Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program przygotowujący do przyjęcia I Komunii Świętej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14893 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ma na celu przygotowanie uczniów klasy II do godnego i owocnego przyjęcia I Komunii Świętej.

autor mgr Krystyna Bukowska

Wstęp
     Według nowej wersji Instrukcji o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej zatwierdzonej przez Biskupa Płockiego Profesora Stanisława Wielgusa dobre przygotowanie dziecka do sakramentu pokuty i Eucharystii w dużej mierze przyczynia się do rozbudzenia i wzmocnienia życia religijnego dziecka. Stanowi ono najlepsze przygotowanie religijne dziecka na całe życie.
     Najodpowiedniejszym wiekiem do przyjęcia dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej jest wiek ośmiu lat, czyli drugiej klasy szkoły podstawowej.
     Jest to czas zasadniczego i bezpośredniego przygotowania, które powinno obejmować nie tylko katechezę szkolną, ale również spotkania poza lekcyjne najlepiej w kościele parafialnym. Poprzez tego typu spotkania u dziecka budzi się świadomość wspólnoty, pogłębia łączność z Kościołem oraz wzrasta zdolność do współdziałania w grupie.
     Poprzez udział w nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym oraz praktykę postaw, gestów i słów wypowiadanych podczas liturgii dziecko przygotowuje się do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Spotkania podczas uroczystych nabożeństw i Mszy św. wzmacniają więzi między dziećmi i ich rodzicami. Są chwilami, gdy dziecko obserwuje rodziców i nabiera przekonania, że może na nich liczyć w chwilach dla nich ważnych szczególnie podczas uroczystości przyjmowania przez nie I Komunii Świętej.

Cele główne:

 1. Doprowadzenie dziecka do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii świętej- pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
 2. Pogłębienie łączności z Kościołem.

Cele szczegółowe:

 1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego dziecka.
 2. Wprowadzenie dziecka w życie Kościoła jako wspólnoty parafialnej.
 3. Zapoznanie dzieci z układem Mszy Świętej.
 4. Wprowadzenie dzieci w świat znaków, gestów i symboli religijnych.
 5. Zapoznanie dzieci z kościołem parafialnym (oprowadzenie po nim)
 6. Współpraca z rodzicami dzieci komunijnych.

Uwagi o realizacji programu:

 1. Program przeznaczony jest dla uczniów klasy II szkoły podstawowej i obejmuje ok. 13 godzin.
 2. Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych- głównie podczas parafialnych spotkań przygotowujących do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2004/ 2005.
 3. Podstawowymi metodami pracy są: pogadanka, opowiadanie, zabawa, wycieczka, udział we Mszy św.
 4. Program obejmuje oprowadzenie po kościele parafialnym i jego okolicy oraz spotkania z księdzem proboszczem, organistą, kościelnym.
 5. Osobami współodpowiedzialnymi za realizację programu są: ksiądz proboszcz, pan organista i kościelny, rodzice.

Sposoby realizacji:

 • nabożeństwo połączone z nauką
 • prezentacja schematów;
 • pogadanka;
 • ćwiczenie znaków liturgicznych;
 • ćwiczenia i zabawa
 • rozmowa pouczająca;
 • udział we Mszy św.
 • quiz
 • wycieczka

Planowane efekty
Dziecko:

 • tworzy wspólnotę;
 • poznaje swojego patrona i identyfikuje się z nim
 • wie, że Msza św. jest spotkaniem z Panem Jezusem;
 • zna układ Mszy świętej;
 • ma świadomość, czego dokonuje dla nas Pan Jezus w poszczególnych częściach Mszy św.
 • zna znaczenie kreślonego znaku krzyża, uderzenia się w pierś oraz potrafi poprawnie wykonać te gesty
 • rozumie, że podczas Mszy św. mówi do niego sam Chrystus;
 • wie, na czym polega wyciszenie się i jakie ma ono znaczenie podczas słuchania słowa Bożego;
 • zna znaczenie kreślonego znaku krzyża na czole, ustach i sercu;
 • rozumie wymowę postawy siedzącej i stojącej
 • zna znaczenie modlitw za dusze zmarłych i potrafi modlić się;
 • zna znaczenie adwentu, podejmuje adwentowe postanowienia
 • zna znaczenie noszonego na szyi medalika
 • wie, na jaką pamiątkę obchodzone są święta: Objawienie Pańskie i NPNMP;
 • zna znaczenie i symbolikę światła
 • zna znaczenie Wielkiego Postu, podejmuje Wielkopostne postanowienia
 • wie, czym jest uczta eucharystyczna;
 • wie, że ołtarz jest stołem wieczerzy Pańskiej i miejscem składania ofiar;
 • rozumie, że podczas komunii św. przyjmuje Ciało Chrystusa pod postacią Chleba;
 • potrafi nazywać poszczególne naczynia liturgiczne wie, czym jest i gdzie znajduje się tabernakulum
 • potrafi nazywać kościelne umeblowanie oraz wie, do czego służą poszczególne przedmioty;
 • zna najważniejsze fakty z historii kościoła parafialnego
 • zna znaczenia sakramentu pokuty i pojednania

Rodzic:

 • zna materiał obejmujący przygotowanie do I Komunii Św.
 • zna metody i sposoby odpytywania dziecka
 • rozumie celowość spotkań i zajęć poza lekcyjnych

Tematyka spotkania: Triduum ku czci Świętego Stanisława Kostki- patrona dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe

 • uczestnictwo we mszy św.;
 • pogłębienie wiedzy na temat patrona

Tematyka spotkania: Układ mszy świętej:

 • Obrzędy wstępne
 • Liturgia Słowa
 • Liturgia Eucharystyczna
 • Obrzędy zakończenia

Cele szczegółowe:

 • wyjaśnienie istoty mszy św.;
 • Zapoznanie dzieci z podstawowym układem mszy świętej;
 • wyjaśnienie, co czyni dla nas Pan Jezus w poszczególnych częściach mszy św.;
 • wyjaśnienie znaczenia gestów liturgicznych: znak krzyża, uderzenie się w piersi,

Tematyka spotkania: Nabożeństwo różańcowe

Cele szczegółowe:

 • udział w nabożeństwie;
 • praktyczna nauka odmawiania różańca;
 • poświęcenie różańców przyniesionych przez dzieci

Tematyka spotkania: Liturgia Słowa- teksty czytań mszalnych i Ewangelia

Cele szczegółowe:

 • wyjaśnienie, iż słuchając Słowa Bożego podczas mszy św. słuchamy samego Chrystusa;
 • uświadomienie, iż umiejętność słuchania jest najważniejszym warunkiem tego, żeby Słowo Boże mogło zagościć w sercu słuchającego
 • wyjaśnienie znaczenie gestu liturgicznego: znak krzyża na czole, ustach i sercu;
 • wyjaśnienie znaczenie przyjmowanych postaw: siedzącej i stojącej;

Tematyka spotkania: Nabożeństwo za zmarłych.

Cele szczegółowe:

 • udział w nabożeństwie;
 • modlitwa za zmarłych, zapalenie zniczy na cmentarzu

Tematyka spotkania: Rekolekcje adwentowe

Cele szczegółowe:

 • udział we Mszy św. i wysłuchanie specjalnej nauki dla dzieci

Tematyka spotkania: Referat dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie rodziców z formami i metodami pracy na lekcji religii oraz celem spotkań poza lekcyjnych

Tematyka spotkania: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Cele szczegółowe:

 • wyjaśnienie znaczenia święta
 • udział w nabożeństwie;
 • poświęcenie medalików

Tematyka spotkania: Uroczystość Objawienia Pańskiego

Cele szczegółowe:

 • wyjaśnienie znaczenia święta Objawienia Pańskiego
 • udział w nabożeństwie;
 • poświęcenie świec

Tematyka spotkania: Rekolekcje wielkopostne

Cele szczegółowe:

 • udział we Mszy św. i wysłuchanie specjalnej nauki dla dzieci

Tematyka spotkania: Nabożeństwo eucharystyczne

Cele szczegółowe:

 • udział we Mszy św.;
 • poświęcenie książeczek do modlitwy

Tematyka spotkania: Liturgia Eucharystyczna- wieczerza i ofiara

Cele szczegółowe:

 • wyjaśnienie znaczenia ołtarza podczas sprawowania mszy św.
 • wyjaśnienie znaczenie przyklęknięcia oraz postawy klęczącej;
 • wyjaśnienie, czym są naczynia liturgiczne, hostia, tabernakulum,

Tematyka spotkania: Poznajemy kościół parafialny- oprowadzenie po nim

Cele szczegółowe:

 • przezwyciężenie lęku dzieci przed kościołem;
 • zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych mebli kościelnych;
 • poznanie i polubienie "domu" wszystkich wierzących;
 • zapoznanie z historią kościoła parafialnego

Tematyka spotkania: Nabożeństwo przygotowujące do pierwszej spowiedzi świętej

Cele szczegółowe:

 • udział we Mszy św.;
 • wyjaśnienie znaczenia sakramentu pokuty i pojednania

Ewaluacja:

 • Przedmiot ewaluacji: Program przygotowujący do I Komunii Świętej.
 • Uzasadnienie ewaluacji: Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem skuteczności kształtowania u uczniów umiejętności i postaw.
 • Rodzaje ewaluacji: monitoring, ankieta ewaluacyjna sprawdzająca umiejętności dziecka z zakresu przygotowania do I Komunii Świętej;
 • sprawny i owocny przebieg Uroczystości I Komunii Świętej
 • Ewaluator:autorka programu.
 • Techniki i metody badawcze: obserwacja, kwestionariusz ankiety.

Literatura:

 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001
 • Nowa wersja Instrukcji o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej opublikowana w" R. Czekalski, Wskazania katechetyczne dla katechetów diecezji płockiej na rok szkolny 2002/ 2003, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002
 • R. Czekalski, W drodze do Jezusa- Przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2005
 • Willi Hoffűmmer, Wyjaśniamy dzieciom Mszę świętą w znakach, opowiadaniach i zabawach, Kielce 2004

autor: Krystyna Bukowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie