klasach szkolnych.

Specyficzne trudności w czytaniu:
 1. czytanie „niepewne” , „wymęczone”, szczególnie gdy dziecko czyta głośno
 2. częste błędy w czytaniu, pomijanie wyrazów lub ich dodawanie, zniekształcenie wyrazów i odczytywanie innych , podobnych wyrazów;
 3. pomijanie linii lub odczytywanie ich ponownie;
 4. częste gubienie miejsca, w którym dziecko czyta;
 5. niepewność w czytaniu, szczególnie krótkich wyrazów wyglądających podobnie, np.: on-no, od-do;
 6. trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntetyzowaniu sylab w wyrazie we właściwym porządku (sylaby często są gubione); pomijanie interpunkcji;
 7. przestawianie liter w wyrazie co zmienia jego sens (tworzenie anagramów);
 8. trudności w wyszukiwaniu najistotniejszej myśli w danym fragmencie tekstu;
 9. niewłaściwe łączenie liter;
 10. trudności w przyswojeniu tabliczki mnożenia.
Specyficzne błędy w pisaniu:
 1. słaby poziom pracy pisemnej w porównaniu z odpowiedziami ustnymi;
 2. prace pisemne na niskim poziomie graficznym i estetycznym: liczne przekreślenie, kilkakrotne próby zapisania wyrazów, prace bałaganiarskie;
 3. utrzymywanie się trudności z zróżnicowaniem liter: b-p, p-g, n-u, m-w;
 4. niewłaściwy dobór liter do głosek podobnych fonetycznie, w wyniku ich niewłaściwego rozróżniania np. spółgłosek t-d, b-p, m-n;
 5. mylenie nazw liter i głoski (np.l-el, m-em, k-ka);
 6. niewłaściwe stosowanie małych i dużych liter; dziecko częściej używa dużych i małych liter , ponieważ czuje się pewniejsze w ich różnicowaniu (np. leKKo);
 7. trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka-półka);
 8. dodawanie ,pomijanie lub niewłaściwe umiejscowienie liter lub wyrazów ;
 9. zapisywanie wyrazu na różne sposoby , np. szyja ,szja ,szyia;
 10. mylenie liter l-t podczas czytania i pisania;
 11. złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni ,niemożność zachowania marginesu;
 12. tracenie wątku podczas zapisywania opowiadania;
 13. brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji.
      Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu należy odróżnić od trudności ,jakie ma każde dziecko rozpoczynające naukę czytania i pisania .Jednym ze wskaźników jest czas potrzebny do opanowania umiejętności czytania .Uczeń powinien do końca kl. III opanować czytanie w takim stopniu aby nie tylko było płynne ale żeby stało się dla dziecka narzędziem uczenia się innych przedmiotów. Dzieci dyslektyczne w klasie czwartej nadal nie umieją czytać. Duży ciężar odpowiedzialności spoczywa na nauczycielach uczących w klasie O i w klasach niższych, którzy gdy dostrzegą trudności w czytaniu i pisaniu , powinni objąć dziecko specjalnymi ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Jak nauczyciel może pomóc dziecku dyslektycznemu na zajęciach ?
      Nauczanie będzie przynosiło pożądane efekty ,jeżeli nie będzie opierało się na emocjach negatywnych; wstydzie ,bezradności ,strachu ,ale na emocjach pozytywnych: wierze we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
Oto kilka wskazówek do pracy z dzieckiem:
 1. Dziecko powinno siedzieć blisko nauczyciela po to ,aby mógł je obserwować. Dziecko ,które siedzi blisko nauczyciela ,lepiej koncentruje uwagę.
 2. Nie polecać czytania głośnego na forum klasy ,chyba że uczeń wyrazi zgodę.
 3. Prace pisemne oceniać za wartość merytoryczną ,a błędy ,które uczeń popełnił traktować jako materiał do ćwiczeń.
 4. Uczeń może założyć sobie zeszyt „wyrazów kłopotliwych” i zapisywać w nim wyrazy ,których pisownię trudno mu zapamiętać. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi korzystanie z tego zeszytu na lekcjach i sprawdzianach.
 5. Ograniczyć ilość materiału do jednorazowego nauczania się na pamięć.
 6. Nie pytać ucznia ,jeśli on sprawia wrażenie „wyłączonego”.
 7. Cierpliwie czekać na odpowiedź ,pomagać sugestiami.
 8. Wzmacniać wiarę we własne siły ,podkreślając każdy najmniejszy sukces.
 9. Zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Należy unikać sytuacji ,w których uczeń może być ośmieszony.
Literatura
 • M. Bogdanowicz ,O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i w pisaniu ,Lublin 1994, Wydawnictwo Popularnonaukowego „Linea”,.
 • M. Bogdanowicz , Od piosenki do literki, czyli Metoda Dobrego Startu, Gdańsk 1997, Wydawnictwo „Fokus”.
 • E. Kujawa, M. Kurzyna, Reedukcja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisania metodą 18 struktur wyrazowych, Warszawa 1996, WSiP
 • J. Mickiewicz , Jedynka z ortografii Toruń 1996, TNOiK „Dom Organizatora”.
opracowała:
Barbara Król
nauczycielka nauczania zintegrowanego
w Zespole Szkół w Zagoździu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie