Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda ośrodków pracy - przykładowy scenariusz zajęć

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 35847 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym przybliżyć metodę ośrodkow pracy. Znalazła ona swoje zastosowanie w szkolnictwie specjalnym. Jednak pewne jej elementy można wykorzystać z powodzeniem w szkolnictwie masowym w nauczaniu zintegrowanym. Prezentuje scenariusz zajęć dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym prowadzony tą metodą.

     W procesie oddziaływania na dziecko bezsprzecznie najistotniejszą rolę odgrywają metody nauczania. Istnieje wiele metod nauczania. Każdy nauczyciel w trakcie swej pracy stosuje różne metody. Właściwy ich dobór zależy od wielu czynników np. rodzaju przedmiotu, grupy uczniów, tematyki zajęć, typu szkoły, w jakiej się pracuje.
     Chciałabym przybliżyć metodę ośrodków pracy. Znalazła ona swoje zastosowanie głównie w szkolnictwie specjalnym. Metoda ośrodków pracy w optymalnym stopniu bowiem zabezpiecza skuteczność pracy rewalidacyjnej. Jednak można stosować ją także w szkolnictwie masowym, w klasach integracyjnych. Pewne jej elementy stosuje się w nauczaniu zintegrowanym. Jest jedną z metod nauczania całościowego. Podstawą opracowania metody ośrodków pracy była metoda ośrodków zainteresowań, opracowana przez Owidiusza Decroly’ego.
     Podstawowymi założeniami teoretycznymi metody ośrodków zainteresowań były:
 • zasada wychowania do życia przez życie.
 • uznanie zainteresowań dzieci za podstawowy czynnik doboru materiału nauczania dla poszczególnych klas.
 • całościowe ujmowanie materiału nauczania bez rozbijania go na oddzielne przedmioty w czasie opracowywania zjawisk występujących w życiu.
 • uznanie prawa rekapitulacji za naturalną drogę rozwoju człowieka.
     Metoda ta na grunt polski została przeniesiona przez Marię Grzegorzewską – twórczynię polskiej pedagogiki specjalnej, pod nazwą metoda ośrodków pracy. Podstawową jednostką dydaktyczną jest dzienny ośrodek pracy, w którym wyróżnia się następujące etapy:
 1. zajęcia wstępne,
 2. praca poznawcza – obserwacja, kojarzenie,
 3. ekspresja,
 4. zajęcia końcowe.
Przykładowy scenariusz zajęć prowadzony metodą ośrodków pracy dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Klasa: III szkoła podstawowa specjalna
Temat ośrodka okresowego: Nasza rodzina.
Temat ośrodka dziennego: Ja i moja rodzina
Cele ogólne:
 • rozwijanie przynależności do grupy społecznej (rodziny),
 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny,
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną,
 • wdrażanie do angażowania się w pomoc domową.
Cele szczegółowe – uczeń:
 • rozumie, ze żyje w rodzinie,
 • odczuwa ścisły związek uczuciowy z własną rodziną i wie z ilu osób ona się składa,
 • umie utworzyć wyrazy zdrobniałe i posługiwać się nimi w życiu codziennym,
 • dostrzega konieczność zajmowania się zwierzętami domowymi,
 • potrafi narysować postaci członków rodziny,
 • wymieni dni tygodnia, ustala ich kolejność,
 • posługuje się kalendarzem (potrafi odszukać datę swoich urodzin),
 • umie naśladować zajęcia członków rodziny.
Cele rewalidacyjne:
 • ćwiczenia manualne, usprawniające właściwe funkcjonowanie ręki podczas pisania,
 • ćwiczenia w mówieniu, właściwe układanie zdań.
Metoda ośrodków pracy z uwzględnieniem metod:
 • słownych: pogadanka, formułowanie odpowiedzi na pytania,
 • oglądowych: pokaz, ilustracje,
 • ćwiczeń praktycznych: praca na indywidualnych kartach pracy, ćwiczenia manualne - malowanie,
Formy pracy:
  zbiorowa, indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne:
  tablica obecności, kalendarz pogody, różne kalendarze, karty pracy, zdjęcia swoje i członków swojej rodziny, wiersze, zagadki, bloki, kredki świecowe.
Przebieg zajęć
 1. Zajęcia wstępne.
  Czynności organizacyjno- porządkowe:
  • powitanie z dziećmi,
  • sprawdzenie pracy domowej,
  • prawidłowe wypowiadanie nazw poszczególnych dni tygodnia ,
  • ustalenie nazwy miesiąca, przeliczanie miesięcy w roku,
  • ustalenie aktualnej daty i zapis na tablicy – utrwalenie pojęć; dziś, wczoraj, jutro,
  • tablica obecności ( dyżurny przypomina symbole obecności dzieci na zajęciach)
  • proste obliczenia matematyczne, przeliczanie ilu uczniów jest obecnych, ilu brakuje, ile dziewczynek ma długie włosy, ilu chłopców ma włosy koloru czarnego, itp., porównywanie za pomocą znaków , =,
  • kalendarz pogody – krótka rozmowa na temat pogody za oknem, umieszczenie odpowiedniego obrazka w kalendarzu pogody,
  • przypomnienie aktualnej pory roku i pozostałych pór roku,
  • rozwiązanie hasła – zagadki – DOM – podanie tematu zajęć.
   Zmień głoskę
   w słowie "dym",
   a będziesz mógł
   zamieszkać w nim.
 2. Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie.
  • Gra dramowa – dzieci dzielą się na trzy grupy sześcioosobowe, tworzą one rodzinę ( mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra). Umowna rodzina ma problem do rozwiązania. Ma go przedstawić gestem, ruchem, słowami.
   Oto przykładowe problemy:
   • jeden bilet na atrakcyjny film ( rodzina ustala kto dostanie bilet i uzasadnia dlaczego),
   • kto dziś wyjdzie z psem na spacer,
   • kto będzie jeździł w niedzielę na nartosankach ( jedne nartosanki w domu), itp.
  • Czytanie wspólne wiersza D. Wawiłow ,,Nasza rodzina” – każdy uczeń otrzymuje tekst, wspólna analiza treści wiersza.
   To jest rodzina nasza:
   mama,
   tata,
   Natasza.
   I ja.
   I kotek Dymek,
   bo tak mu jest na imię.
   I jeszcze ten gołąbek,
   co chodzi po moim oknie.
   I jeszcze to drzewo,
   co na deszczu moknie.
  • Odpowiadanie na pytania:
   • Z ilu członków rodziny ona się składa?
   • Kto jeszcze, oprócz ludzi, należy do tej rodziny?
   • Kiedy są zawsze razem?
  • Mówimy o własnych rodzinach:
   • Z ilu osób składa się twoja rodzina?
   • Jak wyglądają członkowie twojej rodziny?(Oglądamy albumy rodzinne i zdjęcia).
   • Ile mają lat? ( układamy zdjęcia od najmłodszego do najstarszego członka rodziny).
   • Jaka atmosfera panuje w Twojej rodzinie?
   • Gdybyś miał problem, do kogo z rodziny mógłbyś się zwrócić?
  • Słuchanie wiersza J. Gałkowskiego ,,Album rodzinny” czytanego przez
   nauczyciela, wypowiedzi dowolne na temat treści wiersza, porównywanie z własną rodziną. Czegóż nie znajdziesz w rodzinnym albumie,
   jeżeli tylko poszukać umiesz?
   Dawne stroje, stare mundury,
   altanki, stoliki, fotele ze skóry
   i domy, jakich już teraz nie ma —
   bo wszystko ciągle się zmienia..
   Ten, na wyblakłym zdjęciu, pan z rowerem,
   to dziadek, gdy był jeszcze kawalerem,
   dalej — na kilku kolejnych kartach —
   wujek Jurek, zimą na nartach.

   Odnajdziesz też w albumie rodzinnym
   ojca i matki lata dziecinne...
   Ten chłopak o oczach wesołych
   to twój tata, gdy idzie do szkoły,
   a ta dziewczynka z białą kokardą,
   to twoja mama — naprawdę!

   A ta, tuż obok, buzia uśmiechnięta,
   to ciocia Asia, straszna wiercipięta,
   co przez dzień cały, bez ustanku,
   chciałaby biegać ze skakanką
   i jeszcze dziś, na twoich imieninach,
   tamte lata sobie przypomina...
  • Uzupełniamy karty pracy z rozpoczętymi zdaniami:
   Tatuś i mamusia to moi.....................................................................................
   Mój brat i siostra, to dla mnie............................................................................
   Mama mojej mamy to moja ...............................................................................
   Ojciec mojego ojca to mój..................................................................................
   Siostra mojej mamy to .......................................................................................
   Brat mojego taty jest moim.................................................................................
  • Zabawa ruchowa – bawimy się w naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego członka rodziny np.: mama zmywa naczynia, babcia robi na drutach, brat odrabia lekcje itp.
  • Rozwiązanie zagadki – KALENDARZ- Czy jest na ścianie,
   czy w kieszeni
   tylko przy święcie
   się czerwieni.
   Kto w niego patrzy
   ten pamięta
   o dniach powszednich
   i o świętach.
  • Oglądanie kalendarzy: ścienny, kieszonkowy, biurowy, inne. Zwracanie uwagi na podobieństwa i różnice między nimi.
  • Zadanie dla uczniów – znajdź w kalendarzu datę swoich urodzin i zapisz ją na karcie pracy, jeżeli potrafisz.
  • Przerwa śniadaniowa – rozmawiamy o zasadach zachowania się przy stole.
 3. Ekspresja.
  • Wykonujemy pracę plastyczną –MOJA RODZINA- rysunek kredkami świecowymi. Zwracamy uwagę na właściwe proporcje i wielkość rysowanych postaci. Można rysować rodzinę wewnątrz koła na kartce z bloku rysunkowego. Omówienie prac narysowanych przez uczniów.
  • Tworzymy rodzinę wyrazów dopisując zdrobnienia do podanych wyrazów:
   • mama – mamusia, mateńka, matuchna, mamunia itp.
   • tata –
   • córka –
   • babcia -
 4. Zajęcia końcowe.
  Omówienie i podsumowanie zajęć:
  • ocena i wystawka prac narysowanych przez uczniów,
  • czego nowego i ciekawego dowiedzieliśmy się na dzisiejszych zajęciach?
  • co nauczyliśmy się robić?
  • Kto był najbardziej aktywny dzisiaj? – nagrodzenie znaczkami.
  • Podanie zadania domowego:
  • Pobaw się dzisiaj z bratem, siostrą lub z innym członkiem Twojej rodziny.
Bibliografia:
 1. Mikrut A. , Wyczesany J. , (2001) , Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo, Wyd. Nauk. AP, Kraków
 2. Kosińska A. , Polak A. ,Żiżka D. , (1999) , Uczę metoda ośrodków pracy , WsiP , Warszawa
 3. Kosterska I. , (1995) , Materiały metodyczne do nauczania w klasach 1-3 szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (metoda ośrodków pracy ), WOM , Katowice
 4. Dykcik W.: Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1997,
 5. Grzegorzewska M.: Analiza wartości rewalidacyjnych metody „ośrodków pracy”.
Opracowała mgr Bożena Friedrich
nauczyciel nauczania zintegrowanego Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie