Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Najstarsze miasta Polski

 

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Można zrealizować na zjęciach zintegrowanych, dotyczących edukacji polonistyczno- środowiskowej z wykorzystaniem komputera.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KL.III

Temat: Najstarsze miasta Polski.

Cele ogólne:

 • poznanie najstarszych miast Polski i ich położenie na mapie;
 • uświadomienie konieczności ochrony zabytków;
 • ukazanie możliwości korzystania z różnych źródeł informacji;
 • kształtowanie orientacji w czasie historycznym.

Cele szczegółowe:

 • umiejętność określania położenia miast Polski;
 • wyjaśnienie znaczenia wyrazów: miasto i zabytek

Cele operacyjne:

 • potrafi wymienić najstarsze miasta Polski;
 • umie wskazać położenie miast na mapie;
 • zna znaczenie wyrazów: miasto i zabytek.

Metody: pokaz, praca z mapą, działalność praktyczna

Środki dydaktyczne: mapa, karty pracy, prezentacja- " Najstarsze miasta Polski", atlasy

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Odczytanie przez n-la wybranych wierszy dotyczących miast Polski.
 2. Analiza wierszy.
  • O jakich miastach Polski jest mowa w wierszach?
 3. Wskazanie na mapie miast występujących w wierszach.
 4. Rozmowa na temat najstarszych miast Polski.
  • W jakim okresie powstały?
  • Kto je założył?
 5. Poznanie zabytków tych miast na podstawie prezentacji – " Najstarsze miasta Polski".(ucz. samodzielnie mogą tworzyć prezentację przy pomocy Internetu)
 6. Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem Technologii Informacyjnej.

KARTY PRACY

(Zadanie 1) Podział uczniów na grupy

Gr.I

 1. Znajdź na mapie Polski miasta: Gdańsk i Częstochowa
 2. Nad jaką rzeką leży to miasto?
 3. Określ położenie tych miast.

Gr. II

 1. Znajdź na mapie Polski miasta: Kalisz i Płock
 2. Nad jaką rzeką leży to miasto?
 3. Określ położenie tych miast.

Gr. III

 1. Znajdź na mapie Polski miasta: Wrocław i Poznań.
 2. Nad jaką rzeką leży to miasto?
 3. Określ położenie tych miast.

(Zadanie 2) Praca indywidualna
Zaznacz na mapkach konturowych Polski i podpisz poznane miasta, korzystając z prezentacji.

(Zadanie 3) praca w grupach
Uzupełnij, korzystając ze słowników języka polskiego
Zabytek to ...........................................

(Zadanie 4) praca w grupach
Każda grupa wybiera po dwa miasta.

Odpowiedz na pytania

 1. Kiedy i jak powstały miasta?
 2. Wymień zabytki tych miast.

Beata Gromadzka n-l kształcenie zintegrowane

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:31:41
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:31:41) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie