Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program innowacji - Edukacja Regionalna dla klas IV

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 914 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program innowacji - Edukacja Regionalna – dla klas IV
„Mnie ta ziemia od innych droższa…”

Edukacja regionalna stwarza możliwości lepszego poznania historii, przyrody i kultury swojej miejscowości i regionu. Powinni nią być zainteresowani wszyscy nauczyciele. Szczególnie dotyczy to uczących historii, wychowania obywatelskiego, przyrody, geografii, sztuki i języka polskiego. Autorowi zależy na tym, aby uczeń nie tylko posiadał wiedzę o najbliższym regionie, ale aby ta ziemia, na której urodził się i mieszka stała się mu bliska. Stąd tytuł programu „Mnie ta ziemia od innych droższa…” (Zaczerpnięty z wiersza W. Broniewskiego „Mój pogrzeb”).
Zróżnicowane formy i metody edukacji zastosowane w programie innowacji dają szansę na rozwijanie aktywności związanej z uczestnictwem w życiu danej wspólnoty oraz kształcenie więzi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania, regionem, krajem.
W strukturze innowacji założono następujące linie tematyczne:
1. Nasza mała ojczyzna
2. Spacerkiem po Słupsku
3. Poznajemy środowisko geograficzne i przyrodnicze najbliższej okolicy
Cele kształcenia i wychowania
Głównym celem innowacyjnym jest:
- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu (przyrody, historii, kultury, gospodarki),
- rozwijanie więzi rodzinnych związanych z wartościami kulturalnymi wspólnoty lokalnej,
- budzenie zainteresowań historią i kulturą naszego regionu,
- poznawanie ludzi, którzy pozytywnie zapisali się w historii naszego miasta, regionu,
- kształtowanie wrażliwości na piękno różnych miejsc naszego regionu,
- współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu
- rozwijanie poczucia estetyki
- ukazywanie walorów wynikających z położenia regionu
- poczucie odpowiedzialności za własne działanie na rzecz miasta,
regionu, kraju
- poznawanie i pielęgnowanie gwary
- kształtowanie postaw tolerancji i otwartości
- ukazanie walorów turystycznych regionu,
- budzenie szacunku wobec tradycji,
- propagowanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej,
- kształtowanie patriotyzmu,
- ukazywanie problemów naszego regionu i szukanie dróg do ich rozwiązania,
- pogłębianie więzi rodzinnych,
- zwrócenie uwagi na literaturę dotyczącą naszego miasta, regionu,
- do korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych,
- rozwijanie poczucia estetyki,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne działania na rzecz miasta, regionu, kraju.
Treści nauczania
1. O czym będziemy się uczyć na edukacji regionalnej. Zapoznanie z WSO.
2. „Mnie ta ziemia od innych droższa...".
3. Podział administracyjny Polski.
4. Nasze województwo pomorskie.
5. Nasza mała ojczyzna - rejon słupski.
6. Miejsce naszej szkoły w krajobrazie miasta.
7. Moja droga do szkoły.
8. Słupsk - moja rodzinna miejscowość.
9. Herb Słupska.
10. Historia mojej miejscowości.
11.Zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia w naszym regionie.
12.Zabytki Słupska.
13.Zabytkowy Słupsk
14.Legendy o Słupsku.
15.Współczesny Słupsk.
16.Słupskie pomniki i miejsca pamięci narodowej.
17.Z przewodnikiem po Słupsku.
18.Spacerkiem po Słupsku i regionie – lekcja powtórzeniowa
19.Słupsk - w Polsce północnej.
20.Swołowo - stolica krainy w kratkę.
21.Elektrownie wodne w naszym regionie.
22.Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne w naszym regionie.
23.Ochrona przyrody w województwie pomorskim.
24.Przyroda naszego regionu.
25.Park Krajobrazowy Dolina Słupi.
26.Słowiński Park Narodowy.
27.Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
28.Morze Bałtyckie jako północna granica naszego regionu
29.Wszystko o Słupsku – quiz, lekcja powtórzeniowa
Osiągnięcia uczniów:
- Umiejętność szukania i interpretowania informacji o swoim regionie.
- Promowanie nowoczesnymi metodami naszego regionu (jego walorów turystycznych)
- Umiejętność prezentowania specyficznych cech własnego regionu.
- Dostrzeżenie związków tradycji swojej rodziny z tradycjami regionalnymi i narodowymi.
- Dostrzeżenie dorobku kulturalnego innych narodowości
- Umiejętność dostrzegania ładu i nieładu w regionie.
- Dostrzeżenie związków regionu z innymi regionami w Polsce.
- Uświadomienie sobie własnych „korzeni” i tradycji.
- Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie.
- Odnalezienie swego miejsca i roli w życiu wspólnoty regionalnej i narodowej.
- Dostrzeganie wpływu wartości dziedzictwa kulturowego we własnym życiu.
- Uczestniczenie w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury narodowej.
- Przygotowanie do pełnienia ról prospołecznych.
Metody i technika pracy
Zamierzone cele kształcenia autorka chce osiągnąć poprzez wprowadzenie zróżnicowanych form i metod edukacji: pogadanka, obserwacje, prace badawcze, metody problemowe, gry dydaktyczne, analiza tekstów źródłowych, wycieczki.

Dorota Koć – Woźniak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie