Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ekonomia punktowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5633 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zakład Poprawczy to specyficzne środowisko zamknięte, w którym znalazła się młodzież zdemoralizowana. W ich świadomości istnieją normy w zależności od środowiska, w którym się wychowywali, często patologicznego. System wartości, jaki prezentują, jest zachwiany, a zachowania w poszczególnych sytuacjach są zazwyczaj sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
     Aby okiełznać kilkadziesiąt osób niedostosowanych społecznie, umieszczonych w jednym miejscu odizolowanym od środowiska otwartego i skutecznie ich resocjalizować należało stworzyć taki system oceny zachowania się wychowanka, związany z nagrodami i karami, aby ten wiedział dokładnie jakie może mieć korzyści przestrzegając regulamin, bądź, jakie wykroczenia mogą go pozbawić pewnych przywilejów.
     Pod koniec lat 70-tych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie opracowano lokalny system indywidualnej oceny postępów w resocjalizacji każdego z wychowanków. Stosowany był we wszystkich pionach działalności pedagogicznej, obowiązywał wszystkich pracowników pedagogicznych, a dotyczył indywidualnie każdego wychowanka w Zakładzie. Nauczyciele i wychowawcy posługiwali się odrębnymi kwestionariuszami i oceniali wychowanków wg określonych kryteriów. Kierownikom działów zalecano organizowanie w oparciu o uzyskane rezultaty, współzawodnictwa o najlepszą klasę, grupę szkolenia zawodowego, grupę wychowawczą oraz wizualnego eksponowania osiąganych wyników.

Punktacja wyglądała następująco:

SZKOŁA:

 1. Wyniki i stosunek do nauki od 0 – 12 pkt.
 2. Zdyscyplinowanie i kultura osobista od 0 – 12 pkt.
 3. Zaangażowanie społeczne od 0 – 6 pkt.
WARSZTATY:
 1. Wyniki i stosunek do praktycznej nauki zawodu od 0 – 12 pkt.
 2. Zdyscyplinowanie i kultura osobista od 0 – 12 pkt.
 3. Zaangażowanie społeczne od 0 – 6 pkt.
INTERNAT:
 1. Zdyscyplinowanie i kultura osobista od 0 – 12 pkt.
 2. Zaangażowanie społeczne od 0 – 6 pkt.
 3. Uchybienia w zasadach współżycia – punkty minusowe:
  1. ucieczka od 20 – 30 pkt.
  2. oddalenie od 5 – 15 pkt.
  3. akty agresji i samoagresji od 5 – 15 pkt.
  4. wykonywanie tatuażu od 5 – 15 pkt.
  5. posługiwanie się grypsem od 5 – 20 pkt.
  6. palenie w miejscu niedozwolonym od 2 – 10 pkt.
  7. niewłaściwe zachowanie poza zakładem od 5 – 30 pkt.
Pod koniec lat 80 – tych regulamin punktowej oceny wychowanków znacznie uproszczono i zastosowano następujące kryteria:
 • zaangażowanie i aktywność w pracy, nauce oraz w czasie zajęć internatowych 0 – 2 pkt.
 • przestrzeganie regulaminu (dyscyplina, poszanowanie mienia itp.) 0 – 2 pkt.
 • kultura osobista 0 – 2 pkt.
 • stosunek do przełożonych i kolegów 0 – 2 pkt.
 • udział w pracach na rzecz zakładu i środowiska 0 – 2 pkt.
 • szczególne osiągnięcia i postawy zasługujące na wyróżnienie (na wniosek dyrektora lub kierownika działu) 0 – 2 pkt.
Skala:

0 – przeciętny, niczym nie wyróżniający się
1 – dobry, nie stwarzający problemów
2 – bardzo dobry, wyróżniający się.

      Wychowanek oceniany był w poszczególnych działach, a ocena zbiorcza decydowała o uzyskanych wyróżnieniach osobistych i dla całej grupy. Za zdobycie minimum 24 pkt. wychowanek miał możliwość skorzystania z przepustki lub brania udziału w imprezach poza terenem zakładu. Przywileje wynikające z uzyskania określonej ilości punktów mogły zostać zawieszone, gdy wychowanek popełnił rażące wykroczenie przeciwko regulaminowi.
     Warta podkreślenia jest zasada, że regulamin przyznawania punktów był całkowicie jawny i akceptowany przez wychowanków. Istotne jest także to, że wychowanek otrzymuje wymierną, konkretną nagrodę za otrzymane punkty, jak również to, że musi na tę nagrodę czekać cały miesiąc, gdyż dopiero po miesiącu następowało rozliczenie punktów. Zapewniało to jednak tylko zewnętrzne przystosowanie się do warunków panujących w zakładzie.
     Chociaż istnieją jeszcze w Polsce Zakłady Poprawcze, gdzie stosowana jest "ekonomia punktowa", to jednak w pszczyńskim "poprawczaku" nie przetrwała w swej pierwotnej formie, jak się można domyślać na skutek pojawienia się "drugiego życia" wychowanków – czyli posługiwania się grypsem (bunt w 1991 r.).
     W chwili obecnej, co prawda gryps nie istnieje, ale system oceny zmienił swoją postać. Wychowankowie wraz z wychowawcą przydzielają sobie plusy, bądź minusy na podstawie opinii nauczycieli w szkole, instruktorów warsztatowych oraz reszty personelu. Omawia się to na forum grupy, co eliminuje przekonanie o arbitralności postępowania personelu wychowawczego. Atrakcyjność zajęć proponowanych wychowankom (sekcje sportowe, muzyczne, plastyczne, obozy sportowe, spływy kajakowe, wyjazdy do teatru, kina), jak również możliwość korzystania z telefonu, przepustki, kieszonkowe, nagrody rzeczowe a czasem nawet ustne pochwały zachęcają do akceptacji panujących w zakładzie norm.
     Zdarza się tak, że wychowanek, który łamiąc regulamin przestaje być tolerowany przez grupę, gdyż pozbawia ją nagrody np. w postaci wyjazdu na wycieczkę. Zdarzają się także sytuacje wręcz przeciwne, wtedy, gdy grupa odrzuca swego kolegę za tzw. "punktatorstwo". Prowadzi to często do aktów agresji i przemocy. Świadczy o tym jednak sama definicja norm społecznych, która mówi, że "normy społeczne to reguły i wskazówki znane w swej treści, które motywują ludzkie działania. Muszą być w naszym systemie emocjonalnym aprobowane lub dezaprobowane, lecz nie mogą być obojętne, a ich złamanie zawsze powoduje reakcję."(wykład – prof. dr hab. J. Wódz).

Autor: Zbigniew JACEK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie