Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko z wodogłowiem - analiza przypadku

 

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

Opis i analiza przypadku dotyczy Dawida – ucznia klasy V integracyjnej. Problem ma charakter dydaktyczno- wychowawczy.

Identyfikacja problemu.

     Dawid jest dzieckiem specjalnej troski z wodogłowiem, często opuszczającym zajęcia lekcyjne.
     Z uczniem tym spotkałam się po raz pierwszy na początku roku szkolnego klasy czwartej. Było to dla mnie nowe doświadczenie, gdyż do tej pory nie miałam styczności z dziećmi o tego typu schorzeniach.
Moim zadaniem jako nauczyciela było:

 • stworzenie właściwej bardzo przyjaznej atmosfery w zespole klasowym
 • włączenia Dawida do współdziałania w grupie
 • zaangażowanie go w inne formy zajęć.
Geneza i dynamika zjawiska
     Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i danych zebranych przez wychowawcę klasy poznałam przebieg choroby i efekty leczenia. Stan zdrowia: wodogłowie wewnętrzne, obniżone napięcie mięśniowe i sprawność ruchowa zwłaszcza w zakresie ruchów precyzyjnych, niedowidzenie oka prawego po korekcji nadwzroczności z astygmatyzmem. W marcu 2004 przebył wymianę zastawki serca. Przeanalizowałam opinię poradni i notatki z obserwacji dziecka w klasach I-III prowadzone przez wychowawcę klasy.
     Z notatek dowiedziałam się, że Dawid na ogół kulturalnie zachowuje się podczas zajęć i przerw, choć nie zawsze stosuje się do zasad zawartych w regulaminie klasowym. Czyta płynnie, nie zawsze rozumiejąc treść tekstu. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania.
     Problemy i niepowodzenia chłopca pojawiły się w klasie czwartej. Na pewno złożyło się na to wiele przyczyń; a między innymi:
 • więcej przedmiotów i większa ilość nauczycieli uczących.
 • sytuacja rodzinna (Dawid mieszka u dziadków, rodzice mieszkają w innej dzielnicy, z siostrą Dawida)
 • chłopca często na lekcjach boli głowa, pociera nią nawet i puka w ławkę z bólu.
Rozmawiałam z babcią chłopca, która mówiła o czekających go badaniach.
      Bóle głowy i utrata przytomności sprawiły, że w czasie ferii zimowych Dawid trafił do szpitala. Wrócił na krótko do szkoły, po czym nieprzytomny został przewieziony do kliniki w Katowicach w celu wymiany zastawki serca. Przedłużający się czas rekonwalescencji wpłynął na słabsze wyniki w nauce. W klasie piątej chłopiec przyszedł do szkoły już w lepszym nastroju. Problemy i niepowodzenia były nadal.

Znaczenie problemu
     Dawid, mimo swoich możliwości wcale nie pracował w domu. Prace domowe często były odrabiane przez babcie. Cała wiedza, jaką posiadał, była wynikiem uczestnictwa na lekcjach. Częste nieobecności powodowały luki w wykształceniu.
     Wsparcie, jakie winien otrzymać Dawid, polegało głównie na chwaleniu za najdrobniejsze postępy w nauce, na włączeniu go w pracę grupy klasowej, przydziale zadań dostosowanych do jego możliwości oraz nawiązywanie współpracy z domem rodzinnym w celu podniesienia roli rodziców i wykazywania przez nich zainteresowania dzieckiem i jego problemami.

Prognoza
     Zwrócenie baczniejszej uwagi na dziecko i jego problemy przyczyni się do poprawy efektów w nauce, zmieni jego stosunek do dorosłych i wzmocni poczucie własnej wartości u Dawida. Wyzwoli pozytywny stosunek do otoczenia, zwłaszcza do rodziców, rówieśników i nauczycieli.

Propozycja rozwiązań
 • zlikwidowanie braków w wiadomościach
 • zwiększenie zainteresowania rodziców chłopcem
 • wypracowanie pozytywnej motywacji dziecka do nauki
 • zaangażowanie ucznia w inne zajęcia pozalekcyjne
 • zlikwidowanie konfliktów ucznia w klasie
Wdrażanie oddziaływań i ich efekty
      Podejmując pracę z Dawidem na lekcji w klasie piątej dostosowałam treści programowe do jego możliwości, często stosowałam pochwały, podkreślałam jego pozytywne cechy.
     Starałam się często angażować go w pracę w grupie, aby Dawid miał możliwości wykazania się. Wykorzystywałam jego umiejętność płynnego czytania do zaprezentowania się w grupie.
     Jeśli przerywał indywidualną pracę na lekcji (nawet przepisywanie tematu lub notatki) pomagałam mu w kontynuowaniu rozpoczętej pracy. Stopniowo wdrażałam go do rozwiązywania trudniejszych poleceń.
     Zaangażowałam Dawida w przedstawienie Jasełek bożonarodzeniowych i powierzyłam rolę króla. Chętnie nauczył się roli i cały czas na lekcjach chciał poruszać tylko temat jego występów. Próby odbywały się po lekcjach. Przychodził na nie chętnie. Z jego klasy w przedstawieniu brały udział jeszcze cztery osoby, jedna z nich to chłopiec, z którym Dawid pozostawał w ciągłym konflikcie. Wczucie się w postacie, które grali (a polegały na wzajemnej pomocy) zbliżyło chłopców do siebie. Jasełka były przedstawione w szkole, na wigilii dla nauczycieli. To zaprezentowanie się na forum tak zacnej widowni, podniosło jego rangę jako aktora, z czego był bardzo dumny. Z występem tym był jeszcze poza szkołą: w Domu Opieki Zdrowotnej, na konkursie jasełek w innej szkole i na wigilii dla dzieci ze świetlicy. Dni i godziny przedstawień miały miejsce poza godzinami nauki. Nawet kiedy Dawida nie było w szkole na występy przychodził zawsze.
      Te oddziaływania dały efekty. Dawid częściej przychodzi do szkoły, zwiększyła się jego aktywność na lekcji. Chętnie wykonuje polecenia. Ma większą motywację do pracy i wierzy we własne siły.
      Wnioski do dalszej pracy
 • indywidualizować zadania dydaktyczne
 • dbać o przyjazną atmosferę w zespole klasowym
 • wzmocnić oddziaływanie wychowawcze poprzez zauważanie i nagradzanie sukcesów
 • utrzymywać kontakt z rodzicami dziecka.
Opracowała: mgr Barbara Bugała

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:27:19
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:27:19) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie