Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Problem integracji zespołu klasowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4955 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przez trzy lata pełniłem funkcje wychowawcy klasy. Już w pierwszym semestrze swojej pracy zauważyłem, że zespół klasowy jest wyraźnie podzielony. Podział ten wynikał niewątpliwie z fakty, iż połowa klasy to młodzież pochodząca ze środowisk wiejskich, codziennie dojeżdżających do szkoły.

Autor: mgr Dariusz Kutełło

Identyfikacja problemu
Problem integracji zespołu klasowego.

Przez trzy lata pełniłem funkcje wychowawcy klasy. Już w pierwszym semestrze swojej pracy zauważyłem, że zespół klasowy jest wyraźnie podzielony. Podział ten wynikał niewątpliwie z fakty, iż połowa klasy to młodzież pochodząca ze środowisk wiejskich, codziennie dojeżdżających do szkoły. Zauważone trudności w integracji zespołu klasowego uwidaczniały się przede wszystkim:
 • brakiem serdeczności, koleżeństwa miedzy rówieśnikami
 • brakiem współpracy
 • pojawianiem się wyzwisk miedzy kolegami
 • izolowanie się rówieśników
 • pojawieniem się niezdrowej rywalizacji
 • brakiem akceptacji miedzy sobą
 • pojawieniem się przejawów agresji miedzy rówieśnikami
Geneza dynamiki zjawiska
     Po obserwacji i rozmowach z uczniami i nauczycielami uczącymi w klasie stwierdziłem, że pozostawienie problem integracji bez pomocy z mojej strony spowodować może rozpad zespołu klasowego, co w efekcie utrudniłoby w ogromnej wieże moją pracę wychowawczą. Uważam, że genezy problemu należy upatrywać przede wszystkim w różnicy statusu materialnego młodzieży oraz poziomie wykształcenia ich rodziców.

Znaczenie problemu
     Omawiany prze mnie problem integracji zespołu klasowego jest bardzo ważny i wymagał natychmiastowej interwencji z mojej strony. Trudność rówieśników w kontaktowaniu się ze sobą, brak poczucia bezpieczeństwa, złe poczucie własnej wartości, niezaspokojona potrzeba uznania przez rówieśników mogą doprowadzić młodego człowieka do wielu negatywnych zachowań lub problemów edukacyjnych łącznie z brakiem promocji do klasy wyższej.

PROGNOZA

Prognoza negatywna
     W przypadku braku interwencji ze strony nauczyciela problem niewątpliwie nasiliłby się. Taka sytuacja doprowadzić może do pojawienia się trudności w nauce, w samoakceptacji. Doświadczenie pedagogiczne, które posiadam pozwala mi stwierdzić fakt, iż sytuacje, które wyżej opisałem takie jak brak poczucia pewności, bezpieczeństwa, dezaprobaty oraz niezaspokojona potrzeba uznania przez rówieśników są przyczyną bardzo wielu niepowodzeń szkolnych.

Prognoza pozytywna
     Po mojej interwencji polegającej na podjęciu określonych, przeze mnie, pedagoga i psychologa, działań zmierzających do likwidacji problemu w moim zespole klasowym. Spodziewam się zlikwidować nieżyczliwość w moich podopiecznych, zwiększyć i zmobilizować ich chęć do współpracy opartej na wzajemnym koleżeństwie. Zakładam również, że moje działania pozwolą na to, iż każdy uczeń, nie zależnie, z jakiego pochodzi środowiska (wiejskie lub miejskie) odnajdzie się w zespole klasowym, znajdzie swoje miejsce i poczucie bezpieczeństwa, co pozwoli mu zaspakajać potrzebę uznania i akceptacji przez rówieśników.

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA I WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

     W celu rozwiązania problemu, jakim się zająłem postanowiłem podjąć działania, które obejmowały takie zagadnienia jak organizację:
 • kuligów
 • wycieczek rowerowych
 • ognisk
 • biwaków
 • wycieczek na basen
 • okazjonalnych imprez klasowych takich jak wigilia, andrzejki, dzień dziecka
     Celem likwidacji dezintegracji zespołu klasowego przeznaczyłem również kilka godzin wychowawczych poruszających temat integracji zespołu klasowego. Tematykę godzin przygotowywałem po uprzedniej konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym, oraz po uprzednim sondażu wśród swoich uczniów. Starałem się, aby temat, który poruszałem na godzinach wychowawczych był na tyle atrakcyjny i na czasie, aby zainteresował młodzież i pobudził ja do dyskusji oraz myślenia i jednocześnie dotyczył problemu, jakim się zająłem.

Efekt powyższych działań
     W pierwszej kolejności w swoich oddziaływań zapoznałem i uświadomiłem na godzinie wychowawczej istotę integracji. Prowadząc rozmowy z zespołem klasowym starałem się w pierwszej kolejności dotrzeć do młodzieży pochodzących ze środowisk wiejskich. Poprzez moje rozmowy chciałem zwiększyć wśród tej młodzieży pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem była integracja młodzieży podczas imprez klasowych, wspólnych dyżurów miedzy lekcyjnych, podczas wycieczek, biwaków. Podczas podjętych przeze mnie takich prób integracji zespołu klasowego zauważyłem, że praca moja daje określone i wymierne efekty. Główny nacisk położyłem na zagadnienia asertywności, poczucia własnej wartości, tolerancji i akceptacji.

Efekty oddziaływań
     Zastosowane przeze mnie działania przyniosły zadowalające efekty. Zespół klasowy, którego byłem opiekunem i wychowawcą, wyjechał na tygodniową wycieczkę za granicę polski. Ich zachowanie, które bacznie obserwowałem podczas wycieczki było uwiecznieniem mojej pracy wychowawczej. Młodzież udowodniła, że właściwie przyswoiła sobie normy współżycia klasowego, współpracując ze sobą, wyróżniając się koleżeństwem w stosunku do siebie. Za sukces uważam fakt, że moi wychowankowie wchodzący w skład zespołu klasowego sami z własnej inicjatywy, wykazując się dużą pomysłowością i współpracą organizowali imprezy klasowe, wycieczki rowerowe, ogniska. Problem integracji, który się zająłem w istotny sposób wpłynął na osiągnięcia edukacyjne moich wychowanków. Ich średnia klasowa w znaczny sposób się podniosła. Udowadniając tym samym, że problem ten ma wpływ na edukację młodzieży. Podsumowując opis i analizę mojego problemu stwierdzam, że integracja zespołu klasowego pozwala młodemu człowiekowi osiągać sukcesy, zwiększając jego motywacje do nauki.

Opracował:
Mgr Dariusz Kutełło
Gimnazjum nr 2
Bytów

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie