Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja mała ojczyzna i ja

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1165 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program oparty jest przede wszystkim na progresywnej koncepcji kształcenia, której wiodąca idea podkreśla wagę podtrzymywania naturalnych interakcji dziecka ze społeczeństwem. Program pozwala równoważyć relacje (posiadane kompetencje poznawcze i instrumentalne) między jednostką a światem.

Wykorzystuje ideę teorii rozwoju człowieka J.Piageta i E.Eriksona, według której staramy się pomóc uczniowi w osiąganiu coraz wyższych stadiów rozwoju poznawczego, moralnego, społecznego i estetycznego. Klasowy program wychowawczy ma strukturę spiralną, zawiera wszystkie cele (kompetencje) zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania (…) i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów ze szczególnym uwzględnieniem „efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania norm” i „poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy” oraz ścieżek edukacyjnych, a zwłaszcza wychowana patriotycznego. Jest również spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym, realizuje bowiem cele misji SP 8 i zadania z trzech obszarów (odpowiedzialność, mądrość, kreatywność).

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS 6C I 6D „MOJA MAŁA OJCZYZNA I JA”

I. KONCEPCJA PROGRAMU

Program oparty jest przede wszystkim na progresywnej koncepcji kształcenia, której wiodąca idea podkreśla wagę podtrzymywania naturalnych interakcji dziecka ze społeczeństwem. Program pozwala równoważyć relacje (posiadane kompetencje poznawcze i instrumentalne) między jednostką a światem. Wykorzystuje ideę teorii rozwoju człowieka J.Piageta i E.Eriksona, według której staramy się pomóc uczniowi w osiąganiu coraz wyższych stadiów rozwoju poznawczego, moralnego, społecznego i estetycznego.

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

A. PODSTAWA PROGRAMOWA

Klasowy program wychowawczy ma strukturę spiralną, zawiera wszystkie cele (kompetencje) zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania (…) i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów ze szczególnym uwzględnieniem „efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania norm” i „poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy” oraz ścieżek edukacyjnych, a zwłaszcza wychowana patriotycznego.
Jest również spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym, realizuje bowiem cele misji SP 8 i zadania z trzech obszarów (odpowiedzialność, mądrość, kreatywność).

B. CELE PROGRAMU

- uświadomienie uczniom rangi patriotyzmu lokalnego,
- budzenie poczucia identyfikacji z tzw. małą ojczyzną (Słupskiem) i społecznością lokalną,
- kształtowanie więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
- zapoznanie z symbolami, historią i kulturą miasta, miejscami pamięci narodowej, ważnymi instytucjami,
- uczulenie na dostrzeganie problemów najbliższego środowiska,
- rozwijanie samorządności, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- kształtowanie szacunku wobec Polski i postaw prospołecznych,
- rozwijanie efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania norm,
- budzenie odpowiedzialności, mądrości i kreatywności dzieci.

C. MATERIAŁ

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach 37 godzin wychowawczych w klasach 6c i 6d. Na tematykę regionalną przeznaczono 10 godzin lekcyjnych oraz 12 godzin (3x4h) zajęć pozaklasowych (wycieczki tematyczne w soboty). Program będzie realizowany w roku szkolnym 2005/06.

? TREŚCI PROGRAMU REGIONALNEGO

- elementy historii naszego miasta na tle historii Polski,
- sylwetki wielkich słupszczan,
- herb, hymn miasta,
- zabytki Słupska,
- legendy Słupska,
- nekropolie i miejsca pamięci narodowej w Słupsku,
- kultura, topografia miasta,
- patron szkoły i sztandar SP-8,
- życie jednostki w grupie,
- samorząd (szkoła, miasto),
- instytucje ważne dla obywatela jako członka społeczeństwa,
- kultura społeczna i obywatelska.

? PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH NA TEMAT EDUKACJI REGIONALNEJ

l.p. temat termin l.h. sposób realizacji pojęcia
1. Nasze miasto
-Słupsk.
wrzesień 1h - zapoznanie z planem miasta,
- oglądanie widokówek dawnego i współczesnego Słupska, wydawnictw o mieście,
- Słupsk na przestrzeni wieków
plan administracyjny
2. Herb i hymn naszego miasta. październik 1h - obserwacja przyniesionych herbów,
- opis i grupowe rysowanie gryfa,
- wysłuchanie hymnu,
- poznanie genezy hymnu i herbu
herb, hymn, symbole narodowe, geneza, Gryfici, patriotyzm
3. Nasz dawny gród. listopad,
grudzień
2h - prezentacja indywidualna wybranych zabytków ,
- poznanie historii Słupska,
- wykonanie zespołowe albumów
Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Czarownic, Spichlerz Richtera, mury obronne, Brama Młyńska, Nowa Brama, Młyn Zamkowy, kościół NMP, NSJ, św.Jacka, św.Ottona, kaplica św.Jerzego
4. Opowieści o Stolpie… styczeń 1h - czytanie i prezentacja legend o Słupsku,
- konkurs na legendę o Słupsku (dowolna forma)
legenda, Maria Zaborowska „O Baszcie Czarownic…”, Jolanta Nitkowska-Węglarz „Baśnie słupskie”
5. Szlakiem słupskich zabytków. styczeń 4h - wycieczka,
- dzieci w roli przewodników
właściwe zachowanie na wycieczce i w miejscach publicznych
6. Ciekawi ludzie naszego miasta. luty 1h - spotkanie z żołnierzem AK,
- złożenie zbiorowego albumu o sławnych słupszczanach
sylwetki sławnych słupszczan
7. Pomniki i miejsca pamięci narodowej w Słupsku. marzec,
kwiecień
2h - prezentacja przygotowana przez uczniów na podstawie różnych źródeł informacji
- praca w grupie – plastyczna prezentacja
- drama (kalambury ruchowe)
pomniki sławnych ludzi (Sienkiewicz, Szymanowski, Kiliński, Chopin, Popiełuszko, Zamenhoff), pomniki pamięci narodowej
8. Żywe spotkanie z… kwiecień 4h - wycieczka szlakiem pomników i miejsc pamięci narodowej zachowanie, okazanie szacunku w miejscach pamięci narodowej
9. Ze słupską kulturą za pan brat. maj 1h - prezentacja indywidualna uczniów,
- przewodnik po słupskich ośrodkach kultury
SOK, MCK, MDK, Rondo, Tęcza, Nowy Teatr, Teatr Impresaryjny, wystawy, redakcje prasowe i RTV
10. Obywatel miasta Słupsk. czerwiec 1h - krótka prezentacja urzędów słupskich,
- naniesienie na plan miasta poznanych „miejsc” (praca w grupie)
UM, SP, banki, US, ZUS, PZU, MOPS…
11. W świecie instytucji… czerwiec 4h - wycieczka do wybranych urzędów i ośrodków kulturalnych właściwe zachowanie w miejscach publicznych
D. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Po realizacji programu uczeń powinien zdobyć następujące wiadomości i umiejętności:

- stosuje świadomie w praktyce normy grzecznościowe i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- godnie zachowuje się w czasie szkolnych wycieczek,
- zna topografię terenu miejsca zamieszkania, ważne instytucje i potrafi wskazać do nich drogę,
- zna miejsca pamięci narodowej i nekropolie słupskie, właściwie się tam zachowuje,
- wymieni kilka nazwisk słupszczan zasłużonych dla miasta i kraju,
- wskaże instytucje państwowe,
- rozumie i utożsamia się z wartościami tolerancji, tradycji, dziedzictwa narodowego i patriotyzmu, ceni postawę prospołeczną,
- właściwie pracuje w grupie i buduje więzi koleżeńskie,
- gromadzi i systematyzuje informacje zdobyte z różnych źródeł wiedzy,
- prezentuje własną wiedzę.
Cele te będą realizowane głównie poprzez następujące formy i metody pracy:
- praca w grupie i praca indywidualna,
- prezentacja zebranych wiadomości,
- przekład intersemiotyczny,
- drama,
- wycieczki (przez przeżywanie i oglądanie).

E. OBUDOWA (OPRZYRZĄDOWANIE) PROGRAMU

- wydawnictwa dotyczące historii Słupska (wybrane przez dzieci),
- widokówki, albumy, broszury, foldery,
- Internet, strona słupska,
- J.Nitkowska-Węglarz „Baśnie słupskie”
- „W krainie Gryfitów”, M.Zaborowska „O Baszcie Czarownic…”
- plan miasta Słupska.

F. WARUNKI WDRAŻANIA PROGRAMU

Program jest realizowany w ramach części godzin wychowawczych, jedynie trzy wycieczki podsumowujące moduły wymagają uwzględnienia w budżecie szkoły kosztów realizacji programu.

III. EWALUACJA

By uzyskać informację o stopniu zadowolenia uczniów z udziału w programie oraz potrzebie wdrażania takiego programu planujemy dwie ankiety (po I półroczu dotyczącą satysfakcji z udziału, po II semestrze – oceniającą celowość programu). Innym sposobem ewaluacji będzie obserwacja pracy i zachowań dzieci oraz analiza i prezentacja zebranych prac uczniów.

autorzy:

mgr Ewa Lipnicka
mgr Aleksandra Minda
Szkoła Podstawowa nr 8
w Słupsku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie