Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja Europejska w szkole

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4414 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zgodnie z duchem reformy oświaty edukacja europejska znalazła w szkole swoje miejsce, a w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej nabrała ona ogromnego znaczenia. Edukacja europejska jest ściśle związana z potrzebami współczesnej Polski i wyzwaniami stojącymi przed naszym społeczeństwem.

Komisja Europejska Rady Europy stoi na stanowisku, iż to właśnie edukacja w dużej mierze stanowić będzie o przyszłości naszego kontynentu. Koniecznym więc staje się wprowadzenie w szeroka tematykę europejską. W tym dziele niezwykle ważne miejsce przypada szkole. To na niej spoczywa obowiązek przekazania uczniom rzetelnej wiedzy na temat bogatej historii i kultury Europy oraz istoty procesu integracji, to ona także uczy i wychowuje przyszłych obywateli zjednoczonej Europy.
Edukacji europejskiej przypada istotna rola w gospodarczym, społecznym i kulturalnym rozwoju społeczeństwa. Kształcenie w wymiarze europejskim wymaga innego niż dotąd spojrzenia na nasz kraj, kontynent i człowieka. Chodzi w nim bowiem nie tylko o umiejętność współistnienia, ale także o konsekwentne realizowanie zasad demokracji – demokracji rozumianej nie tylko w sensie ustroju politycznego, ale także pewnej postawy umysłowej i obyczajowej. Rękojmią budowania upragnionego ładu są uniwersalne wartości, które możemy czerpać z nieprzebranych źródeł cywilizacji śródziemnomorskiej. Wartości te nie są nam dane na zawsze. Trzeba je kultywować, aby ich nie stracić, gdyż odzyskanie utraconych wartości jest bardzo trudne. Ważne jest, by Polska wniosła do Europy swoje własne wartości, nie dostosowując się bezkrytycznie i ślepo do zachodnich obyczajów. Młody Polak powinien być świadomy swej tożsamości narodowej, a jednocześnie otwarty na wielokulturową i demokratyczną Europę. Nie ma nic wstydliwego w tym, że Polacy stoją na straży swego dziedzictwa i wartości, gdyż dzięki przyswajaniu sobie kultury innych narodów Europa stanie się bogatsza i ciekawsza.
Proces jednoczenia się Europy stawia przed edukacją nowe wymagania. Młodzi Europejczycy powinni w swej karierze szkolnej zapoznać się przynajmniej w podstawowym zarysie z genezą dzisiejszej Europy. Należy jednak zadbać o to, aby przekazywanie zarysów dziejów kultury nie odbywało się w zupełnym oderwaniu od realiów współczesnego życia. Trzeba więc znaleźć taki sposób, który umożliwi młodemu człowiekowi korzystanie z potencjału doświadczeń nagromadzonych w toku dziejów naszego kontynentu i łączenie go z funkcjonalnymi korzyściami płynącymi z wiedzy praktyczno-umysłowej. Europejski wymiar nauczania nie ogranicza się bowiem tylko do wprowadzenia do programu treści poświęconych zjednoczonej Europie. Szkoła nabiera europejskiego charakteru dzięki tworzeniu środowiska sprzyjającego pojmowaniu edukacji jako procesu zorientowanego na wszechstronny rozwój osobowości i stawiającego człowieka przed wiedzą.
Treści europejskie od dawna były i są realizowane w ramach różnych przedmiotów szkolnych. Jednakże dopiero wprowadzenie ścieżki edukacji europejskiej nadaje tym treściom bardziej zintegrowaną formę, uwrażliwiając uczniów na problemy historii i współczesności Europy. Główną przyczyną wyodrębnienia tych treści było zwrócenie uwagi na ich niebagatelną wartość, znaczenie w procesie wychowania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży a także przydatność w codziennym funkcjonowaniu w otaczającej rzeczywistości. Należy uświadomić młodzieży, że to oni sami, jako młodzi Europejczycy mają wywierać wpływ na kształt i drogę rozwoju Unii Europejskiej.
Znajomość tego, co dzieje się w Europie jest niezwykle ważna dla młodego pokolenia, ponieważ historia, teraźniejszość i przyszłość Polski są nierozerwalnie związane z wydarzeniami i procesami kształtującymi oblicze naszego kontynentu. Edukacja europejska została ujęta w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów jako ścieżka międzyprzedmiotowa. Obejmuje ona te dziedziny, które przybliżają historię jednoczenia się Europy, funkcjonowanie instytucji europejskich, współpracę gospodarczą i polityczną państw oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Należy też zadbać o stworzenie uczniom warunków do świadomego uczestnictwa w życiu naszego kraju, Europy i świata poprzez wprowadzanie ich w świat aktualnych wydarzeń. Szczególny nacisk należy położyć na wydobycie w procesie edukacji wartości tkwiących we własnym regionie i zwrócić uwagę na przenikanie się kultur. W edukacji europejskiej najważniejszą rolę pełnią takie kompetencje jak komunikowanie się, współpraca i działanie, które można osiągnąć poprzez wybór właściwej metody adekwatnej do treści i pozwalającej uczniom na samodzielne poznawanie Europy w różnych aspektach.
Celem edukacji powinno stać się przygotowanie młodego pokolenia do funkcjonowania w różnych obszarach życia wspólnoty europejskiej. Młody człowiek powinien być zdolny do świadomego i samodzielnego funkcjonowania w świecie oraz być otwartym na zmiany, planując swój własny rozwój pod kątem indywidualnych aspiracji i dążeń. Powinien umieć korzystać z różnych źródeł informacji i przetwarzać je stosownie do życiowych potrzeb.

Opracowała:
Urszula Pałucha

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie