Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nasze doświadczenia z wodą. Wędrówka kropli wody w przyrodzie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9754 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proponowane przeze mnie scenariusze zajęć dydaktycznych opracowane są dla grupy dzieci sześcioletnich z wykorzystaniem podręcznika ,,Wesoła szkoła sześciolatka” część 4, do ośrodka tematycznego: ,,Bez wody nie ma życia”.
Powinny zostać przeprowadzone w dwóch kolejnych dniach. W trakcie zajęć na temat wędrówki kropli wody w przyrodzie, dzieci będą mogły wykorzystać wiedzę zdobytą poprzedniego dnia podczas wykonywania doświadczenia z parowaniem i skraplaniem wody.


Scenariusz 1

Temat: Nasze doświadczenia z wodą.

Cele operacyjne:
- dziecko potrafi wyróżnić cechy wody oraz wyszukać podobieństwa między wodą
a innymi rzeczami;
- wie jak powstaje para wodna i w jakich warunkach się skrapla;
- potrafi rytmicznie przeczytać tekst, ułożyć do niego melodię.
Formy pracy dzieci: zbiorowa, indywidualna.
Metody: problemowe, aktywizujące, praktyczne.
Pomoce dydaktyczne:
Miska z wodą, czajnik bezprzewodowy, szklanka, spodek, podręcznik ,,Wesoła szkoła sześciolatka” część 4, trójkąty, magnetofon, kaseta magnetofonowa do nagrywania.

Przebieg:
1. Dzieci stoją w kole. W środku koła na stoliku znajduje się miska z wodą. Dzieci zanurzają w niej dłonie, pluskają, dotykają mokrymi dłońmi odkrytych części ciała.
2. Zabawa ruchowa: dzieci podają w jakich sytuacjach mają kontakt z wodą, następnie przedstawiają to ruchem np.: kąpiel w morzu, spacer w deszczu, ucieczka przed ulewą, mycie się pod prysznicem, przechodzenie przez zimny strumyk itp.
3. Określanie cech wody za pomocą techniki twórczego myślenia: lista atrybutów. (Dzieci siedzą w kole, każde kolejno wypowiada się.).
N. - Dokończcie zdanie: Woda jest (jaka) ...........
Technika twórczego myślenia: podobieństwa.
N. - Dokończcie poprzednie zdania : Woda jest (jaka)......... jak (jak co?).........
4. Dzieci siedzą w kole. W środku koła nauczycielka stawia przejrzysty plastikowy pojemnik z zamarzniętą wodą.
N. - Spójrzcie dzieci, co stało się z wodą, którą wczoraj włożyliśmy do zamrażalnika?
( Zamarzła. Zrobił się z niej lód).
N. - Kiedy obserwujemy takie zjawisko w przyrodzie? ( Zimą, gdy jest mróz).
- Przypomnijcie sobie, co staje się z lodem, gdy się go ogrzewa? ( Topi się).
- Teraz proszę was, abyście zaobserwowali co dzieje się z wodą gdy ją podgrzejemy tak, aż będzie bardzo ciepła. ( nauczycielka włącza czajnik bezprzewodowy, dzieci obserwują wydobywającą się z niego parę wodną).
N. - Co unosi się z czajnika? ( Para wodna).
Nauczycielka wlewa gorącą wodę do szklanki, przykrywa ją suchym spodkiem, po chwili zdejmuje go ze szklanki.
N. - Co znajduje się na spodeczku? ( Krople wody).
- Skąd one się na nim wzięły?
Wyjaśnienie, że woda tak jak wszystko co nas otacza składa się z maleńkich niewidocznych gołym okiem cząsteczek, które bezustannie się poruszają. Pod wpływem ciepła zaczynają się poruszać prędzej i niektóre z nich odrywają się od pozostałych
i wznoszą do góry. W ten sposób tworzą niewidoczną parę wodną, która jest gazem podobnie jak powietrze. Kiedy napotkają chłodniejsze powietrze cząsteczki te zaczynają się do siebie tulić tworząc maleńkie kropelki wody widoczne w postaci mgiełki. Na spodku widzimy już krople wody – mówimy że para wodna uległa skropleniu. Takie zjawisko spotykamy w przyrodzie podczas deszczu.
5. Zabawa ruchowa przy akompaniamencie na pianinie: wysokie dźwięki oznaczają drobny deszczyk - dzieci nie boją się go, spacerują, biegają zgodnie z rytmem; niskie dźwięki to duże, ciężkie krople – dzieci dobierają się parami i przykucają - chowają się.
6. Dzieci siedzą w kole. Przed każdym otwarty podręcznik s. 13 ćw. 2
N. - Przeczytajcie rytmicznie tekst.
Wybrane dzieci wykonują polecenie, cała grupa powtarza tekst z jednoczesnym klaskaniem. Wybierają najciekawiej zrytmizowany tekst, a następnie część grupy podczas recytacji wystukuje rytm na trójkątach a pozostałe dzieci przedstawiają układ rytmiczny wymyślonymi przez siebie ruchami.
N. - A teraz proszę, abyście ten tekst zaśpiewali. Nauczycielka nagrywa na taśmie magnetofonowej kilka wersji piosenki śpiewanej przez dzieci a następnie odtwarza je. Pozostali uczestnicy zajęć wyrażają swoją opinię na temat kto wymyślił najładniejszą melodię.

Scenariusz 2

Temat: Wędrówka kropli wody w przyrodzie.

Cele operacyjne:
- dziecko wie, jak woda krąży w przyrodzie;
- potrafi dobrać podpisy do ilustracji;
- potrafi zidentyfikować się z kroplą wody;
- zna cyfrę i liczbę 8.
Formy pracy z dziećmi: zbiorowa, indywidualna.
Metody: problemowe, aktywizujące, praktyczne.
Pomoce dydaktyczne:
- utwór H. Bechlerowej pt. ,,Jedna srebrna kropla”,
- sylwety do zilustrowania opowiadania: strumyk, morze, wierzba, motyl, jaskółka, kwiatek, mewa statek, obłok, kropelka, śnieżynka.
- napisy: kropla, śnieżynka, obłok, strumyk,
- liczmany – krople wody,
- kartoniki z cyframi od 1 do 8,
- podręcznik: ,,Wesoła szkoła sześciolatka” część 4, ćw. 1 s. 14.

Przebieg:
Dzieci siedzą na dywanie przed tablicą
1. Słuchanie opowiadania nauczycielki o wędrówce kropli wody wg utworu H. Bechlerowej ,,Jedna srebrna kropla” zilustrowanego na tablicy za pomocą sylwet.
2. Omówienie treści opowiadania:
N. – Co stało się z kroplą wody gdy ogrzało ją słońce? ( Stała się lekka i przejrzysta. Powędrowała do góry i znalazła się w puszystym obłoku).
– Co stało się później z lekkim obłokiem? ( Porwała go duża chmura, z której spadł deszcz i kropelka spadła wraz z nim do strumyk).
– Co się z nią później stało? ( Wraz ze strumykiem dotarła do rzeki a potem do morza).
– Co wydarzyło się gdy była w morzu? ( Kiedy był ciepły dzień znowu poleciała w górę
i płynęła w obłoku).
– Jaka była chmura, w której na końcu znalazła się kropelka? ( Zimna, czarna).
– W jakiej postaci kropelka spadła na ziemię i dlaczego? ( W postaci śnieżynki, bo było bardzo zimno, był mroźny dzień).
3. Dobieranie napisów do ilustracji, czytanie:
Dzieci odczytują napisy a następnie przypinają pod odpowiednimi obrazkami i wspólnie, głośno odczytują je: kropla, śnieżynka obłok, strumyk.
4.Opowieść ruchowa: Dzieci wczuwają się w kroplę wody, przedstawiają ruchem to
o czym opowiada nauczycielka.
N. – Jesteś kroplą wody. Leżysz na miękkim, pachnącym płatku żółtego kwiatka. Jest ci dobrze i miękko. Wygrzewasz się w ciepłych promieniach słońca. Naglę poczułaś się lekka, leciutka, unosisz się do góry, coraz wyżej i wyżej, stajesz się częścią obłoczka
i płyniesz z nim powoli po niebie. Teraz obłok zamienia się w ciężką chmurę, jest ci chłodno, coraz chłodniej. W końcu spadasz wraz z deszczem na ziemię (nauczycielka rytmicznie uderza w bębenek).
5. Liczenie.
N. – Będziemy teraz liczyć spadające krople – będą to uderzenia w bębenek. Liczcie je po cichu, a następnie tyle razy podskoczycie , ile naliczycie kropel.
Nauczycielka uderza w bębenek, dzieci liczą, podają ilość uderzeń, podskakują tyle razy, wyszukują wśród cyfr zawieszonych na tablicy odpowiednią. Na koniec nauczycielka uderza w bębenek osiem razy, dzieci wykonują osiem podskoków.
N. – Proszę, abyście teraz usiedli przed tablicą i pomogli mi przypiąć do niej osiem kropli.
Chętne dzieci przypinają na tablicy po jednej kropli wyciętej z kartonu, pozostałe liczą aby było osiem.
N. – Jeszcze raz policzmy krople.
Dz. – Jeden, dwa, trzy, ................ osiem.
N. – Która to jest kropla? (pokazuje pierwszą)
Dz. – Pierwsza.
N. – Powiedzcie, która z kolei jest każda z pozostałych kropli?
Dz. – Pierwsza, druga, trzecia, ..................ósma. (nauczycielka w trakcie liczenia wskazuje krople).
N. - Przyjrzyjcie się jak wygląda cyfra osiem, co ona wam przypomina?
Porównanie do dwóch złożonych ze sobą kropli. Rysowanie cyfry 8 w powietrzu.
7. Utrwalenie cyfry i liczby 8. Wykonanie ćwiczeń w podręczniku s. 14.
( Dzieci siedzą przy stolikach).
– Sprawdźcie, czy ilość narysowanych rybek, klocków, oczek w dominie jest zgodna
z podaną cyfrą.
– Dorysuj odpowiednią liczbę kropli wody tak, aby wszędzie było ich osiem.
– Pokoloruj pierwszą i ósmą butelkę wody.
– Pisz ósemkę po śladzie zgodnie z kierunkiem pokazanym przez strzałki.

Bibliografia:
Elbanowska S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. Warszawa 1993.
Nęcka E.: Trening twórczości. Olsztyn 1992.
Dzionek E. Gmosińska M.: Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio – sześcioletnich. Kraków 2001.
Bechlerowa H.: Jedna srebrna kropla.


Anna Gustab
Szkoła Podstawowa Nr 133 w Krakowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie