Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Edukacji Zdrowotnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3391 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy  eterminujące aktualne  i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują  o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka.

"Uczę się zdrowo i bezpiecznie żyć w rodzinie, w przedszkolu i w środowisku" - program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

     Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka.
     Przedszkole nr 1 w Koniecpolu stara się o zdobycie certyfikatu "Przedszkola promujące zdrowie" i dlatego postanowiłyśmy opracować program zdrowotny, aby nasze działania były zaplanowane i zaakceptowane przez wszystkich pracowników naszej placówki oraz rodziców naszych wycho-wanków.

I Ogólne założenie programu

"Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko w zdrowym środowisku."

II Cele szczegółowe wynikające z założenia programu
 1. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego).
 3. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 4. Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
 5. Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności.
 6. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy – korzystanie z opieki zdrowotnej.
 7. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.
Cele te będą realizowane wokół aspektów życia dziecka
 • "Ja i troska o mnie"
 • "Ja i moje relacje z innymi"
 • "Ja i moje środowisko"
III Uwagi o realizacji programu

     Nasze przedszkole położone jest na osiedlu domków jednorodzinnych, wyposażone jest w funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw. Mamy dogodne warunki do realizacji założeń naszego programu. Niedaleko znajduje się łąka, park, rzeka, ogródki działkowe, pola uprawne, ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Współpracujemy z różnymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia: ośrodek zdrowia, nadleśnictwo, Liga Ochrony Przyrody, koordynator do spraw przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom przy Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.
     Program nasz jest ściśle skorelowany z programem "ABC… program wychowania przedszkolnego XXI wieku" A. Łady-Grodzickiej oraz zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Formy i metody pracy
     Treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu powinny być wprowadzone w zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, pokazuje co dobre, zachęca do działania. Do najczęściej stosowanych metod realizacji tych zadań należą:
 • metoda organizacji środowiska (dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia)
 • metoda przekazu wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu)
 • metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu (czystość ciała, jego hartowanie, konieczne profilaktyczne zabiegi zdrowotne)
 • metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych (powtarzanie pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych)
 • metody aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia)
 • konkursy i techniki plastyczne
IV Treści edukacyjne

Tematyka szczegółowa Środki realizacji Zamierzone osiągnięcia
 1. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych.
  • codzienne zabiegi higieniczne (mycie rąk, buzi, mycie zębów)
  • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia
  • opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się
  • dostosowanie ubioru do okoliczności, wykonywanych czynności i temperatury otoczenia
  • samodzielne i umiejętne wykonywanie czynności higienicznych (wycieranie nosa, korzystanie z toalety)
  • kontrolowanie swojego wyglądu (fryzura, czystość ubrania)
  • dbałość o czystość zabawek i miejsc do zabawy oraz półki indywidualne) - zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od pogody – hartowanie organizmu
  • dziecko rozumie i przestrzega konieczności codziennych zabiegów higienicznych
  • dziecko potrafi kulturalnie zjeść posiłek
  • dziecko potrafi samodzielnie ubrać się
  • dziecko potrafi dostosować ubiór do temperatury otoczenia
  • dziecko potrafi prawidłowo wytrzeć nos i korzystać z toalety
  • dziecko kontroluje swój wygląd
  • dziecko przestrzega porządku i ładu wokół siebie
  • dziecko potrafi umiejętnie i świadomie przeciwdziałać zmarznięciu i przegrzaniu oraz chronić skórę przed promieniami słonecznymi
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego)
  • prowadzenie ćwiczeń gimna- stycznych różnymi metodami (Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne, Dalcrozea)
  • umożliwienie uczestniczenia w ćwiczeniach korekcyjnych dzieciom z wadami postawy
  • organizowanie zabaw na świeżym powietrzu (plac przedszkolny, park, łąka, las)
  • organizowanie zabaw na śniegu jako formy aktywnego wypoczynku (jazda na sankach, lepienie bałwana, zorganizowanie kuligu)
  • przestrzeganie zasady "mówimy umiarkowanym głosem" w trakcie zabaw dowolnych i organizowanych przez nauczycielkę
  • zabawy z komputerem dostosowane do możliwości dziecka
  • oglądanie bajek na kasetach VHS (nie częściej niż 1 raz w tygodniu)
  • słuchanie utworów literackich o wymowie moralnej – nazywanie stanów emocjonalnych, próby uzasadnienia swoich sądów moralnych
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koniecpolu w celu objęcia opieką dzieci wymagających opieki psychologa
  • dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
  • dziecko wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała
  • dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie
  • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku
  • dziecko potrafi unikać nadmiernego hałasu
  • dziecko rozumie szkodliwość wielogodzinnego korzystania z komputera oraz oglądania telewizji
  • dziecko wie jak wyrażać swoje stany emocjonalne w sposób społecznie akceptowany
 3. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym.
  • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola, placu zabaw
  • bezpieczna droga do przedszkola – poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego, spotkanie z policjantem
  • poznanie reguł współżycia w grupie w celu bezpiecznej zabawy z rówieśnikami
  • bezpieczne posługiwanie się przyborami codziennego użytku (nożyczki, sztućce)
  • rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami "obcymi" – próby znalezienia wyjścia z określonej trudnej sytuacji, poznanie numerów telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
  • kształtowanie czynnej postawy wobec zagrażającego niebezpieczeństwa własnego i innych (szkodliwość żartów w rodzaju: podstawianie nogi, wydawanie ostrych dźwięków w pobliżu ucha, upadek spowodowany odsunięciem krzesła, mocno rozbujana huśtawka itp.)
  • wycieczka do straży pożarnej – zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw zabawy zapałkami
  • dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu
  • dziecko zna podstawowe zasady ruchu drogowego
  • dziecko zna reguły współżycia w grupie
  • dziecko potrafi bezpiecznie dla siebie i innych posługiwać się przyborami
  • dziecko wie do kogo zwrócić się o pomoc w razie zgubienia się w tłumie
  • dziecko potrafi znaleźć wyjście z określonej trudnej sytuacji
  • dziecko wie, że nie wolno robić "głupich żartów"
  • dziecko rozumie zakaz zabawy zapałkami oraz zbliżania się do przedmiotów grożących oparzeniem
 4. Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
  • lubimy owoce i warzywa – częste spożywanie owoców i warzyw oraz udział w przygotowaniu zdrowych posiłków
  • czy to co jem jest zawsze dobre dla zdrowia (umiar w jedzeniu słodyczy, chipsów, picie coca-coli, żywienie się w barach szybkiej obsługi)
  • wycieczka do szklarni – rozumienie potrzeby spożywania zdrowych roślin jako źródła witamin w okresie zimy, zielone hodowle w "kąciku przyrody"
  • kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się – codzienne zjadanie owoców, jogurtów, picie soków owocowych i warzywnych (podwieczorek w przedszkolu)
  • rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia człowieka
  • przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
   • ślizgania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych
   • kąpania się w miejscach do tego wyznaczonych w obecności ratowników
   • zbliżania się do nieznanych zwierząt
   • zachowania ostrożności w korzystaniu z chemicznych środków (środki czystości, lekarstwa)
   • spożywania dziko rosnących roślin, owoców i grzybów
   • picia wody nieprzygotowanej
  • dziecko rozumie potrzebę prawidłowego żywienia (witaminy, składniki mineralne)
  • dziecko rozumie konieczność zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy i żywności szkodzącej zdrowiu
  • dziecko zna wartości odżywcze nowalijek
  • dziecko codziennie zjada zdrowy podwieczorek
  • dziecko wie, że papierosy szkodzą zdrowiu
  • dziecko unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu
 5. Kształtowanie właściwych, pozytywnych relacji między członkami rodziny i społeczności.
  • kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny jako podstawy zdrowia psychicznego i fizycznego
  • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny (opiekowanie się rodzeństwem, nie zakłócanie spokoju osobom odpoczywającym, pomoc osobom starszym, chorym)
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie radości, przyjemności oraz smutków (wspólne posiłki, wycieczki poza miasto, spacery, wspólne zabawy, propagowanie wśród rodziców i dzieci codziennego, wspólnego czytania książeczek itp.)
  • przyzwyczajanie do zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej, społeczeństwie
    rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja
   • kulturalne zwracanie się do siebie
   • okazywanie współczucia w sytuacjach gdy komuś dzieje się krzywda
   • właściwe odnoszenie się do ludzi niepełnosprawnych
   • poznanie praw i obowiązków dziecka
  • dziecko potrafi okazywać uczucia w kontaktach dziecko – dziecko, dziecko – dorosły
  • dziecko rozumie potrzeby innych członków rodziny
  • dziecko chętnie i czynnie uczestniczy w codziennym życiu rodzinnym
  • dziecko zna swoje prawa i obowiązki
 6. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy – korzystanie z opieki zdrowotnej.
  • poznanie budowy i roli wybranych narządów człowieka – rozumienie prawidłowego funkcjonowania tych narządów dla zdrowia i życia człowieka
  • zdawanie sobie sprawy z konieczności zwracania się o pomoc do osób zajmujących się ochroną zdrowia (lekarz, pielęgniarka, dietetyk)
  • spotkania na terenie przedszkola z pediatrą, stomatologiem, pielęgniarką – rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej (okresowe badania zdrowia, szczepienia ochronne)
  • poznanie przyczyn wybranych chorób i możliwości chronienia się przed zarażeniem
   • przyswajanie nawyku zasłaniania nosa i ust podczas kichania i kaszlu
   • nie korzystanie z przedmiotów osobistego użytku należących do innych
   • nie stykanie się bezpośrednio z osobą zaraźliwie chorą
  • rozumienie szkodliwości niewłaściwego zachowania się, "głupiej zabawy" – umieszczanie obcych ciał w ustach, w nosie, w uszach
  • rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia człowieka (regularne odżywianie się, przestrzeganie niezbędnych dla organizmu godzin snu, codzienny ruch na świeżym powietrzu)
  • dziecko zna niektóre narządy własnego ciała (serce, płuca, żołądek)
  • dziecko wie do kogo powinno się zwrócić w razie kłopotów ze zdrowiem
  • dziecko rozumie konieczność opanowywania lęku przed zabiegami leczniczymi
  • dziecko wie jak chronić swój organizm przed chorobą
  • dziecko zdaje sobie sprawę ze szkodliwości złego zachowania
  • dziecko wie jak powinien wyglądać prawidłowy dla zdrowia rozkład dnia
 7. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do roślin i zwierząt w otaczającym środowisku – poznanie wybranych gatun- ków roślin i zwierząt, prowa- dzenie hodowli wybranych zwierząt i roślin w przedszkol- nym "kąciku przyrody"
  • nabywanie przekonania, że woda i powietrze są niezbędnym czynnikiem do życia na ziemi (poznanie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia wody i powietrza: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog)
  • "szukaj zysku w odzysku" rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwa- rzanych przez człowieka
   • rozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci poprzez używanie opakowań wielokrotnego użytku (szklane słoiki i butelki)
   • zbieranie makulatury
   • zbieranie złomu i metali kolorowych
   • zbieranie białego szkła
  • czynne uczestniczenie w upowszechnianiu informacji i przedsięwzięć dotyczących ochrony przyrody
    akcja "Sprzątanie świata"
   • Światowy Dzień Ziemi
   • sadzenie drzewek, krzewów
   • wykonywanie wspólnie z rodzicami tabliczek dotyczących ochrony przyrody
   • stała współpraca z Nadleśnictwem Koniecpol i LOP
   • organizowanie pochodów, marszy propagujących zdrowy styl życia, ochronę przyrody i środowiska
   • pozyskanie pojemników do segregacji śmieci, ustawienie w pobliżu przedszkola
   • poznawanie instytucji zajmujących się ochroną środowiska
  • dziecko wie, że należy chronić każdy żywy organizm
  • dziecko zna przyczyny zanieczyszczania wody i powietrza
  • dziecko umie sortować śmieci
  • dziecko wie, że niektóre opakowania można wykorzystać wiele razy
  • dziecko chętnie uczestniczy w akcjach na rzecz ochrony przyrody i środowiska
V Ewaluacja
 1. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy.
 2. Zorganizowanie spotkania z policjantem.
 3. Wycieczka do straży pożarnej.
 4. Wykonywanie surówek, soków z owoców i warzyw.
 5. Wycieczka do szklarni.
 6. Stworzenie listy dobrych rad eliminujących zagrożenia otoczenia.
 7. Stworzenie wspólnie z dziećmi norm postępowania w grupie.
 8. Spotkania z pediatrą, stomatologiem, pielęgniarką.
 9. Przygotowanie transparentów do marszy, pochodów ekologicznych.
 10. Pozyskanie pojemników do segregacji śmieci.
 11. Udział w akcjach "Sprzątanie świata" i Światowy Dzień Ziemi.
 12. Zorganizowanie zbiórek surowców wtórnych.
 13. Wycieczka do lasu z przedstawicielem Nadleśnictwa w celu dokarmiania zwierząt w okresie zimy.
 14. Sadzenie drzewek, krzewów na terenie placu przedszkolnego.
 15. Wycieczka do ekologicznej oczyszczalni ścieków.
 16. Wprowadzenie zdrowych podwieczorków (owoce, warzywa, soki, jogurty).
 17. Zorganizowanie kuligu.
 18. Ankieta dla pracowników przedszkola.
Literatura
 1. "ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku" – A. Łada-Grodzicka
 2. "Edukacja zdrowotna – program przeznaczony dla przedszkoli" – K. Dudkiewicz, K. Kamińska
 3. "Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-4 lat" – R. Jaworska
 4. "Aktualne kierunki działań i rozwoju promocji zdrowia" – J. B. Karski
 5. "Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych" – K. Żuchelkowska
Opracowały: Urszula Nowak
Anna Klimczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie