Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opieka nad praktykantem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 35016 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W marcu 2003 roku dyrektor szkoły poprosił mnie o sprawowanie opieki nad studentem pierwszego roku pedagogiki opiekuńczej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, który zgłosił się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie mu odbycia praktyki. Z chęcią wyraziłam zgodę ponieważ nieczęsto w naszej szkole mamy możliwość sprawowania opieki nas praktykantem. Szkoła w której pracuję jest małą, wiejską szkółką oddaloną od wielkich ośrodków kształcenia nauczycieli i szansa na to, że uczelnia nawiąże ze szkołą współpracę jest znikoma.

W marcu 2003 roku dyrektor szkoły poprosił mnie o sprawowanie opieki nad studentem pierwszego roku pedagogiki opiekuńczej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, który zgłosił się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie mu odbycia praktyki. Z chęcią wyraziłam zgodę ponieważ nieczęsto w naszej szkole mamy możliwość sprawowania opieki nas praktykantem. Szkoła w której pracuję jest małą, wiejską szkółką oddaloną od wielkich ośrodków kształcenia nauczycieli i szansa na to, że uczelnia nawiąże ze szkołą współpracę jest znikoma.

Organizacja praktyki studenckiej obejmowała 4 tygodnie zajęć po 3 godziny dziennie. Program praktyki obserwacyjno – asystenckiej zakładał zapoznanie studenta z organizacją szkoły przez 8 godzin, poznanie warsztatu i planowania pracy nauczyciela wychowawcy w liczbie 20 godzin oraz hospitowanie i asystowanie w trakcie zajęć 32 godziny, w tym samodzielne prowadzenie zajęć (17 godzin).

Zapoznałam praktykanta z dokumentacją szkoły, z bazą szkoły, umożliwiłam zapoznanie się z pracą administracyjną oraz najważniejszymi dokumentami, z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole. Umożliwiłam także poznanie pracy pielęgniarki i pedagoga szkolnego.
Następnie zapoznałam praktykanta z planem pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym i dokumentacją prowadzoną przeze mnie jako wychowawcy klasy III: arkuszami ucznia służącymi do śledzenia postępów z poszczególnych edukacji i zachowania poszczególnych uczniów, z arkuszami ocen, z zapisami w dzienniku lekcyjnym, programem nauczania, szczegółowym rozkładem materiału nauczania, ze środkami dydaktycznymi stosowanymi w kształceniu zintegrowanym oraz z wykorzystywaną przeze mnie literaturą metodyczną. Praktykant obejrzał również gromadzone w klasie segregatory dzieci z kartami pracy, sprawdzianami, pracami plastycznymi uczniów. Praktykant obserwował lekcje, które prowadziłam w jego obecności pogłębiając w ten sposób znajomości metod i form nauczania w zakresie studiowanego przedmiotu.

Prowadząc zajęcia zaprezentowałam metody aktywizujące najczęściej stosowane w nauczaniu zintegrowanym takie jak: drama, mapa mentalna, rybi szkielet, słoneczko. Zaprezentowałam również pracę z uczniem zdolnym (stosowanie dodatkowych zadań o zwiększonym stopniu trudności, zadania problemowe) oraz pracę z uczniem słabym o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Do tych uczniów kierowałam bezpośrednie pytania, kilkakrotnie je powtarzając, stosowałam dodatkowe pomoce dydaktyczne (na matematyce) oraz indywidualny tok pracy. Uczuliłam praktykanta na potrzebę i konieczność prowadzenia ćwiczeń w śródlekcyjnych ponieważ dzieci w młodszym wieku szkolnym mają wzmożoną potrzebę ruchu, w klasie jest kilkoro dzieci nadpobudliwych ruchowo i często są zmęczone siedzeniem przy stoliku.

Zaprezentowałam różne ćwiczenia i zabawy jakie stosuję w czasie przerw śródlekcyjnych. Były to ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia Dennisona z zakresu kinezjologii ruchowej.
Student miał również możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli naszej szkoły np.: pracę nauczyciela w - f, nauczyciela biologii, bibliotekarza, nauczyciela oddziału przedszkolnego, nauczyciela matematyki, języka polskiego i nauczyciela języka niemieckiego. Korzystając z moich wskazówek i sugestii student samodzielnie ułożył przykładowy konspekt zajęć uwzględniając cele, metody, formy, środki dydaktyczne oraz prowadził zajęcia w mojej obecności. Zachęcony pomyślną próbą ułożył konspekt zajęć uwzględniający pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz samodzielnie przeprowadził zajęcia zintegrowane. Po każdych zajęciach wspólnie dokonywaliśmy ich analizy. Pomagałam mu także w gromadzeniu i opracowywaniu materiału dydaktycznego.

Praktykant na moje zlecenie wykonał pomoce do terapii pedagogicznej oraz pomoce do zajęć matematycznych dla każdego ucznia. Sumienie dyżurował w czasie przerw na korytarzu i boisku szkolnym dbając o bezpieczeństwo dzieci. Chętnie i szybko nawiązywał kontakt z uczniami, przejawiał opiekuńczość ale jednocześnie wykazywał się przy tym stanowczością w stosunku do podopiecznych.
Na zajęciach prowadzonych przez niego panował ład i porządek. Stosował aktywizujące formy pracy wyzwalając zainteresowanie oraz sporą inwencję wśród uczniów. Najczęściej stosowaną metodą aktywizującą przez praktykanta była drama. Uczniowie odgrywali scenki tematyczne, słuchali i naśladowali głosy różnych ptaków, uzupełniali teksty z lukami, wykonywali ilustracje do omawianego tematu.

Na zajęciach praktykant stosował także indywidualizację pracy, ponieważ w klasie znajdowała się spora grupka uczniów mających problemy ze zrozumieniem poleceń oraz trudności z wykonaniem niektórych zadań. Praktykant na zajęciach dokonywał również oceny pracy uczniów. Oceniał za osiągnięcia ale również za poniesiony wkład pracy.
W trakcie praktyki student prowadził dziennik praktyki w którym systematycznie odnotowywał spostrzeżenia z obserwowanych zajęć oraz z lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli i wynikającą z nich pedagogiczną refleksję.
Praktykant uczestniczył także z własnej inicjatywy w zorganizowanej do kina wycieczce, w przeprowadzonym przeze mnie zebraniu informacyjnym z rodzicami oraz w pedagogizacji rodziców, a także w miarę potrzeby i możliwości, obserwował indywidualne rozmowy z rodzicami. Uważam, że student odbywający praktykę w naszej szkole obejrzał więcej działań, niż przewidywała umowa z uczelnią.

Zakładane cele praktyki zostały osiągnięte:
 • student zweryfikował swoją motywacje wyboru kierunku kształcenia
 • poznał placówkę w aspekcie przyszłej pracy nauczycielskiej
 • zweryfikował swoją wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii
 • pozyskał doświadczenia w zakresie planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej
 • prowadził dzienniczek praktyk w którym dokonywał analizy
 • prowadził samodzielnie zajęcia dydaktyczne

Na osobiste życzenie praktykanta sporządziłam i przekazałam mu wykaz literatury pedagogicznej przydatnej w prowadzeniu terapii pedagogicznej oraz udostępniłam wykaz ciekawych stron www portali dla nauczycieli zawierających ciekawe opracowania pedagogiczne, scenariusze lekcji oraz prezentujące metody aktywizujące w pracy z uczniami na różnych szczeblach nauczania.
Po zakończeniu praktyki dokonałam analizy zrealizowanych zadań i zajęć prowadzonych przez studenta. Dokonałam również propozycji oceny całokształtu praktyki studenta w formie opinii i przedstawiłam ją dyrektorowi szkoły.

Efekty:
 • Student zaliczył praktykę na ocenę bardzo dobrą
 • Właściwie przygotował i prowadził zajęcia dydaktyczne z uczniami
 • Wykazywał się własną inicjatywą w organizowaniu zabaw, wykonywaniu pomocy dydaktycznych na zajęcia
 • Uczniowie ocenili pracę praktykanta bardzo wysoko
 • Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy
 • Poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykanta
 • Doskonaliłam umiejętności organizacyjne
 • Bardziej wnikliwie analizowałam podjęte zadania

Efektem tej współpracy z Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze było przekazanie praktykantowi stosowanych przeze mnie metod i form pracy, dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami, co przyczyniło się również do podniesienia jakości mojej pracy i zmotywowało mnie do jeszcze bardziej wnikliwego i ciekawego przygotowywania zajęć.

Opieka nad praktykantem dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły, wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich. Uczelnia dała mi przez to możliwość rozwoju własnego warsztatu pracy.

mgr Teresa Kowalczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie