Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca - wf

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13376 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zamieszczony plan hospitacji został napisany na potrzeby własne i placówki. Celem hospitacji diagnozującej jest ocena umiejętności uczniów po zakończeniu etapu realizacji zadań na lekcji wf w szkole podstawowej.

Hospitacja diagnozująca

Opracowała nauczyciel wf mgr Katarzyna Mierzwińska Cichosz

     Hospitacja diagnozująca jako forma nadzoru pedagogicznego polega w szczególności na obserwacji i analizie osiągnięć (wiedzy i umiejętności) uczniów. Przygotowując hospitację diagnozującą brałam głównie pod uwagę aspekt odpowiedniego pokazania umiejętności uczniów, w taki sposób, aby osoba hospitująca mogła wnioskować o poziomie ich umiejętności.

Poniżej prezentuję plan hospitacji lekcji wychowania fizycznego w klasie 5 c.
     Lekcja ta pokazuje nie tylko poziom określonych kompetencji uczniów, ale pozwala na dokonanie analizy pracy nauczyciela, bowiem umiejętności prezentowane przez uczniów wymagały systematycznej i długotrwałej pracy.
     Przygotowany arkusz hospitacji umożliwia obserwację osiągnięć uczniów nawet osobie nie będącej fachowcem w dziedzinie wychowania fizycznego.

Wprowadzenie do hospitacji diagnozującej

Część informacyjna
 1. Klasa; 5c
 2. Termin hospitacji: 27.05.2004.
 3. Czas hospitacji: 12.35. – 13.20.
 4. Prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Mierzwińska – Cichosz .
 5. Temat zajęć: Doskonalenie poznanych umiejętności w sprawnościowym torze przeszkód
Plan hospitacji: konspekt lekcji WF.
 1. Cel główny:
  • uzyskanie informacji czy uczniowie potrafią pokonać wszystkie elementy toru przeszkód w określonym czasie.
 2. Cele szczegółowe:
  • uzyskanie informacji na temat postaw uczniów wobec obowiązków szkolnych oraz postaw wobec wychowania fizycznego.
  • ocena osiągnięć uczniów związanych z konkretnym działem tematycznym realizowanym programowo w klasie 5
  Autodiagnoza
  • opracowanie wstępnej oceny przewidywanych osiągnięć uczniów.
  Zagadnienia hospitacji:
  • kształtowanie wśród uczniów postawy prozdrowotnej
  • wdrażanie uczniów do samodzielnego podejmowania twórczych działań
  • stwarzanie uczniom warunków do osiągania indywidualnych sukcesów
  • wykorzystanie metod aktywnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
  • mierzenie jakości pracy szkoły na poziomie klasy
  Umiejętności uczniów podlegające obserwacji:
  • uczeń potrafi wykorzystać poznane umiejętności w celu poprawnego wykonania zadań
  • uczeń potrafi pokonać tor w określonym czasie
  • uczeń zna zasady stosowania asekuracji i samoasekuracji w poszczególnych zadaniach ruchowych
  Załączniki:
  • konspekt lekcji w ujęciu czynnościowym
  • arkusz obserwacji umiejętności ucznia
  • ankiety
Arkusz obserwacji umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozującej

Diagnozie są poddawani uczniowie klasy 5c PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Diagnoza jest przeprowadzana podczas lekcji wychowania fizycznego.
     Diagnozie podlega wynikający z podstawy programowej i rozkładu materiału dla klasy 5 zespół elementów technicznych – skok rozkroczny przez kozła, przewrót w przód, pokonywanie płotków lekkoatletycznych, przemieszczanie się po drabinkach, kozłowanie piłki koszykowej po slalomie,prowadzenie piłki nożnej po slalomie i strzał do bramki.
Diagnozie podlega znajomość pojęć: asekuracja i samoasekuracja oraz prawidłowe ich stosowanie.
     Ocena umiejętności polega na przyznawaniu punktów za czas pokonania toru i za udane wykonanie poszczególnych elementów toru przeszkód.

O uzyskanej ocenie decyduje suma punktów.

Kryteria punktowania:

Czas w sekundach Punkty
25,00-35,00 10
35,01-40,00 8
40,01-45,00 6
45,01-50,00 5
55,00-1.00,00 4
1.00,01-1.00,05 2

Poprawne wykonanie 1 elementu toru = 1 pkt

Przez w/w rozumiemy:

p1- uczeń przeskoczy przez kozła ( lub wskoczy na kozła ) – 1pkt
p2- uczeń przejdzie pod płotkami lekkoatletycznymi bez podpierania się rękami – 1pkt
p3- uczeń przejdzie po drabinkach bez dotknięcia podłogi – 1pkt
p4- uczeń wykona kozłowanie piłki koszykowej po slalomie bez ominięcia pachołka – 1pkt
p5- uczeń poprowadzi piłkę nożną po slalomie bez ominięcia pachołka i wykona celny strzał do bramki – 1pkt
p6- uczeń wykona przewrót w przód na materacu (lub przetoczy się po materacu ) – 1pkt

Niepoprawne (niewykonanie) 1 elementu toru : 0 pkt

Kryteria oceniania:
Suma punktów Stopień:
16 – 14 celujący
13 – 11 bardzo dobry
10 – 6 dobry
5 – 3 dostateczny
2 – 1 dopuszczający
poniżej 0 niedostateczny

I. Efekty pracy uczniów po wykonaniu zadania ruchowego (przedstawiamy je w tabeli)(
II. Uczniowie stosują zasady bezpieczeństwa podczas lekcji
 1. Wymieniają elementy w których zastosowano asekurację ( właściwe podkreśl )
  1. wszyscy
  2. prawie wszyscy
  3. nikt
 2. Znają sytuacje w których zastosowali samoasekurację (właściwe podkreśl)
  1. wszyscy
  2. prawie wszyscy
  3. nikt

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie