Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Idea miłosierdzia Bożego w oparciu o Biblię starego i nowego testamentu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2119 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

IDEA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W OPARCIU O BIBLIĘ STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU ORAZ ENCYKLIKĘ „DIVES IN MISERICORDIA” OJCA ŚW. JANA PAWŁA II

Umysłowość współczesna może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odsunąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzia jakoby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem : uczynił sobie ziemię poddana. Owo „panowanie nad ziemią „ rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie jakby nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia.
Idea miłosierdzia stanowi jeden z głównych tematów całego objawienia biblijnego. Pojęcie miłosierdzia w dużej mierze ukształtowało się pod wpływem terminologii łacińskiej. Łacińskie pojęcie „ misericordia „ tłumaczone jest na język polski jako : litość, miłosierdzie, współczucie.1. Wyraz miłosierdzie łączy w sobie dwa znaczące terminy „ miser „ – człowiek biedny, potrzebujący wsparcia i „ cor” – serce, symbol uczucia miłości i dobroci2 .
Miłosierdzie nie jest pojęciem jednoznacznym. Zawiera wiele odcieni znaczeniowych, związanych jednak zawsze z otwarciem się na potrzeby innych, bądź też sposoby zaradzenia tym potrzebom. Miłosierdziem określa się więc przeżycie emocjonalne o charakterze altruistycznym wobec ludzi potrzebujących, cierpiących, które usposabia człowieka do czynnej pomocy. Jest ono duchową motywacja i zewnętrzna realizacja określonych czynów 3 .
Miłosierdzie to okazanie czynem współczucia lub przebaczenia. Być miłosiernym to znaczy dawać z siebie dobro : z pod nawarstwień własnych słabości i zła wydobywać to co dobre i szlachetne 4.
Ojciec Święty Jan Paweł II obserwując znaki czasu dostrzega częste odchodzenie ludzi od Boga, a zarazem tęsknotę za możliwością powrotu do Niego i skorzystania z daru nieskończonego miłosierdzia Bożego. Spostrzeżenie Papieża było przyczyną poświęcenia temu zagadnieniu odrębnej encykliki Dives in misercoridia, wydanej 30 listopada 1980 roku. Pisze w niej: „ Idąc za nauką Soboru Watykańskiego II i odpowiadając na szczególna potrzebę czasów, w których żyjemy poświęciłem encyklikę Redemptor hominis prawdzie o człowieku, która w pełni i do końca odsłania się w Chrystusie. Nie mniejsza potrzeba tych przełomowych i trudnych czasów przemawia za tym, aby w tym samym Chrystusie odsłaniać raz jeszcze oblicze Ojca, który jest « Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy » (por. 2 Kor 1, 3). W ten też sposób Bóg staje się w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie „ widzialny”, w swoim miłosierdziu, uwydatnia się ten przymiot Bóstwa, który już stary testament ( przy pomocy różnych pojęć i słów) określał jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o niej i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieściami, ale nade wszystko sam ja wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miłosierdziem. Kto je widzi w Nim, kto je w Nim znajduje, dlatego w sposób szczególny „ widzialnym staje się Bóg jako Ojciec « bogaty w miłosierdzie » „ ( D i M 2 ).
Chrystus objawia Boga, który jest Ojcem, jest „ miłością „, jak to pisze Św. Jan ( 1 J 4,16). Chrystus objawia Boga, który jest „ bogaty w miłosierdzie „ ( E f 2,4 ). Ta prawda bardziej jeszcze niż tematem nauczania, jest rzeczywistością uobecnioną przez Chrystusa. To uobecnienie Ojca : miłości i miłosierdzia jest w świadomości samego Chrystusa podstawowym dowodem Jego mesjańskiego posłannictwa. „ w ten sposób mesjańskie orędzie o miłosierdziu zachowuje ów znamienny Bosko-ludzki wymiar. Chrystus stając się – jako spełnienie proroctw mesjańskich – wcieleniem owej miłości, która wyraża się ze szczególną siłą wobec cierpiących pokrzywdzonych i grzesznych, uobecnia i w ten sposób najpełniej objawia Ojca, który jest Bogiem „ bogatym w miłosierdzie „ ( E f 2,4 ), równocześnie zaś stając się dla ludzi wzorem miłosiernej miłości wobec drugich. Chrystus wypowiada bardziej jeszcze niż słowami, samym swoim postępowaniem, owo wezwanie do miłosierdzia, które jest jednym z najistotniejszych członów etosu Ewangelii. Chodzi zaś w tym wypadku nie tylko o przykazanie czy wymaganie natury etycznej, chodzi równocześnie o spełnienie bardzo ważnego warunku, ażeby Bóg miał się objawiać w swym miłosierdziu w stosunku do człowieka : „ miłosierni dostępują miłosierdzia „ ( D i M 3 ).
Te myśli Ojca Świętego sugerują nam, aby zaproponowane w tytule pracy zagadnienie przedstawić w następującej kolejności : najpierw ukazać miłosierdzie samego Boga, a następnie przedstawić Jezusa, objawiającego nam miłosierdzie Ojca, który z miłości do człowieka posłał Go, aby dokonał zbawienia świata i w Duchu Świętym wszystkich przyprowadził z powrotem do Ojca bogatego w miłosierdzie.
Dokonamy próby odpowiedzi na pytanie : W jakim stopniu bibilijna idea miłosierdzia znajduje zastosowanie w katechizacji ? Jak się ja wykorzystuje, aby przekazać jej istotę dzieciom w wieku szkolnym ? Źródłem, na którym oprzemy swe rozważania będą : Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Dokumenty Kościoła i Katechizmy według programów ogólno polskiego, kielecko-warszawskiego i kieleckiego.
Polska literatura biblijna poświecona tematyce miłosierdzia jest stosunkowo bogata. Najwięcej na temat Bożego miłosierdzia pisali : J. Chmiel , S. Grzybek, F. Gryglewicz, J. Kudasiewicz, J. Homerski, S. Włodarczyk, W. Sowa.
Brakuje natomiast opracowania podejmującego problematykę miłosierdzia w aspekcie katechetycznym.

1 POR. A. Jaugan, miłosierdzi,w : Słownik kościelny łacińsko-polski, red. tenże, Warszawa 1992 str. 424.
2 POR. J. Homerski, Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu, w : Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1985, str. 11.
3 POR. S. Witek, Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988, str. 341.
4 POR. D.i M 6.


Opracowała: mgr Elżbieta Ciapa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie