Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1471 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pragnę opublikować test konkursowy z języka angielskiego dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, który opracowałam dla gimnazjum w mojej miejscowości w 2004 roku. Mam nadzieję, że się spodoba i będzie chętnie wykorzystywany w celu sprawdzenia swojej wiedzy podczas przygotowań do konkursów.

GIMNAZJALNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Szkoła............................................................................. Data: .................................
Imię i nazwisko............................................................. Punkty: ....................../100
Czas trwania konkursu: 90 minut

POWODZENIA !

GRAMATYKA
I Wybierz właściwą odpowiedź:
1. We.............enter this room. It says ‘Staff Only’.
a) don’t have to b) must c) mustn’t
2. I want...................post this letter.
a) to you b) you to c) you
3. This weekend will be.............last weekend.
a) the hottest b) hotter than c) the hotter than
4. There’s too..............flour left to make a cake.
a) little b) few c) many
5. Mr Smith, ................shop is down the street, sells antique furniture.
a) whose b) who c) which
6. Jane invited us to her house to play.............chess.
a) - b) the c) a
7. He answered the phone..............
a) rudest b) rudely c) rude
8. Can you tell me how much......................?
a) that pen costs b) does that pen cost c) costs that pen
9. Tom drank coffee,...............?
a) did he b) didn’t Tom c) didn’t he
10. ..............feed these birds!
a) Do b) No c) Don’t
_____/10
II Przetłumacz słowa podane w nawiasie. Możesz użyć więcej niż jednego słowa.
0. I (chcę) want ice-cream.
1. She (czasami)......................................visits her grandmother in the hospital.
2. Do they like (nas)..................?
3. We (zamierzamy)............................................go to the cinema.
4. My son (nie kupił)....................................... new shoes yet.
5. Who’s (Lucy).............................father ? _____/5

III Poniższe zdania są błędne – popraw je:
0. That house is my. That house is mine.
1. Kate has got two gooses. .......................................................................................
2. There are any apples on the table. .........................................................................
3. I can’t swim when I was 7. .....................................................................................
4. I always am busy. ...................................................................................................
5. We love to read books. ............................................................................................
6. We haven’t seen her for lunch. ................................................................................
7. Sue takes photos at the moment. ..............................................................................
_____/7
IV Czasowniki w nawiasach podaj w odpowiedniej formie i odpowiednim czasie.
0. I was born (be) 15 years ago.
1. Ben ..........................................(wait) for me when I arrived.
2. David is very lazy. He.......................................(not / like) hard work.
3. Where is John ? .................................................(he / run) ?
4. Kate...........................................(not / speak) to me since Monday.
5. If it rains, we..................................(stay) at home.
_____/5
V Wstaw a, an, the lub  .
0. _____ Japan is situated in Asia.
1. Is there______bank near here ?
2. There was ______accident when I was going______home.
3. ______sky is very clear tonight.
4. Everest is______highest mountain in______world.
5. I usually listen to______radio while I’m having ______breakfast.
6. Julia is ______doctor and her husband is______ art teacher.
______/10
VI Wstaw przymiotnik lub przysłówek w podane przykłady.
0. She runs fast. (fast)
1. Listen to him very.....................................(careful)!
2. Ann doesn’t sing very..........................(good) but she’s got a ....................(clear) voice.
3. Don’t be............................(late) for school!
4. Our holiday was too short. The time passed very..............................(quick).
5. It rained................................(heavy) yesterday.
______/6SŁOWNICTWO
I Określ do jakiej kategorii należą podane wyrazy.
0. Polish, Japanese, English, French – NATIONALITIES
1. September, October, November – A__ __ __ __ __
2. hall, garden, sitting room, toilet - __O__ __ __
3. windy, sunny, humid, freezing – W__ __ __ __E __
4. board, desk, ruler, pencil – C__ __ __ __R__ __ __
5. pullover, tie, gloves, suit - __L__ __ __ __ __
_____/5
II Połącz dwie części wyrazów.
0. post a. card 0 – g
1. fairy b. bread 1___
2. soaking c. strap 2___
3. financial d. wet 3___
4. block of e. fashioned 4___
5. firework f.. tale 5___
6. credit g. office 6___
7. old h. flats 7___
8. leather i. accounts 8___
9. foot j. display 9___
10. loaf of k. prints 10___
_____/10
III Podkreśl słowo, które nie pasuje do danej kategorii.
0. brother sister doctor niece
1. jazz guitar pop soul
2. land sea river lake
3. great terrific awful brilliant
4. quiet sad funny short
5. tennis gym hockey cricket
_____/5
IV Podaj wyrazy o przeciwnym znaczeniu.
0. new – old 6. safe – ........................................
1. slim – ................................. 7. stupid –......................................
2. before – ............................... 8. ugly – ........................................
3. interesting – ........................ 9. cheap – ......................................
4. front – .................................. 10. hot – ..........................................
5. first – ................................... _____/10


V Dopasuj słowa do odpowiedniej kategorii i wpisz w odpowiednie miejsce.
waist trumpet strawberry lettuce knee leg violin
harp saxophone sugar stomach garlic face
Food and drink Parts of the body Instruments
leg

_____/12
VI Wstaw brakujące przyimki (in, at, on, with, for, since, to).
0. We’re having a party on Saturday.
1. Bombay is _______ the west coast of India.
2. Jack has gone away. He’ll be back _______ a week.
3. Brian has worked at the grocer’s _______ 1995.
4. I wonder what’s _______ TV this evening.
5. Do you like coffee _______ milk ?
6. Sharon is _______ Ann’s.
7. I’m going _______ Italy.
8. Kevin lived in London _______ six months.
9. The next meeting is _______ 10:30.
10. There’s too sugar _______ my tea.
_____/10
VII Przeczytaj i wstaw do, go, have, make lub play.
0. ............do............my homework
1. ............................the washing - up
2. ............................hide-and-seek
3. .............................jogging
4. .............................the beds
5. .............................a bath
_____/5

Zadanie I II III IV V VI I II III IV V VI VII Suma
Punktacja
Możliwych 10 5 7 5 10 6 5 10 5 10 12 10 5 100

Opracowanie: mgr Małgorzata Szwaja

Sprawdził......................................................
Zatwierdził.....................................................

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie