Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ankieta

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2240 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W związku z potrzebą urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego oraz pozytywnego zmotywowania uczniów do bardziej chętnego uczestnictwa w cotygodniowych zajęciach kultury fizycznej i jeszcze większego zaangażowania podczas lekcji tzw. „wf-u” w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu; mgr Maria Staśko – Percz w oparciu o fachową literaturę oraz wieloletnie doświadczenie przygotowała ankietę, dzięki której zdiagnozowanie młodzieży pozwoliło zapoznać się z sugestiami uczniów i wyciągnąć wnioski, by prawidłowo realizować proces wychowania fizycznego oraz rozwijać zainteresowania rekreacją ruchową i sportem.

Ankieta została przeprowadzona w klasie trzeciej ZSZ ( 35 osób / 19 dziewcząt, 16 chłopców ), w pierwszej Technikum – zawód ekonomista ( 33 osoby / 29 dziewcząt, 4 chłopców )oraz w klasie drugiej Liceum Profilowanego, profil Ekonomiczno – Administracyjny ( 32 osoby / 29 dziewcząt, 3 chłopców ). Klasy zostały wybrane losowo. Razem poddanych badaniu było 77 dziewcząt i 23 chłopców – 100 osób.

WYPOWIEDZI ANKIETOWANYCH DZIEWCZĄT

    Respondentki wypowiadały się na wszystkie zawarte w ankiecie pytania. Zebranie opinii dziewcząt pozwoliło ( również ze względu na ich miażdżącą ilość – ponad 2/3 badanych ) na stworzenia jak najbardziej obiektywnej oceny wniosków wypływających z badań dotyczących rozwoju i kultury fizycznej. Poniżej zostaną omówione stawiane im pytania, by następnie przystąpić do analizy wypowiedzi ankietowanych dziewcząt.

   Jak wynika z wypowiedzi ankietowanych dziewcząt, dotyczących sprawności i umiejętności nabytych w szkole podstawowej i gimnazjum większość stwierdziła, że uzyskana tam sprawność fizyczna ułatwiła uczestnictwo w kolejnych zajęciach wf – tym razem w szkole średniej. Jednakże znacznie częściej wystawiają złą ocenę za przebieg zajęć przez cały okres szkoły podstawowej i gimnazjum w planie ogólnym zajęć; brak kwalifikacji nauczyciela wf-u oraz skromny sprzęt sportowy lub brak odpowiedniej sali i urządzeń do prowadzenia w/w zajęć. W porównaniu ze środowiskiem wiejskim, dziewczęta ze szkół podstawowych i gimnazjów miejskich częściej wypowiadały się lepiej o zajęciach wf w swoich szkołach.

   Z dalszych wypowiedzi wynika, że dziewczęta mają różnorodne zainteresowania. Większość poświęca wolny czas na oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, spotkania towarzyskie – rozmowy, pracę przy komputerze, gry i zabawy, filmy. Zainteresowanie gimnastyką poranną ( 20 badanych ), rajdami, obozami i biwakami ( 7 ankietowanych ) jest znikome i najmniej swego wolnego czasu przeznaczają na rekreację ruchową.

   „Lubię lekcje wychowania fizycznego” – pozytywnych odpowiedzi było 61, negatywnych 9, obojętny stosunek miało 7 uczennic. Należy zatem przypuszczać, że wychowanie fizyczne jako przedmiot realizowane jest właściwie a lekcje prowadzone są interesująco.

   „Dbałość o zdrowie i prawidłową sylwetkę” – dziewczęta stawiały na pierwszym miejscu, potem była „rozrywka i przyjemność”, zaś na końcu: „sukces sportowy i odpoczynek od pracy”.

   „Czy uczestniczysz w zawodach sportowych?” – na 100 badanych tylko 18 uczestniczyło w różnego rodzaju zawodach organizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego.

   „Lepsze samopoczucie” – badanych na zajęciach wychowania fizycznego – respondentki na 4 warianty odpowiedzi / tak, nie, bez zmian, czasami /, odpowiedziały: „tak” – 34 odpowiedzi, „nie” – 6 odpowiedzi, „czasami” – 1 osoba i zdecydowana większość 59 osób odpowiedziała „bez zmian”.

   Kolejne pytanie dotyczące potrzeb ruchowych miało za zadanie stwierdzić – „czy ilość zajęć sportowych na terenie szkoły jest wystarczająca?” Połowa dziewcząt wypowiedziała się, że „nie”, natomiast 53 osoby, że „tylko częściowo” zaspokaja ich potrzeby ruchowe.

   Dziewczęta ankietowane były kolejnymi dziesięcioma pytaniami by uzyskać obraz ich zainteresowań i chęć spędzenia wolnego czasu poza zajęciami szkolnymi. Stawiane pytania dotyczyły m.in.: „Pomoc rodzicom w pracach domowych” – tylko 4 „nie” ze względu na mieszkanie poza domem i rozłąkę z rodzicami. Średnio dziewczęta przeznaczają kilkanaście godzin tygodniowo na pomoc rodzicom w pracach domowych.

   Chcąc stwierdzić ile i na co dziewczęta przeznaczają swój wolny czas – mając do wyboru:

  • Trening sportowy
  • Oglądanie TV
  • Słuchanie radia
  • Kino
  • Rozmowy towarzyskie
  • Pracę w organizacjach młodzieżowych
  • Czytanie i inne zajęcia

Dziewczęta okazały się wszechstronnie zainteresowane. Większość dziewcząt ogląda różne programy TV, słucha muzyki, uczestniczy w rozmowach towarzyskich, czyta książki.

   Z prawdziwą przykrością odnotowano fakt braku zainteresowania pracą społeczną – czyli działalnością w organizacjach młodzieżowych, kółkach zainteresowań. Dotyczy to również sportu.

ANKIETOWANE DZIEWCZĘTA INTERESUJĄ SIĘ FILMEM, TURYSTYKĄ, LITERATURĄ, MODĄ, ROBÓTKAMI RĘCZNYMI oraz BIERNĄ STRONĄ SPORTU – oglądaniem go w TV.

Najmniej zainteresowania przejawiają w takich dziedzinach jak: teatr, muzyka poważna – prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem wzorców i słabo rozwiniętej bazy kulturalnej w środowisku ankietowanych.

   Kolejne pytanie dotyczyło informacji na temat rekreacji w dni wolne od pracy/nauki „czy w dni wolne korzystasz z innych form rekreacji – wędrówek, wycieczek, obozów, rajdów, dyskotek itp.?” 85 na 100 osób badanych wypowiedziało się na „tak”. Można więc sądzić, że sprzyjają temu lokalne warunki geograficzne naszego regionu bogatego w tereny nadające się do uczestniczenia w wędrówkach, rajdach i wycieczkach. Taniec zaś – jako element ludyczny doskonale wpisuje się w społeczne zapotrzebowanie na relaks i potrzebę zbiorowej zabawy, ruchu w grupie.

   „Czy posiadasz sprzęt sportowy?” Na to pytanie większość dziewczyn odpowiadała twierdząco, wymieniając najczęściej : rower, piłkę, łyżwy i kometkę. Posiadany przez nie sprzęt świadczy o wykorzystaniu go podczas wolnego czasu, o czym nie wspominali we wcześniejszych punktach ankiety. Tak postawione pytanie pozwoliło stworzyć komplementarna ankietę

   Analizując dalej ankietę potrzeb uczniów, w pytaniu dotyczącym rodzaju zajęć, w których młodzież chętnie bierze udział w swoim czasie wolnym – na pierwszym miejscu dziewczęta i chłopcy podają: pomoc w domu, telewizję i komputer. Dalej równorzędnie: kino, oglądanie sportu w TV, zajęcia ruchowe, hobby. Dziewczęta z klasy zasadniczej wykazują mniejsze zainteresowanie zajęciami ruchowymi niż dziewczęta z Technikum Administracyjnego czy Ekonomicznego.

   W odpowiedzi na pytanie: „czy chciałbyś uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-ruchowych?” – na 19 dziewcząt „klasy zawodowej” 15 chciałoby czynnie uczestniczyć, na 29 z klasy Technikum Administracyjnego, 20 – wyraża chęć uczestnictwa, zaś 28 na 29 ankietowanych w Liceum Profilowanym również chciałoby brać udział w sportowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Zatem na 77 ankietowanych dziewcząt 4 były niezdecydowane a 10 odrzuciło mozliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

   Ostatnie pytanie skierowane było głównie do osób, które niechętnie odnosiły się do propozycji dodatkowych zajęć rekreacyjno-ruchowych. Pytano w nim o przyczyny niechęci uczestnictwa w w/w zajęciach.

Odpowiedzi:

  • Nie lubię zajęć r/r
  • Nie mam czasu – 5
  • Nie lubię wysiłku fizycznego – 9

Dowiodły, ze zdecydowana większość uczennic (63) uprawia w czasie wolnym od zajęć czynną rekreację ruchową.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

   Ze względu na to, że większość ankietowanych to dziewczęta ich osąd przyjęto jako wyznacznik ankiety. Wynika z niej, ze większość dziewcząt wypoczywa biernie – przy komputerze, słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, czytaniu książek itd. Badania r. Dyoniziaka w tym zakresie wydają się być zbieżne z przeprowadzoną ankietą. Wynika z niej bowiem, że w badanym okresie rozwojowym młodzież ma zbieżne zainteresowania i wspólne podejście do ruchu i czynnego relaksu.

   Analiza zebranego materiału pozwala stwierdzić, że aby uzyskać efekt czynnego uprawiania sportu przez młodzież oraz rozwijać ich zainteresowania sportowe trzeba oddziaływać na świadomość młodzieży już od najmłodszych lat. Rozbudzać w nich zainteresowania promując korzyści wynikające z uprawiania czynnego sportu np. Poprzez kreowanie pozytywnych wzorców sportowych, realne podnoszenie ich sprawności fizycznej – co jest motywacją do podjęcia dalszych działań w podnoszeniu kultury fizycznej.

Opracowała:

      mgr Maria Staśko-Percz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie