Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1531 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innego. Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiał zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Temu celowi służy opracowany przeze mnie cykl zajęć „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc”, skierowany do młodzieży gimnazjalnej z mojej świetlicy; scenariusz zajęć jest równocześnie realizacją ścieżek: prozdrowotnej.i obrona cywilna.

Opis i analiza programu wychowawczego
„Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc”
realizowanego w świetlicy szkolnej gimnazjum


Program wynika z funkcji wychowawczej naszej szkoły, w tym także świetlicy. Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych – to jedno z głównych zadań szkoły. W myśl tego zadania realizuję corocznie z grupą wychowawczą w świetlicy szkolnej tygodniowy cykl lekcji „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc”. W tym celu ukończyłam w 2003 roku kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innego. Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiał zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Temu celowi służy opracowany przeze mnie cykl zajęć „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc”, skierowany do młodzieży gimnazjalnej z mojej świetlicy; scenariusz zajęć jest równocześnie realizacją ścieżek: prozdrowotnej.i obrona cywilna.

Cele zajęć:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
2. Uświadomienie rangi bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.
3. Poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole.
4. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy – ćwiczenia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• rozumie rolę i znaczenie pierwszej pomocy,
• wie, kiedy i jak udzielić pomocy,
• zna drogę ewakuacyjną w szkole,
• rozumie i przestrzega zasad ewakuacji,
• szanuje sprzęt gaśniczy, znajdujący się w szkole,
• wie, jak udzielić pomocy w przypadkach: omdlenia, zranienia, ciałach obcych, krwotokach, oparzeniach,
• wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych,
• współpracuje w grupie, dzieli się swą wiedzą z innymi, korzysta z Internetu w poszukiwaniu informacji,

Czas realizacji:

tydzień po 1 godzinie lekcyjnej dziennie

Metody pracy:

• aktywizujące – metaplan, „burza mózgów”; rozmowa kierowana; mini-warsztaty;
• wycieczka po szkole;
• ćwiczenia praktyczne;
• konkurs - test
Formy pracy:

• praca grupowa
• praca parami

Materiały dydaktyczne:

• materiały teoretyczne ściągnięte z Internetu
• broszury i ulotki
• instrukcja przeciwpożarowa dla Gimnazjum nr 5
• środki opatrunkowe – bandaże, opaska uciskowa, opatrunki,
• koc
• plansza – „Zanim zaczniesz ratować”
• kartki z krzyżówką
• arkusze z testem konkursowym

Osoby wspierające:

Pielęgniarka szkolna

Harmonogram realizacji:

Temat zajęć nr 1: Uwaga, niebezpieczeństwo!
Komentarz metodyczny:
Ćwiczenia aktywizujące:
• słoneczko
• „metaplan”
• „burza mózgów”
Cele szczegółowe:
Zapoznanie z planszą „Zanim zaczniesz ratować”
Krzyżówka
Podsumowanie: wiem, że…
Uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z nie respektowania zasad bezpieczeństwa.
Znaczenie pierwszej pomocy.
Materiały:
Małe kartki papieru dla każdego ucznia
Plansza
Arkusze z krzyżówką.
Temat zajęć nr 2: Pokaz i omówienie drogi ewakuacyjnej w szkole.
Komentarz metodyczny:
Wycieczka po szkole.
Pokaz i omówienie drogi ewakuacyjnej, zasad zachowania w czasie ewakuacji.
Ewakuowanie poszkodowanych – ćwiczenia przenoszenia rannych – siodełko.
Cele szczególowe:
Poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole.
Zasady zachowania podczas ewakuacji.
Odpowiedzialność za sprzęt gaśniczy.
Materiały:
Instrukcja przeciwpożarowa dla Gimnazjum nr 5
Temat zajęć nr 3: Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Komentarz metodyczny:
Zasady udzielania pierwszej pomocy – praca w grupach, prezentacja zdobytej wiedzy przez liderów grup.
Cele szczegółowe:
Pierwsza pomoc w przypadku:
• ciało obce, zadławienie
• krwotok
• utrata przytomności
• zranienia
Materiały:
Broszury i ulotki
Materiały z internetu
Temat zajęć nr 4: Techniki zakładania opatrunków – ćwiczenia.
Komentarz metodyczny:
Ćwiczenia – zakładanie opatrunku na ranę, techniki bandażowania : łokcia, dłoni, głowy, tamowanie krwotoku z nosa.
Cele szczegółowe:
Uczeń wykorzystuje wiedzę w praktyce.
Materiały:
Materiały opatrunkowe.
Koc.
Woda utleniona, wata.
Temat zajęć nr 5: Konkurs – pierwsza pomoc.
Komentarz metodyczny:
Test konkursowy (załącznik)
Cele szczegółowe:
Rozwiązanie testu, nagrodzenie zwycięzców dyplomami.
Materiały:
Arkusze z testem.
Dyplomy.

Cykl zajęć realizowałam z grupą w świetlicy szkolnej
wg tygodniowej tematyki zajęć wynikającej z planu pracy świetlicy:
w r. szk. 2003/2004 – styczeń 2004
w r. szk. 2004/5 – 31 stycznia – 4 luty 2005r.
w r. szk. 2005/6 - 30 stycznia – 3 luty 2006r.


Ewaluacja

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Różnorodne metody pracy sprzyjają osiągnięciu głównego celu, jakim jest kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Dużą popularnością cieszą się zajęcia praktyczne. Oprócz nauki zajęcia te sprzyjają integracji grupy, kształtują postawę życzliwości, zrozumienia, otwartości, wyrabiają postawę niesienia pomocy innym.
Konkurs podsumowujący cykl zajęć motywuje wychowanków do wcześniejszej pracy w grupach i zdobycia nowej wiedzy. Rolą konkursu (test) jest nie tylko ocena wiedzy medycznej, ale zdobycie przez wychowanków umiejętności rozwiązywania testu, radzenia sobie z emocjami, budowanie pewności siebie, reagowanie na sukcesy i porażki.
Pozytywną wartością tego programu jest to, że uczy poszanowania mienia szkoły. Zajęcia uświadamiają, jak wiele zależy w razie zagrożenia od sprawnego sprzętu przeciwpożarowego.
Wyniki testu konkursowego wskazują, że wychowankowie zdobyli w 93% podstawowe informacje o udzielaniu pierwszej pomocy, co dowodzi, że w razie potrzeby czy konieczności będą potrafili podjąć działania ratujące zdrowie lub życie swoje i innych.

Joanna Kowalska


Załącznik


Test „Pierwsza pomoc”


Imię i nazwisko – klasa …………......................................

Ilość uzyskanych punktów ………….1. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy poszkodowany oddycha jest:
a) sprawdzić tętno na tętnicy szyjnej
b) przybliżyć policzek do jego ust i obserwować wychylenie klatki piersiowej
c) sprawdzią reakcję źrenic na światło
d) sprawdzić osiadanie pary wodnej na lusterku

2. Jednym z objawów widocznych z zewnątrz przy ciele obcym w oku jest: łzawienie, nabrzmienie oka oraz:
a) zaczerwienienie oka
b) otwarte oko
c) mruganie oka
d) wywinięta powieka

3. Podczas usuwania ciała obcego z oka nie należy:
a) przemywać oka wodą
b) podawać tabletek przeciwbólowych
c) podawać napojów
d) trzeć oka

4. Przy płukaniu oka stosujemy:
a) wodę utlenioną
b) wodę z mydłem
c) wodę destylowaną
d) roztwór altacetu

5. Drzazgi, które utkwiły w skórze powodują:
a) wystąpienie wysokiej gorączki
b) ból głowy
c) zwykłe skaleczenie
d) udar cieplny

6. Przy oparzeniu gorącą wodą:
a) polewamy gorącą wodą
b) smarujemy tłuszczem
c) przykrywamy jałowym opatrunkiem
d) czekamy, aż ból zniknie

7. Jesteś świadkiem omdlenia młodej dziewczyny w spódnicy. Czynności ratujące zaczniesz od:
a) sprawdzenia tętna i oddechu
b) zdjęcia z niej uciskającego ubrania
c) wyprowadzenia z pomieszczenia i uniesieniu jej nóg
d) podania 2 wdechów

8. Twój mały pięcioletni braciszek wsadził guzik do nosa. Twoją pierwszą czynnością będzie:
a) zatkanie drugiej dziurki w nosie i nakazanie dmuchnięcia
b) wyciągnięcie guzika za pomocą ostrego narzędzia
c) pochylenie jego głowy w dół i potrząsanie
d) wezwanie pogotowia

9. Przy krwotoku z kończyny dolnej na wysokości podudzia udzielając pierwszej pomocy należy:
a) uciskać miejsce krwawienia przykładając opatrunek
b) podać wodę do picia
c) przemyć ranę wodą
d) położyć rannego i wezwać pogotowie

10. Numer pogotowia ratunkowego to:
a) 997
b) 998
c) 999
d) 112

Test opracowany dla potrzeb programu "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc" przez autorkę programu Joannę Kowalską.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie