Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła młodych przyrodników

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 916 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


     Program Koła Młodych Przyrodników ma do odegrania ważną rolę w prowadzeniu edukacji na rzecz poznania przyrody przez dzieci naszej szkoły.
     Jest tak skonstruowany, aby uczniowie dostrzegli w swoim najbliższym otoczeniu różnorodność ciekawych zagadnień przyrodniczych Jest on kierowany do uczniów kl.IV-VI szczególnie interesujących się zagadnieniami środowiska przyrodniczego. Treści będą realizowane na zajęciach pozalekcyjnych raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny, przez cały rok.

Program obejmuje cztery bloki tematyczne
 1. Drzewa i krzewy najbliższej okolicy
 2. Przyroda pod mikroskopem
 3. Parki narodowe i krajobrazowe
 4. Zioła darem natury
CELE I ZADANIA PROGRAMU
     Zajęcia ,w ramach Koła Młodych Przyrodników, mają za zadanie nauczyć uczniów korzystania z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem własnych doświadczeń i obserwacji. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, łączenie teorii z praktyką, wyrobienie samodzielności w pracy laboratoryjnej oraz swobodnego posługiwania się mikroskopem, wyposażenie uczniów w umiejętności hodowlane i pielęgnacyjne, obcowania z przyrodą oraz uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego ich świata.

ZAKRES TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO

I DRZEWA I KRZEWY NAJBLIŻSZEJ OKOLICY – 6 GODZ.

Zakres treści
Gatunki drzew i krzewów naszej okolicy.
Ochrona drzew przed szkodnikami.
Choroba kasztanowców.
Sposoby zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
Ptaki – sprzymierzeńcy człowieka w walce ze szkodnikami.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości:
  Uczeń:
 • zna nazwy gatunkowe drzew i krzewów w okolicy szkoły
 • zna cykl rozwojowy szrotówka kasztanocowiaczka
 • zna sposoby zwalczania szkodnika kasztanowców
 • umie wymienić gatunki ptaków odżywiających się owadami
Umiejętności:
 • stosuje binominalne nazewnictwo
 • dokonuje obserwacji zmian w wyglądzie kasztanowców
 • korzysta z fachowych źródeł wiedzy przyrodniczej
 • podejmuje działania w celu ratowania kasztanowców
 • uzasadnia ochronę drzew przed wycinaniem
Postaw
 • aktywnie władcza się do akcji „Ratujmy kasztanowce”
 • zachęca kolegów do działań proekologicznych
II PRZYRODA POD MIKROSKOPEM – 6 GODZ.

Zakres treści:
Budowa mikroskopu.
Sposób mikroskopowania.
Sporządzanie preparatów wodnych.
Różnorodność komórek roślinnych.
Rozróżnianie elementów budowy komórek roślinnych.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości
  Uczeń:
 • zna budowę mikroskopu
 • zna zasady mikroskopowania
 • zna budowę komórki roślinnej
umiejętności:
 • potrafi prowadzić obserwację mikroskopową i relacjonować ją
 • wykonuje staranny rysunek obserwowanego obiektu
 • oblicza powiększenie obrazu
 • wybarwia ziarna skrobi
 • korzysta z fachowej literatury
postaw
 • szanuje sprzęt do mikroskopowania
 • utrzymuje porządek na stanowisku pracy
 • czuje się odpowiedzialny za sprzęt do mikroskopowania
III PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE – 10 GODZ.

Zakres treści:
Kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody.
Parki narodowe w Polsce.
Poznajemy pomniki przyrody naszej okolicy.
Formy ochrony przyrody w naszej gminie.
Parki krajobrazowe Ponidzia.
Flora i fauna parków Ponidzia.
Walory geologiczne i morfologiczne parków Ponidzia.
Spotkanie z pracownikiem Parków Krajobrazowych Ponidzia.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości:
  Uczeń:
 • zna formy ochrony przyrody
 • wie, kto ustanawia prawo dotyczące ochrony przyrody
 • zna pomniki przyrody swojej okolicy
 • zna nazwy parków narodowych w Polsce
 • zna definicję parków krajobrazowych i narodowych
 • wymienia charakterystyczne nazwy zwierząt i roślin dla parków Ponidzia
 • rozumie podstawowe pojęcia geologiczne
 • wymienia nazwy parków występujących na Ponidziu
 • wie, jakie rośliny nazywamy kserotermicznymi
umiejętności:
 • wyjaśnia potrzebę i konieczność ochrony przyrody
 • opisuje pomniki przyrody
 • wskazuje na mapie położenie parków
 • omawia zasady zachowania się na obszarach chronionych
 • uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych i krajobrazowych
 • wyszukuje w różnych źródłach informacji na temat parków
 • wykonuje album na temat „Świętokrzyski Park Narodowy”
postaw:
 • czuje się współodpowiedzialny za ochronę środowiska
 • zachęca innych do ochrony przyrody
 • zachowuje się na terenach chronionych zgodnie z przyjętymi, dla tych miejsc, zasadami
IV ZIOŁA DAREM NATURY- 8 GODZ.

Zakres treści
Stosowanie ziół w przeszłości.
Zioła dziko rosnące i zioła uprawiane.
Uprawa ziół w doniczkach.
Lecznicze właściwości ziół.
Zioła stosowane w kosmetyce i kuchni.
Preparaty zielarskie.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości:
 • zna podstawowe pojęcia dotyczące preparatów ziołowych
 • zna zastosowanie wybranych ziół w lecznictwie
 • wie, które zioła używane są w kuchni
 • wie, które zioła najczęściej wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym
 • wie, jak uprawiać zioła w domu
Umiejętności:
 • rozumie, że zioła można stosować jako lekarstwa po konsultacji lekarskiej
 • rozpoznaje i nazywa rośliny zielarskie
 • używa prawidłowych nazw preparatów zielarskich
 • potrafi założyć hodowlę ziół w domu
 • potrafi założyć zielnik
Postaw:
 • zachęca rodziców do uprawy ziół w domu i wykorzystywania ich w codziennym jadłospisie
 • uprawia zioła w domu
 • stosuje zioła w sposób świadomy
PROCEDURY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW
     Cele będą osiągane poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć dotyczących poszczególnych zagadnień. Służyć temu będą metody samodzielnej pracy uczniów z literaturą . dyskusja – budowanie definicji z elementów wiedzy.
      Aktywna postawa uczniów poprzez rozwiązywanie zadań w czasie wycieczek i obserwacji. Wykonywanie zielników. To sposób na zdobywanie i utrwalanie wiedzy przyrodniczej.
Przedstawienie konkretnych działań z zakresu ochrony przyrody na przykładzie szczepienia kasztanowców.

EWALUACJA

Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem atrakcyjności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów.
     Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania dzieci podczas zajęć, pozytywną zmianę ich postaw oraz analizę prac i ankiet dzieci.

opracowała mgr Małgorzata Pyrek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie