Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy "Moje wybory"

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 821 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program wychowawczy „Moje wybory” przeznaczony jest do realizacji w ramach godzin wychowawczych w II okresie roku szkolnego w klasie VI Szkoły Podstawowej. Jest to czas, gdy uczniowie są w szczególnie trudnym okresie rozwojowym, łatwo ulegają złym wpływom środowiska. Wkrótce zostaną gimnazjalistami, co wiąże się z kolejnymi trudnymi sytuacjami w ich życiu. W programie tym chciałabym zwrócić szczególną uwagę uczniów na zagrożenia wynikające z uzależnień i wpoić im umiejętność asertywnego odmawiania, kształtować właściwe postawy i uczyć odpowiedzialności za swoje czyny.

WSTĘP
     Godziny wychowawcze pełnią w życiu klasy bardzo ważną rolę. Jest to czas poświęcony na organizację pracy klasy, na rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole klasowym i w środowisku szkolnym, planowanie imprez szkolnych i klasowych, wycieczek. Jest to również czas, który nauczyciel-wychowawca przeznacza na wpajanie uczniom właściwych norm postępowania w życiu. W klasie VI szczególną uwagę chciałabym zwrócić na samodzielność dokonywanych przez uczniów wyborów. W tym okresie zwiększają oni swoje zainteresowanie środkami uzależniającymi, w większym stopniu ulegają wpływom środowiska rówieśniczego, mediów, pojawiają się pierwsze konflikty z rodzicami. Często nie potrafią poradzić sobie z własnymi emocjami. Proces ten nasila się w gimnazjum i wówczas wielu uczniów, nie sprawiających wcześniej kłopotów wychowawczych, ma trudności w odnalezieniu swojego miejsca w życiu, również w nowym środowisku szkolnym. Nie sposób jest zapobiec tym przemianom, tak typowym dla tego okresu rozwoju człowieka, należy jednak tak oddziaływać na uczniów, aby przygotować ich do tej sytuacji i pomóc w dokonywaniu słusznych wyborów.
     Temu ma służyć program wychowawczy "Moje wybory". W programie tym chciałabym zwrócić szczególną uwagę uczniów na zagrożenia wynikające z uzależnień i wpoić im umiejętność asertywnego odmawiania, kształtować właściwe postawy i uczyć odpowiedzialności za swoje czyny. Tylko jednolite i wspólne oddziaływanie wszystkich nauczycieli na ucznia może przynieść pozytywne efekty. Musi on mieć świadomość, że prezentowane mu wzorce zachowań są wspólne dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

I. Warunki realizacji programu
     Program jest przeznaczony do realizacji w II okresie roku szkolnego w klasie VI w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo – łącznie 14 godzin.
     Kolejność realizowanych tematów może być zmieniona, jeśli tego będzie wymagała sytuacja w klasie.

II. Cel ogólny programu
     Kształcenie umiejętności świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Propagowanie zdrowego stylu życia i właściwych zachowań uczniów. Uczenie jak akceptować siebie i innych, jak poprawiać swoje relacje z otaczającym światem.

III. Cele szczegółowe programu
Po zrealizowaniu programu uczeń:
 • ma poczucie własnej wartości i odrębności
 • różnicuje emocje – uświadamia sobie i nazywa emocje, jakie przeżywa na co dzień
 • komunikuje się, aktywnie słucha
 • zna i rozumie pojęcia: "asertywność" i "zachowanie asertywne"
 • zna pojęcie konfliktu, potrafi rozwiązywać konflikty
 • zna przyczyny stresu i sposoby zapobiegania i łagodzenia skutków stresu
 • umie zapobiegać przemocy w szkole, szanuje innych ludzi
 • ma podstawową wiedzę na temat alkoholu, papierosów, narkotyków i uświadamia sobie zagrożenia wynikające z uzależnień
 • propaguje zdrowy styl życia
 • świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, Internetu, prasy itp.)
 • samodzielnie i odpowiedzialnie podejmuje decyzje
 • wyszukuje, selekcjonuje i przetwarza informacje i materiały potrzebne przy omawianiu poszczególnych zagadnień
IV. Program szczegółowy – treści programu
 1. Asertywność – potrafię asertywnie wyrażać swoje uczucia, umiem powiedzieć NIE. (2 godz.)
 2. Emocje – świadome przeżywanie emocji i sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami.
 3. Stres – przyczyny stresu, zapobieganie, sposoby łagodzenia skutków stresu.
 4. Konflikty - pojęcie konfliktu, wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 5. Agresja w szkole - przemoc w szkole i w naszym otoczeniu, zapobieganie przemocy, szacunek dla drugiego człowieka.
 6. Media – dobór programów telewizyjnych, komputerowych, literatury i prasy, dobre i złe strony korzystania z mediów, zalety i zagrożenia wynikające z korzystania z mediów, wpływ mediów na nasze postępowanie. (2 godz.)
 7. Uzależnienia – mechanizmy powstawania, rodzaje, wpływ reklamy na używanie szkodliwych substancji.
 8. Zagrożenia dla zdrowia – negatywne skutki używania alkoholu, papierosów i narkotyków. (2 godz.)
 9. Promocja zdrowia - wykorzystanie wolnego czasu, życie w zgodzie z naturą.
 10. Kreatywność – wyznaczanie i osiąganie celów, dążenie do realizacji zamierzonych planów, pozytywny obraz świata.
 11. Wkrótce gimnazjum – oczekiwania i obawy związane ze zmianą szkoły, środowiska itp., jak się odnaleźć w nowej sytuacji?
V. Metodyka prowadzenia zajęć
 • opowiadanie
 • pogadanka
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • praca w grupach
 • scenki dydaktyczne
VI. Formy ewaluacji programu
     Po każdych zajęciach ewaluacja w postaci rundki wypowiedzi lub kwiatka ewaluacyjnego. Na zakończenie cyklu lekcji w postaci ankiety.
Opis narzędzi ewaluacyjnych:
     Rundka wypowiedzi – uczniowie po kolei wypowiadają się na temat zajęć (czy im się podobał przebieg zajęć, tematyka, sposób omówienia zagadnień, co było dla nich najważniejsze itp.).
     Kwiatek ewaluacyjny – uczniowie otrzymują rysunek kwiatka z czterema płatkami, które oznaczają:
 • ich aktywność na zajęciach
 • sposób prowadzenia zajęć
 • atmosferę zajęć
 • ważność tematu
Uczniowie oceniają poszczególne elementy wpisane na płatkach w skali ocen szkolnych 1 – 6.
     Na doniczce, w której jest kwiatek, mogą dodatkowo wpisać swoje wrażenia z zajęć.

Ankieta – uczniowie odpowiadają na pytania, swoją ocenę przedstawiają w skali 1 – 6, przy czym 1 jest oceną najniższą, 6 oceną najwyższą. Ostatnie pytanie ma formę otwartą, gdzie uczeń może opisać swoje wrażenia z zajęć:
 1. Jak oceniasz atrakcyjność godzin wychowawczych?
  1 2 3 4 5 6
 2. W jakim stopniu godziny wychowawcze były dla ciebie pożyteczne?
  1 2 3 4 5 6
 3. W jakim stopniu godziny wychowawcze wyczerpały poruszaną tematykę?
  1 2 3 4 5 6
 4. W zajęciach wychowawczych podobało mi się/nie podobało mi się ..........................................................
Opracowała: Renata Bratek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie