Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program rozwoju szkoły - procedury

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9724 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym nakłada na dyrektora szkoły opracowanie programu jej rozwoju - pięcioletniego i rocznego. Procedura jego tworzenia stanowi jeden z elementów organizacji wewnętrznego nadzoru pedagogicznego . Niniejsza publikacja jest propozycją takiej procedury, która odnosi się m. in. do zakresu przedmiotowego, części składowych i wymagań, jakie powinien spełniać program rozwoju szkoły.
Program rozwoju szkoły


§5 ust. 1 pkt4a i b Rozporządzenia:

Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji:
• obejmujący pięć lat szkolnych
• obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły przeprowadzonego w roku poprzednim.

Zadania wstępne

 Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania programu rozwoju szkoły na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 Powołanie zespołu zadaniowego do monitorowania programu rozwoju szkoły na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej

I. Procedury tworzenia programu rozwoju szkoły:

1. Zebranie informacji wyjściowych – etap diagnostyczny.
- analiza treści załącznika do rozporządzenia (plan pięcioletni) – w 2 ostatnich tygodniach sierpnia
- analiza wyników wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym oraz opracowanie wykazu mocnych i słabych stron (plan roczny)
-analiza wyników zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz wniosków pokontrolnych (plan roczny)
- analiza zadań wskazanych przez kuratora oświaty na dany rok szkolny (plan roczny)
2. Etap projektowy. Wstępne określenie kierunków rozwoju szkoły na pięć lat i na bieżący rok szkolny (słabe strony pracy szkoły) w poszczególnych obszarach- w 2 ostatnich tygodniach sierpnia.
3.Przeprowadzenie ogólnoszkolnej debaty, sformułowanie ostatecznej wersji kierunków rozwoju szkoły w terminie do 7 IX:
- spotkanie zespołu zadaniowego i dyrektora z Radą Samorządu Uczniowskiego i Radą Rodziców w celu uzyskania opinii na temat celów i kierunków rozwoju działań szkoły.
4.Ustalenie wskaźników dla poszczególnych obszarów pracy szkoły, zestawu zadań służących do ich realizacji, form (sposobu) realizacji, osób odpowiedzialnych, terminów – do 15 IX.
5.Ustalenie sposobu monitorowania programu rozwoju szkoły:
- raz na kwartał/semestr zespół do spraw monitorowania programu rozwoju szkoły przedkłada sprawozdanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
6.Ustalenie sposobu ewaluacji programu rozwoju:
- zespół ds. ewaluacji na podstawie informacji zebranych od wszystkich osób odpowiedzialnych przedkłada Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z wykonania zadań z uwzględnieniem sukcesów, porażek i trudności oraz przygotowuje propozycję zadań korygujących – na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
7.Zapoznanie Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego z wynikami ewaluacji programu rozwoju szkoły – wrzesień.

II. Zakres przedmiotowy programu rozwoju:

Plan pięcioletni:
 standardy oceny jakości pracy w zakresie czterech obszarów (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia)

Plan roczny:
 zadania wskazane przez kuratora oświaty na dany rok szkolny
 wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
 wyniki zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
 wnioski pokontrolne.

III. Budowa programu rozwoju szkoły:

1.Charakterystyka szkoły (środowisko lokalne i struktura organizacyjna) środowisko rodzinne uczniów, uczniowie, kadra, baza szkoły.
2.Diagnoza jakości pracy szkoły w zakresie wszystkich obszarów/standardów.
3.Kierunki rozwoju szkoły.
4.Określenie wskaźników w poszczególnych obszarach i przypisanie im zadań w ujęciu tabelarycznym: Zadania do realizacji – Formy realizacji – Odpowiedzialni – Termin realizacji.
5.Formy monitorowania.
6.Formy ewaluacji.
7.Adnotacja o:
-zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Samorządu Uczniowskiego;
- zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

IV. Wymagania:

 zgodność planu wewnętrznego mierzenia jakości w danym roku szkolnym z rocznym programem rozwoju szkoły
 zgodność rocznego programu rozwoju szkoły z programem pięcioletnim
 zaopiniowanie przez Radę Rodziców (Radę Szkoły), Samorząd Uczniowski
 zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.


opr. Elżbieta Grodzka - Marek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie