Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program dla uczniów z ogran. możliwościami udziału na lekcjach w-fu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 887 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mała aktywność fizyczna, przeciążenie nauką, niejednokrotnie zbyt ciężkie torby z podręcznikami noszone nieodpowiednio, długotrwałe siedzenie przed komputerem czy telewizorem, nieodpowiednie odżywianie, brak systematycznego ruchu i wady wrodzone, to niektóre z czynników prowadzące do powiększającej się liczby dzieci ze zmniejszoną sprawnością fizyczną.

Mgr Dariusz Kutełło
BYTÓW
Gimnazjum nr 2

Program dla uczniów z ograniczonymi możliwościami udziału w zajęciach wychowania fizycznego.

Założenia wstępne programu

     Mała aktywność fizyczna, przeciążenie nauką, niejednokrotnie zbyt ciężkie torby z podręcznikami noszone nieodpowiednio, długotrwałe siedzenie przed komputerem czy telewizorem, nieodpowiednie odżywianie, brak systematycznego ruchu i wady wrodzone, to niektóre z czynników prowadzące do powiększającej się liczby dzieci ze zmniejszoną sprawnością fizyczną. Zjawisko to budzi wiele niepokojów gdyż liczba tych dzieci z roku na rok wzrasta, ograniczając im pełny udział w zajęciach w-f. Coraz częstszym zjawiskiem, z którym spotyka się nauczyciel w-f, są zwolnienia lekarskie, które zwalniają dzieci z określonych ćwiczeń.
     Lekcje wychowania fizycznego, to za mało żeby wyposażyć uczniów i ich rodziców w odpowiednią wiedzę na temat tego zjawiska, uświadomić wagę problemu i wreszcie wyrobić u uczniów określone nawyki.
     Opracowany program adresowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych z ograniczonymi możliwościami udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Przedstawione propozycje programowe mają na celu zachęcenie tych uczniów do aktywności fizycznej, wskazania drogi do pełnienia różnych ról w sporcie ( lekarza, menadżera, trenera, sędziego, spikera, selekcjonera, fizjologa, masażysty, psychologa) mimo ograniczeń zdrowotnych.
     Jego realizacja ma wpłynąć na rozbudzenie zainteresowań młodzieży zajęciami ruchowymi, ma im pokazać, kierunek pracy nad podwyższeniem ich sprawności ruchowe jeśli taka nie występuje i zmobilizować do określonego działania w tym kierunku. Ma dostarczyć wzorców postaw i zachowań do aktywnego i twórczego włączania się w rozwój własnej kultury fizycznej prowadzenia higienicznego i zdrowego trybu życia. Program ten obejmuje całościową prace z młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, przez cały okres III etapu edukacyjnego. Obejmuje swym działaniem bezpośrednią pracę z uczniem i samodzielną pracę w domu.
     Adresatem programu są uczniowie Gimnazjum Nr. 2 w Bytowie z różnymi ograniczeniami do ćwiczeń.

Koncepcja programu
 1. Podstawę do opracowania założeń programu i jego realizacji stanowią:
  • Podstawa programowa III etapu edukacji dotycząca celu edukacyjnego-zrozumienie przez ucznia powodów i sensu jego starań o ciało, o sprawność, o zdrowie i urodę jako warunek szacunku dla siebie i innych.
  • Cel kształcenia i wychowania, wychowania fizycznego-wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrole samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
  • Podstawa programowa ścieżki edukacyjnej ,, edukacja prozdrowotna” mówiąca o kształtowaniu zdrowego stylu życia.
 2. W treściach programowych główny nacisk kładzie się na zapobieganie i uświadamianie młodzieży i ich rodzicom do czego prowadzi brak aktywności ruchowej.
 3. Punktem wyjścia do opracowania programu jest powiększająca się liczba dzieci z ograniczonymi możliwościami udziału w zajęciach w-f.
Cel główny
     Celem programu jest ukształtowanie u młodzieży trwałych nawyków aktywności ruchowej oraz uświadomienie, że defekty zdrowotne nie muszą wpływać na ograniczoną aktywność ruchową.
Cele ogólne
 1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących ogólnej sprawności ruchowej .
 2. Nabywanie umiejętności skutecznej i systematycznej pracy nad sobą.
 3. Zwiększenie zainteresowania aktywnością ruchowa.
 4. Podnoszenie ogólnej sprawności, nabywanie umiejętności dbania o sprawność swojego ciała.
 5. Kształtowanie świadomej troski, samokontroli i samooceny własnej postawy.
 6. Wyrabianie podstawowych nawyków umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia.
Zadania szczegółowe
 1. Wyposażanie uczniów w zasób wiedzy i ćwiczeń dotyczących sprawności fizycznej.
 2. Systematyczne przekazywanie informacji na temat dbania o własną postawę w życiu codziennym.
 3. Nauczanie różnych metod samodzielnego badania własnej postawy.
 4. Zachęcanie motywowanie uczniów do pracy nad własną sprawnością, opracowanie odpowiednich zestawów ćwiczeń.
 5. Stworzenie odpowiednich warunków i sytuacji dających możliwości uczniowi z ograniczeniami do ćwiczeń.
 6. Konsultacje z rodzicami na temat zdrowia fizycznego ich dzieci.
 7. Wyposażanie uczniów i ich rodziców w wiedzę na temat prowadzenia zdrowego stylu życia.
Procedury osiągania celów
     Ważnym aspektem tego programu dla osiągnięcia założonych celów dotyczących uświadomienia wagi problem są środki wizualne: gazetka ścienna, pisemne komunikaty, rozmowy indywidualne z uczniami i informacje dla rodziców.
     Dostarczanie odpowiedniej wiedzy uczniom i ich rodzicom może być realizowane przez organizowanie pogadanek, szczególnie przed wywiadówkami, rozdawanie i przekazywanie na wywiadówkach informacji dotyczących problemu. Pogłębianie zdobytych przez uczniów wiadomości w czasie lekcji wychowania fizycznego. Po dokładnym rozpoznaniu ograniczeń ruchowych opracować i przekazać uczniom do ćwiczenia w domu zestawy ćwiczeń. Organizować: rajdy, konkursy, wycieczki, wyjazdy na basen, zawody, turnieje, prezentacje, pokazy, pogadanki, wycieczki rowerowe, biwaki w których uczniowie z ograniczeniami do ćwiczeń będą pełnić różne role nie tylko uczestników.

Treści programowe/ sposoby realizacji
  • Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę na temat sprawności ruchowej
   • Informacje na temat wad: przyczyny ich powstawania, cechy charakterystyczne, skutki ich nie korygowania, sposoby zapobiegania.
   • Przedstawienie pozycji poprawnych i szkodliwych przyjmowanych w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • Wykonanie gazetki ściennej w szkole: pokazująca jakie można pełnić role w sporcie, kształtująca zainteresowanie się sportem.
  • Nauczanie różnych metod samodzielnego dbania o swoją postawę ciała.
 1. Informowanie na temat znaczenia i roli kręgosłupa, tablice poglądowe- lekcje wychowania fizycznego, zajęcia aerobiku, gazetka ścienna,
   • Aktywizowanie i motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad swoją sprawnością
    • Ukazywanie skutków nie dbania o swoje zdrowie fizyczne.
    • Mobilizowanie uczniów do pracy nad własną postawą i sylwetką.
    • Wdrażanie do samokontroli i samooceny własnej postawy.
   • Zestawy ćwiczeń do pracy w domu, konsultacje z pielęgniarką szkolną i lekarzem, środki wizualne, lekcje wychowania fizycznego.
  Grupa docelowa
  Uczniowie gimnazjum nr.2 w Bytowie

  Osiągnięcia uczniów
  • potrafią dbać o swoja sprawność fizyczną
  • biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach pełniąc różne role.
  • potrafią wykorzystać w sposób właściwy swoje możliwości
  • znają pozycję szkodliwe i prawidłowe dla kształtowania poprawnej postawy w różnych czynnościach życia codziennego.
  • podejmują się chętnie działań mających na celu poprawę sprawności: aktywnie uczestniczą w lekcji, korzystają z gotowych zestawów ćwiczeń.
  • umieją dobrać i poprawnie wykonać ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną
  • znają znaczenie sprawności fizycznej, ćwiczeń oddechowych, korekcyjnych wzmacniających dla kształtowania sprawności ruchowej
  • uczniowie są zainteresowani sportem oraz organizowanymi zajęciami sportowymi
  • chętnie biorą udział w organizowaniu wystaw, gazetek, konkursach,
  • w swoich działaniach mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców.
  • znają znaczenie prowadzenia zdrowego stylu życia dla poprawnego funkcjonowania psycho- fizycznego organizmu.
  Oczekiwania wobec rodziców
  • Zachęcanie, mobilizowanie dziecka do pracy nad swoją sprawnością
  • Organizacja odpowiednich warunków w domu do ćwiczeń.

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie