Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Prawa ucznia z dysleksją rozwojową

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1160 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od 6 pracuję, jako pedagog w gimnazjum. W ciągu tego okresu czasu miałam okazję poznać różne stanowiska rodziców dotyczące funkcjonowania w szkole ucznia z dysleksją. Odpowiedzią na prezentowane opinie i uwagi był pomysł zorganizowania spotkania na temat „Prawa ucznia z dysleksją rozwojową”.

Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas I i II gimnazjum na temat: "Prawa ucznia z dysleksją rozwojową"

Cele:

 1. Zapoznanie rodziców z prawami ucznia z dysleksją rozwojową.
 2. Umożliwienie uczniom z dysleksją rozwojową korzystanie z przysługujących im praw.

Materiały:

 1. Druki: zaproszeń, listy obecności, oświadczeń – zgody na badania dziecka w poradni, foliogramy z materiałami, które będą prezentowane (ewentualnie prezentacja multimedialna), rzutnik, portrety sławnych ludzi z dysleksją (format A3), ulotki z radami dla rodziców i dyslektyków, długopisy, czyste kartki, wykaz książek na temat dysleksji, które są dostępne w szkolnej bibliotece.

Czas trwania spotkania: 1,5 godz.

Etapy przygotowania spotkania:

 1. Na dwa tygodnie przed spotkaniem:
  1. Przygotowanie materiałów na spotkanie z rodzicami:
   • foliogramy lub prezentacje multimedialne zawierające informacje, które będą prezentowane na spotkaniu,
   • ulotki z radami dla rodziców i dyslektyków,
   • 5 portretów sławnych dyslektyków na papierze wielkości A3 (np.: Hans Christian Andersen, Sir Winston Churchill, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, George Washington).
 2. Na tydzień przed spotkaniem:
  1. Przygotowanie imiennych zaproszeń dla rodziców uczniów, u których stwierdzono albo podejrzewa się dysleksję. Zaproszenia można wręczyć za pośrednictwem dzieci.
 3. Na godzinę przed spotkaniem:
  1. Przygotowanie sali na spotkanie z rodzicami:
   • rozwieszenie portretów sławnych dyslektyków,
   • przygotowanie ekranu i rzutnika,
   • rozłożenie na stolikach materiałów dla rodziców.
 4. Przebieg spotkania z rodzicami
  1. Powitanie, przedstawienie celu spotkania, prośba o wpisanie się na listę.
  2. Wyjaśnienie pojęć (przy użyciu rzutnika): dysleksja rozwojowa, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, duskalkulia. Bardzo ważne jest, aby omawiając te pojęcia wyjaśnić rodzicom, że trudności w uczeniu się spowodowane dysleksją nie są wynikiem lenistwa dziecka, nie zależą od poziomu jego inteligencji, ani od kompetencji nauczycieli.
  3. Przedstawienie krótkiej informacji na temat ludzi, których portrety wiszą w sali, a którzy w swoim życiu zmagali się z dysleksją. Należy położyć nacisk na fakt, że dysleksja nie przeszkodziła im w osiąganiu życiowych celów.
  4. Przedstawienie symptomów dysleksji.
  5. Rozdanie ulotek z radami dla rodziców i ich dzieci.
  6. Przedstawienie praw uczniów z dysleksją rozwojową oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby dziecko mogło z nich korzystać.
   Prawa uczniów z dysleksją rozwojową:
   • wczesne rozpoznanie (diagnoza),
   • wczesna fachowa pomoc: ukierunkowanie edukacji i terapia,
   • dostosowanie wymagań edukacyjnych,
   • dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
   Warunki, jakie muszą być spełnione, aby uczeń z dysleksją mógł skorzystać ze swoich praw:
   • uczeń musi posiadać aktualną opinię publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,
   • opinia powinna zawierać stwierdzenie występowania specyficznych trudności w nauce (dysleksji rozwojowej). Dla potrzeb egzaminu gimnazjalnego opinia powinna być:
   • wydana nie wcześniej niż po zakończeniu nauki w szkole podstawowej i nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin,
   • przekazana dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
  7. Pytanie do rodziców:
   • Jak, zdaniem rodziców, nasza szkoła realizuje dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z opinią o dysleksji?
   • Co rodzice chcieliby przekazać nauczycielom, w związku z tym, że ich dziecko ma dysleksję?– Prowadzący informuje rodziców, że ich uwagi zostaną przekazane nauczycielom na najbliższej radzie pedagogicznej. Część ta może przebiegać w formie dyskusji, pod warunkiem, że uwagi rodziców nauczyciel będzie notował. Można też poprosić rodziców o zapisanie uwag na kartkach.
  8. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w gimnazjum procedurami związanymi z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych do potrzeb ucznia z dysleksją rozwojową.
  9. Zapoznanie rodziców z procedurami obowiązującymi w szkole związanymi z badaniem dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas omawiania procedur warto zaprezentować rodzicom foliogramy z drukami, jakie wypełnia szkoła oraz poinformować ich, jakie dokumenty należy zabrać ze sobą idąc do poradni (np.: kserokopia świadectwa z ubiegłego roku szkolnego, opinia polonisty, opinia wychowawcy o uczniu, sprawdziany ortograficzne, zeszyty z języka polskiego od najwcześniejszego okresu nauki).
  10. Dyskusja.
  11. Ewaluacja: wyrażenie przez rodziców zgody na badania dzieci w poradni.
  12. Wręczenie rodzicom wykazu książek dotyczących problematyki dysleksji, które mogą wypożyczyć w szkolnej bibliotece.
  13. Podziękowanie rodzicom za przybycie, zakończenie spotkania.
  14. Ewaluacja odroczona:
   • dostarczenie do szkoły opinii poradni,
   • złożenie w szkole we właściwym terminie (zgodnym z procedurami egzaminacyjnymi) opinii poradni o konieczności dostosowania warunków egzaminacyjnych do potrzeb ucznia z dysleksją rozwojową wraz z podaniem o dostosowanie tych warunków.
 5. Po spotkaniu
  1. Poinformowanie dyrekcji o przebiegu spotkania i uwagach rodziców.
  2. Zapoznanie nauczycieli na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej z uwagami rodziców.

Bibliografia pomocna w przygotowaniu spotkania:

 1. M. Bogdanowicz: "O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu"
 2. R. D. Davis, E. M. Braun: "Dar dysleksji"
 3. http://dysleksja.univ.gda.pl/
 4. A. Jurek: "Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"
 5. A. Kaszuba-Lizurej: "W krainie ortografii: materiały pomocnicze do pracy z uczniem dyslektycznym kl. 4 - 6 i gimnazjalne"
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 10. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 11. www.men.waw.pl

Autorka: Anna Kowalczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie