Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ankieta skierowana do nauczycieli - Wizerunek szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8150 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to bardzo szczegółowa i rozbudowana ankieta badająca opinię nauczycieli o swojej placówce oświattowej.
Szkoła, w której jestem nauczycielem.

1. Czy jest Pan (i) zadowolony ze szkoły, w której Pan(i) pracuje?
Proszę zakreślić odpowiednią ocenę w skali 1 - 5
Nie jestemzadowolony 1 2 3 4 5
Jestemzadowolony 1 2 3 4 5

2. Jakie Pana(i) zdaniem powinny być najważniejsze zadania szkoły?
Proszę zaznaczyć dwie wybrane odpowiedzi
Czy zadaniem szkoły powinno być:
a. opieka nad uczniem trudnym
b. przygotowanie wszystkich, także słabszych uczniów do dalszej nauki
c. wykształcenie przyszłej elity intelektualnej
d. stworzenie równych szans startu życiowego dzieciom z różnych środowisk
e. rozwijanie poczucia solidarności społecznej i chęci pomagania sobie nawzajem
f. wspieranie każdego ucznia w rozwoju zgodnie z jego możliwościami.

3. Szkoła przygotowuje młodych ludzi do życia. Do czego Pana(i) zdaniem szkoła powinna przede wszystkim przygotowywać:
Proszę zaznaczyć dwie wybrane odpowiedzi
a. do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu
b. do podjęcia pracy
c. do rozumienia świata i ludzi
d. do odpowiedniego pełnienia ról w rodzinie
e. do roli obywatela i członka społeczności lokalnej
f. do sprawnego wykonywania obowiązków

4. Szkoła może realizować zadania w różny sposób. Na co Pana(i) zdaniem, w procesie nauczania powinno się kłaść główny nacisk?
Proszę zaznaczyć dwie wybrane odpowiedzi
a. na przekazywanie wiadomości
b. na kształcenie umiejętności intelektualnych i społecznych
c. na kształcenie umiejętności manualnych
d. na kształcenie postaw, charakteru i gustu
e. na kształcenie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów.

5. Jak ocenia Pan(i) relacje:
(Proszę zakreślić odpowiednią ocenę w skali 1 - 5)

a) między nauczycielami a uczniami 1 2 3 4 5
b) między nauczycielami 1 2 3 4 5
c) między nauczycielami a dyrekcją szkoły 1 2 3 4 5
d) między nauczycielami i rodzicami 1 2 3 4 5

6. Czy w szkole w czasie zajęć, przerw, wycieczek lub innych imprez organizowanych przez szkołę zdarzają się:
nigdy 1 sporadycznie 2 dość często 3 często 4 nagminnie 5

a) wagary 1 2 3 4 5
b) palenie papierosów 1 2 3 4 5
c) picie alkoholu 1 2 3 4 5
d) zażywanie narkotyków 1 2 3 4 5
e) zachowania agresywne, bójki 1 2 3 4 5
f) kradzieże i wymuszenia 1 2 3 4 5

7. Czy szkoła pomaga w planowaniu ich przyszłości?
tak / nie

8. Czy Pan(i) zdaniem uczniowie znają swoje prawa?
tak / nie / niektóre

9. Czy uważa Pan(i), ze prawa te są przestrzegane na terenie szkoły?
tak / nie / niektóre / nie mam zdania

10. Czy udziela Pan(i) korepetycji?
tak / nie

11. Jak ocenia Pan(i) efektywność wykorzystania czasu na swoich lekcjach?
Proszę zakreślić odpowiednią ocenę w skali 1 - 5
Czas jest źlewykorzystany 1 2 3 4 5 Czas jest wykorzystany optymalnie

12. Jak ocenia Pan(i) stan pomocy naukowych w szkole?

a) Brakuje większości przydatnych pomocy naukowych
b) Są raczej w kiepskim stanie
c) Są nowoczesne i w dobrym stanie

13. Czy Pana(i) zdaniem Rada Pedagogiczna szkoły pracuje jak dobrze zgrany zespół mający jasno określony, wspólny cel?

tak / nie / nie mam zdania

14. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie znają kryteria, według których ocenia Pan(i) ich osiągnięcia?

tak / nie / nie mam zdania

15. Czy zna Pan(i) kryteria i zasady oceny nauczycieli w szkole?

tak / nie / tylko niektóre

16. Czy zgadza się Pan(i) z tymi kryteriami?

tak / nie / tylko z niektórymi

17. Proszę ocenić trafność następujących stwierdzeń.
Proszę zakreślić odpowiednią ocenę w skali 1 - 5
nie zgadzam się 1 2 3 4 5 całkowicie się zgadzam

a) przydzielone mi zadania są zgodne z moją wiedzą i umiejętnościami 1 2 3 4 5
b) mam poczucie, że odpowiadam za własną pracę. Mogę wykazać się samodzielnością i inicjatywą.
1 2 3 4 5
c) często słyszę słowa zachęty, wsparcia i pozytywnej oceny ze strony dyrektora 1 2 3 4 5
d) w sytuacjach trudnych często mogę liczyć na pomoc kolegów i dyrektora 1 2 3 4 5
e) stosunki w naszej szkole są przyjazne i bezpośrednie. 1 2 3 4 5
f) moje kontakty z dyrektorem są rzeczowe i pełne wzajemnego szacunku 1 2 3 4 5
g) w szkole są dobre warunki pracy i właściwe wyposażenie techniczne 1 2 3 4 5
h) nagrody i awanse są sprawiedliwie udzielane, według znanych i akceptowanych kryteriów
1 2 3 4 5
i) wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące. 1 2 3 4 5

18. Jak często (ile razy ) w tym roku, w swojej pracy, korzystał(a) Pan(i) z usług?
Proszę podać właściwą liczbę. Przy braku kontaktów proszę wpisać 0
a) poradni psychologiczno – pedagogicznej
b) domu kultury
c) klubu sportowego
d) świetlicy terapeutycznej
e) ośrodka metodycznego
g) biblioteki pedagogicznej
h) inne, jakie ..................
19. Jeśli chciał(a)by Pan(i) jeszcze coś dodać, to proszę zrobić to tutaj.
....................................................................................................
....................................................................................................

Opracowała: Elżbieta Rzeźnicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie