Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kto zostanie praktikosem ?

 

W publikacji przedstawiłam konspekt lekcji matematyki w klasie VI. Zadania wykorzystane w czasie lekcji zostały ułożone przeze mnie na podstawie zebranych danych o gminie Książki. Uczniowie pracują w grupach ćwicząc umiejętność wykonywania obliczeń procentowych i rachunkowych. Każdy z członków zwycięskiej grupy otrzymuje tytuł PRAKTIKOSA. Udział rodziców i nauczycieli oraz forma konkursu mobilizuje dzieci do pracy.
Konspekt otwartej dla rodziców i nauczycieli
lekcji matematyki w klasie VI

TEMAT: Kto zostanie PRAKTIKOSEM? – rozwiązywanie zadań
tekstowych o gminie Książki z wykorzystaniem obliczeń procentowych.

KLASA: VI

CELE:
- W zakresie wiedzy:
· Uczeń zna typy obliczeń procentowych.
· Uczeń zna sposób obliczania średniej arytmetycznej.

- W zakresie umiejętności:
· Uczeń sprawnie analizuje treść zadania i dostosowuje metodę rozwiązania.
· Uczeń sprawnie posługuje się kalkulatorem.
· Uczeń umie wyszukać odpowiednie dane w tabelkach.
· Uczeń umie czytać tekst ze zrozumieniem.

- W zakresie postaw:
· Przygotowanie ucznia do pracy w grupie.
· Wdrażanie do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.
· Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za pracę zespołu.

METODY DYDAKTYCZNE:
- pogadanka problemowo- heurystyczna
- zadań praktycznych

FORMY PRACY:
- grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- tablica, kreda,
- kartki z nazwami grup, magnesy,
- kalkulatory,
- kartki P (prawda), F (fałsz),
- przedmioty do szacowania (opakowania od jajek niespodzianek, patyczki), liniał,
- kartki z treściami zadań dla poszczególnych grup.

PRZEBIEG LEKCJI

I Część wstępna
- Czynności organizacyjne (przywitanie gości, przywitanie klasy oraz sprawdzenie listy obecności).
- Podanie tematu lekcji oraz zapisanie go na tablicy .

II Część zasadnicza
­ Podział uczniów na grupy. Przydział funkcji: szef, rzecznik prasowy, strażnik czasu, mistrz kalkulatora. Wywieszenie nazw grup na tablicy.
­ Zapoznanie dzieci z regulaminem konkursu grupowego.
­ Matematyczna rozgrzewka: szacowanie ilości elementów i długości odcinków.
- Rozwiązywanie zadań o gminie Książki. Nauczyciel czyta treść zadania, rozdaje grupom kartki z zapisaną treścią, określa czas na rozwiązanie zadania. Pod koniec wyznaczonego czasu rzecznik prasowy wywiesza na tablicy kartkę z wynikiem. Następnie uczniowie podają sposób rozwiązania i prawidłowy wynik. Nauczyciel przydziela poszczególnym grupom punkty.

Zad.1. Na terenie Książek jest 26 kilometrów dróg, co stanowi 20% dróg na terenie gminy Książki. Jaka jest długość dróg na terenie naszej gminy?

Zad.2. W Łopatkach mieszka 507 osób, a na terenie całej gminy Książki 4508 osób. Jakim procentem mieszkańców całej gminy są mieszkańcy Książek? Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

Zad.3. Jeziora na terenie gminy Książki zajmują 116 hektarów. Około 30,5% powierzchni wszystkich jezior na terenie naszej gminy zajmuje Jezioro Wielkie w Osieczku. Oblicz powierzchnię tego jeziora.

- Po rozwiązaniu trzech zadań następuje matematyczny przerywnik – zabawa PRAWDA-FAŁSZ. Nauczyciel mówi zdanie matematyczne, a wybrani przedstawiciele grup podnoszą odpowiednią kartkę P lub F. W przypadku fałszu chętny uczeń wypowiada prawdziwe zdanie. Nauczyciel przydziela punkty.

Zad.4. Pani Oszczędna, gospodyni domowa, z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym wybiera się pociągiem z Książek do Torunia i z powrotem. Ile będzie kosztowała ta podróż?

Cena biletu jednorazowego normalnego
Książki - Wąbrzeźno 3,10 zł
Książki – Jabłonowo Pom. 3,10 zł
Książki - Toruń 8,20 zł

Cena biletu jednorazowego ulgowego
Książki - Wąbrzeźno 1,95 zł
Książki – Jabłonowo Pom. 1,95 zł
Książki - Toruń 5,17 zł


Zad.5. Na terenie gminy Książki jest 676 gospodarstw, które zajmują łącznie 7207,32 hektary. Oblicz średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego na terenie gminy Książki. Wynik podaj z dokładnością do jedności.

Zad.6. Państwo Zgodni z Brudzawek każdego dnia od poniedziałku do piątku kupują 3 bochenki chleba, a w sobotę dwa razy więcej. Państwo Poważni z Blizna kupują tyle samo pieczywa. Która rodzina w ciągu tygodnia wydaje na pieczywo mniej pieniędzy i o ile mniej?

Ceny chleba
Blizienko 1,40 zł
Blizno 1,50 zł
Brudzawki 1,30 zł
Szczuplinki 1,45 zł


III Część końcowa
- Podsumowanie wyników konkursu. Wręczenie członkom zwycięskiej grupy symbolicznych dyplomików.
- Podziękowanie gościom za przybycie i wręczenie im symbolicznych upominków wykonanych wcześniej przez dzieci.


Autorka: mgr Wiesława Dymowska
Szkoła Podstawowa w Książkach

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:26:54
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:26:54) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie