Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program profilaktyki prozdrowotnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1144 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten ma na celu kształtowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywne spędzanie czasu, zdrowe odżywianie, dbanie o higienę osobistą. Zawiera także informacje dotyczące profilaktyki uzależnień. Przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ:


Ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie1

1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uświadomienie konieczności i zasadności utrzymywania higieny osobistej i otoczenia
- opanowanie podstawowych umiejętności w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia
- przyswojenie wiadomości na temat sposobu odżywiania się, znaczenia higieny i estetyki spożywania posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem drugiego śniadania
- kształtowanie i utrwalanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu i dbałości o prawidłową postawę ciała
- poznanie i przestrzeganie norm społecznych
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój
- zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowanie dziecka do radzenia sobie z problemami
- budowanie postawy otwartości, życzliwości i miłości do ludzi
- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
- poznanie źródeł zachowań problemowych i sposobów zapobiegania im
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie zależnień
- prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku

UWAGI O REALIZACJI:
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.
Proponuje się jego realizację w następujących formach:
- godziny do dyspozycji wychowawcy
- godziny dydaktyczne
- spotkania z psychologiem, pedagogiem
- spotkania z przedstawicielami Policji
- spotkania z rodzicami
- spotkania pozalekcyjne z wybraną młodzieżą
- spotkania przeddyskotekowe organizatorów
- zajęcia grupowe

METODY I FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
- pogadanki
- rozmowy
- prelekcje zaproszonych gości
- pedagogizacja rodziców
- filmy, akcje szkolne
- konkursy
- festyny
- treningi asertywności

POSTAWA PROWADZĄCEGO:

1.Nie osądza wypowiedzi, choć nie zawsze musi się z nią zgadzać.
2.Akceptuje i docenia uczucia uczniów, przy czym wyraża swoje uczucia i oczekiwania.
3.Buduje zaufanie grupy, sprawiając, że każdy czuje się pełnowartościowym członkiem grupy.
4.Analizuje przyczyny różnych zachowań ucznia.
5.Jest stanowczy wobec agresywnych i destrukcyjnych zachowań uczniów.
6.Podkreśla pozytywne zachowania uczniów.
7.Szanuje pytania i zarzuty uczniów, dotyczące obietnic, przyznaje się do błędów, jest otwarty na propozycje uczniów.
8.Jest elastyczny, tzn. styl: organizację zajęć dostosowuje do specyfiki grupy oraz do etapów rozwojowych dzieci.

SPODZIEWANE EFEKTY
Uczeń zna (wie):
- jak prawidłowo dbać o swoją odzież
- jak połączyć zdrowie z ubiorem i modą
- znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się rowerem i pieszo po drogach publicznych
- jakie są przyczyny wypadków w czasie gier i zabaw
- na czym polega higiena urządzeń sportowych i szkolnych
- miejsca bezpiecznych zabaw
- potrzeby własnego organizmu
- jak prawidłowo się odżywiać i jak przygotować posiłki zgodnie z porą roku
- sposoby podawania posiłków i zasady ich spożywania
- jak przygotować posiłek zgodnie z potrzebami organizmu (pora roku dla nastolatków)
- jakie są zalety aktywnego wypoczynku
- bezpiecznie bawić się po lekcjach.
- gdzie należy odrabiać lekcje i w jakiej pozycji
- co to jest stres i co go powoduje
- swoje prawa i obowiązki
- docenić własną wartość, odrębność, niepowtarzalność
- jakie potrzeby mają osoby chore i starsze
- jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych , chorych i starszych
- rodzaje zagrożeń cywilizacyjnych i sposoby ich rozpoznawania
- jak zachować się w pobliżu substancji łatwopalnych i toksycznych
- jaki wpływ na organizm mają używki
- jak dbać o zdrowie psychiczne i jak negatywny wpływ na organizm mają używki

Uczeń umie ( potrafi ):
-bezpiecznie poruszać się rowerem i pieszo po drogach publicznych
- zorganizować sobie czas wolny i odróżnić wypoczynek czynny od biernego
- udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku
- udzielić pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym i starym
- być odpowiedzialny za słowa i czyny
- słuchać innych, reagować bez uprzedzeń, nie osadzać innych
- zachować się w przypadku znalezienia niewypału.
- ocenić jakie zagrożenie wynika z zażywania narkotyków
- odmówić osobom namawiającym do picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków
- odmówić w przypadkach namawiania go przez osoby trzecie do podejmowania działań szkodzących jego zdrowiu.


MONITOROWANIE (METODY I NARZĘDZIA):

1.Badania statystyczne: liczba kół zainteresowań, liczba uczniów działających w kołach zainteresowań.
2.Badania dokumentacji: protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania organizacji i kół zainteresowań.
3.Opinie: ankiety dla uczniów kl. I – III i IV – VI pt. „Przemoc w szkole”, plebiscyt życzliwości.
4.Analiza dokumentacji: analiza wytworów, prac dzieci, analiza opracowanych przez nauczycieli programów pracy klasy, notatki w zeszytach obserwacji, wnioski z ankiet.
5.Obserwacje: obserwacja zajęć pozalekcyjnych, hospitacje, sprawozdania z udziału w konkursie.


ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień.
2.Diagnoza środowisk rodzinnych uczniów – rodzinnych uwarunkowań, sytuacji materialnej, zaburzeń zachowania.
3.Pedagogizacja rodziców.
4.Programowanie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym.
5.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami środowiskowymi.
6.Prowadzenie działań profilaktycznych przez organizowanie aktywnych form wypoczynku.


Opracowanie:
mgr Elżbieta Lewandowska
mgr Renata Łączna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie