Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca

 

Proponuję konspekt lekcji w klasie III SP, której celem była diagnoza umiejętności sięgania przez uczniów do rożnych źródeł informacji

Nauczyciel - Ludmiła Bukowska
Szkoła Podstawowa nr.3 w Głogowie

Przedmiot - Kształcenie zintegrowane
Klasa - III

Pomoce - podręcznik "Wesoła szkoła" , mapka Polski, "Słownik ortograficzny", karty pracy

CEL GŁÓWNY HOSPITACJI: Umiejętność sięgania do różnych źródeł informacji

Cele operacyjne ( oczekiwania hospitacyjne ):

Uczeń :
 1. korzysta ze spisu treści w podręczniku
 2. wie z czego korzystać , aby poszukać informacji na dany temat
 3. korzysta z mapy Polski
 4. korzysta ze " Słownika ortograficznego"
 5. wykorzystuje zdobytą wiedzę
SCENARIUSZ ZAJĘĆ

OŚRODEK TEMATYCZNY: Na ratunek Ziemi

TEMAT DNIA: To co najpiękniejsze

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa

METODY: praca z tekstem rozmowa met. zadań stawianych do wykonania element met. " stolików ekspertów"

PRZEBIEG ZAJĘĆ
 1. Korzystanie ze spisu treści
  Proszę otworzyć spis treści i znaleźć temat " Chrońmy to co najpiękniejsze" ( za poprawnie odnalezioną stronę uczeń otrzymuje 1 p ) K.P ćw.1
 2. Praca z podręcznikiem
  • Obejrzyjcie ilustracje – swobodne wypowiedzi na temat przedstawionych zdjęć ( P. s. 58 – "Wesoła szkoła")
  • W nazwach tych miejsc występują takie wyrazy jak: rafa i kanion
  • Gdzie moglibyśmy znaleźć informacje nt. znaczenia tych wyrazów ?
   Podkreślcie w Kartach pracy ćw.2 właściwe odpowiedzi. ( Za każdą poprawną odpowiedź 1 p )
   Odczytanie przez jednego ucznia informacji co oznaczają te wyrazy.
  • Jak myślicie, czy takie miejsca należy chronić? Dlaczego?
   Krótka informacja nauczyciela nt. ochrony przyrody (P.s. 59)
 3. Dzieci podzielone są na 4 grupy: Każdy uczeń z grupy czyta indywidualnie informacje: I grupa - o parkach narodowych
  II grupa - o rezerwatach przyrody
  III grupa - o pomnikach przyrody
  IV grupa - o parkach krajobrazowych
  Nauczyciel podaje uczniom instrukcję : (instrukcja napisana na tablicy)
  1. Tekst przeczytaj dwukrotnie pokazując czytany wyraz wskaźnikiem.
  2. Czytaj po cichu.
  3. Zwracaj uwagę na informacje szczegółowe.
  4. Kiedy skończysz czytać odłóż wskaźnik i usiądź prosto.
 4. Praca elementem metody "stolików ekspertów". Uczniowie - eksperci spotykają się w grupie i mówią sobie czego dowiedzieli się z tekstu, ustalają co jest najważ- niejsze do przekazania pozostałym uczniom z klasy. Wybierają lidera, który przekaże głośno informacje.

  Eksperci wracają na miejsca. Wychodzi lider I grupy i przekazuje informacje .
  Pozostali członkowie grupy mogą na koniec dołożyć dodatkowe informacje, o których nie powiedział lider.
  Tak samo dzieje się z pozostałymi grupami.
 5. Wiemy już jakie mamy miejsca ochrony przyrody. Zajmiemy się teraz parkami narodowymi. Otwórzcie podręcznik na s. 61

  Praca z mapką Polski
  Co znajduje się na tej stronie?

  Zwróćcie uwagę , że występują tu nazwy wszystkich parków narodowych. Korzystając z tej mapy wykonajcie ćw. 3 K.P. ( za każdą poprawną odpowiedź 1 p )
 6. Zamknijcie podręczniki. W parkach narodowych, rezerwatach przyrody żyje wiele gatunków zwierząt, m.in.: wilki, rysie, bobry, żurawie, niedźwiedzie.

  Praca ze " Słownikiem ortograficznym"
  Waszym zadaniem będzie teraz wykonanie ćw. 4 K.P. Polega ono na wyszukaniu w " Słowniku ortograficznym" właściwej pisowni wyrazów. ( za każdy prawidłowo napisany wyraz 1p)
 7. Wykorzystanie zdobytych informacji

  Ćw. 5 K.P. Uzupełnijcie zdania.
 8. Prezentacja wyników.
  Nauczyciel odczytuje poprawne odpowiedzi, a uczniowie wpisują sobie punkty.
  Następnie każdy uczeń podaje swoje wyniki, które nauczyciel nanosi na planszę. ( załącznik 1 )

  Każdy uczeń otrzymuje ocenę opisową.
  PUNKTACJA: 16p - 15p - ŚWIETNIE
  14p - 13p - BARDZO DOBRZE
  12p - 10p - JESTEŚ DOBRY
  9p - 7p - POSTARAJ SIĘ, PRZECIEŻ POTRAFISZ
  6p - 0p - CZEKA CIĘ DUŻO PRACY
Załącznik 1

TABELA DO DIAGNOZY ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI
L.p Imię ucznia
Korzystaze spisu treści  
Wie z jakich źródeł korzystać  
Potrafi korzystać z mapy  
Korzysta ze " Słownika ortograf."  
Potrafi wykorzy-stać zdo-bytą wie-dzę  
Ilośćpunktów  

KARTA PRACY

Imię i nazwisko ……………………………………………………..

Ćw. 1 Odszukanie tematu w spisie treści. …..p

Ćw.2 Gdzie można znaleźć wiadomości, aby dowiedzieć się co to jest rafa i kanion?

Podkreśl właściwe odpowiedzi:
"Słownik ortograficzny" " Baśnie"
"Encyklopedia zdrowia" " Encyklopedia"
" Kubuś Puchatek" "Encyklopedia multimedialna"
Internet " Biblia"

Ćw. 3 Odpowiedz na pytania. Korzystaj z mapki.
 • Ile parków narodowych występuje w Polsce? …………………… ….p
 • Który z tych parków jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania? ………….………………………………………………. ….p
 • W jakim kierunku musiałbyś jechać z Głogowa, aby dojechać do tego parku? na ……………………………. ….p
Ćw.4 Wyszukaj w "Słowniku ortograficznym" właściwą pisownię wyrazów i uzupełnij:
ż…br ż…raw nietope…. ….p

Ćw.5 Uzupełnij zdania:
Aby chronić rośliny i zwierzęta oraz miejsca, w których one występują tworzy się:
 1. ………………….. narodowe
 2. ………………….. przyrody
 3. ………………….. krajobrazowe
Pojedyncze , szczególne okazy przyrodnicze to ……………………przyrody.
Będąc w tych miejscach musimy pamiętać o zachowaniu ………………… .
Nie wolno nam niczego ……………. . ….p

PUNKTACJA

Uzyskałem (łam) ……..p

Podkreśl , w której grupie znalazłeś się : 16p - 15p ŚWIETNIE
14p - 13p BARDZO DOBRZE
12p - 10p JESTEŚ DOBRY
9p - 7p POSTARAJ SIĘ, PRZECIEŻ POTRAFISZ
6p - 0p CZEKA CIĘ DUŻO PRACY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:31:22
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:31:22) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie