Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dysleksja i dysortografia w szkole

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3378 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Analiza przypadku

1. Identyfikacja problemu
Łukasz ma ewidentne problemy dyslektyczne i dysortograficzne. Jego rodzice obawiają się, że poddanie go badaniom specjalistycznym w poradni psychologiczno-pedagogicznej sprawi, że Łukasz będzie czuł się napiętnowany i gorszy na tle klasy.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Łukasz został przyjęty w roku szkolnym 2001/2002 do klasy pierwszej gimnazjum. Pochodzi z pełnej rodziny, nie ma rodzeństwa. Już w pierwszych tygodniach nauki zaczęły napływać do mnie informacje od nauczycieli o kłopotach Łukasza, w szczególności od nauczycielki języka polskiego. Chłopiec czytał słabo, przekręcał wyrazy, część odczytywał, a część odgadywał. Czytał nierytmicznie i cicho. Nie przywiązywał uwagi do intonacji czy do znaków przestankowych. Cały wysiłek chłopca skupiał na technicznej stronie czytania, co powodowało braki w rozumieniu przeczytanych treści. Jeszcze większe problemy dały się zaobserwować w pisaniu. Powolne tempo pracy, liczne błędy.
Równocześnie widać było bardzo dużą aktywność Łukasza na lekcjach – chętnie zgłaszał się do odpowiedzi ustnych, brał udział w dyskusjach na forum klasy. Widać było, że Łukasz dysponuje sporą wiedzą, dużo pamięta z tego co usłyszał na lekcjach. Jednak wszelkiego rodzaju prace w formie pisemnej sprawiały mu olbrzymie trudności i zwykle kończyły się otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Z czasem, po kolejnych negatywnych ocenach z prac pisemnych, Łukasz zaczął wykazywać oznaki zniechęcenia. Coraz rzadziej zgłaszał się, na lekcjach był wyraźnie przygaszony.


3. Znaczenie problemu

Pozostawienie problemu bez reakcji mogło doprowadzić do dalszego popadania Łukasza w zniechęcenie. Dysleksji często bowiem towarzyszą zaburzenia emocjonalne. Z reguły mają one charakter wtórny, gdyż są skutkiem długoletnich niepowodzeń szkolnych.
Najpoważniejsze konsekwencje tych niepowodzeń to neurotyczny rozwój osobowości lub wystąpienie zaburzeń motywacji - zniechęcenia do nauki i pracy nad sobą.
U Łukasza istniała możliwość wystąpienia nerwicy szkolnej. Z uwagi na szczególną osobowości Łukasza (często rysuje przedziwne, mroczne obrazki, w których nie brakuje przemocy, jak również makabrycznych scen; uwielbia czarny humor) groziło to poważnymi problemami natury psychologicznej.


4. Prognoza

Przewidywania na podstawie własnych doświadczeń i literatury, co do skuteczności moich oddziaływań.

Negatywna
W przypadku zaniechania oddziaływań:
- uczeń nie poprawi techniki czytania, co wiązać się będzie z trudnościami w uczeniu się innych przedmiotów,
- pogłębiać się będą problemy związane z ortografią, co przyniesie dalsze niepowodzenia z języka polskiego,
- trudności dezorganizować będą naukę ucznia i wpływać negatywnie na jego osiągnięcia szkolne,
- chłopiec będzie doświadczał poczucia niższej wartości, co spowodować może zaburzenia w zachowaniu,
- pogłębiać się będą problemy emocjonalne chłopca, co przy jego specyficznej osobowości może zakończyć się bardzo źle.

Pozytywna
Podjęte działania mają doprowadzić do:
- usprawnienia rozwoju funkcji dysfunkcyjnych,
- wyrównywania braków umiejętnościach Łukasza,
- eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Wydawało się, że najlepszym sposobem rozwiązywania problemu będzie namówienie rodziców Łukasza na poddanie chłopca badaniom psychologicznym. Niestety rodzice chłopca nie chcieli się zgodzić. Nie przekonywał ich fakt, że chłopiec może mieć problemy z uzyskaniem na koniec roku oceny pozytywnej z języka polskiego, a co za tym idzie z promocją do klasy drugiej. Zgoda rodziców i przeprowadzenie badań dawało szansę na uzyskanie przez Łukasza orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, które umożliwiłoby pracę z uwzględnieniem szczególnych warunków odpowiadających indywidualnym możliwościom i potrzebom Łukasza np.
- obniżenie względem chłopca części wymagań,
- zastosowanie innych kryteriów oceniania,
- zróżnicowanie tempa pracy
- dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia.


5. Propozycja rozwiązania

Najważniejsze było zdobycie zaufania rodziców Łukasza. Należało przekonać ich, że dysortografia czy dyslekcja nie oznacza upośledzenia dziecka. A dla dobra dziecka ważne jest, by wymagania stawiane w szkole nie przekraczały drastycznie jego możliwości.


6. Wdrożenie oddziaływania

Pierwsza rozmowa z mamą Łukasza przeprowadzona została już pod koniec września. Matki nie zdziwiły uwagi nauczycieli języka polskiego, miała pełną świadomość problemów syna. Uważała jednak, że poddanie syna badaniom i wydanie przez poradnię ewentualnej opinii o dysfunkcjach podziała na Łukasza bardzo niekorzystnie. Przestanie pracować, uczyć się, rozleniwi się. Głównym powodem niechęci do badań w poradni był fakt, że uważała orzeczenie jako dowód upośledzenia syna. Wszelkie argumenty ze strony nauczycieli nie były dla niej przekonujące.
Niestety pierwsza rozmowa zakończyła się fiaskiem.
Łukasz zbierał coraz gorsze oceny i to już nie tylko z języka polskiego. Widać było duże zmiany w jego zachowaniu. Stał się milczący, nie brał udziału w zajęciach, jego rysunki w zeszytach były jeszcze bardziej mroczne niż zwykle. Należało zacząć działać.
Na kolejnym spotkaniu z rodzicami, w listopadzie, mama Łukasza była niestety nieobecna. Wysłałam do rodziców Łukasza list, w którym ze szczegółami opisałam pozytywne osiągnięcia chłopca i dopiero po nich wspomniałam o problemach, po czym zaprosiłam rodziców do szkoły. Mama Łukasza pojawiła się jeszcze w grudniu. W spotkaniu uczestniczyła również nauczycielka języka polskiego. Wspólnie wytłumaczyłyśmy mamie chłopca jakie problemy ma Łukasz i jak bardzo pomoże mu przeprowadzenie badań. Zapewniłyśmy, że jeśli nie będzie chciała, nie musi wyników badań przedstawiać w szkole. Rozmowa przyniosła zamierzony efekt- mama Łukasza zgodziła się.


7. Efekty oddziaływań

Łukasz został przebadany w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stwierdzono dysleksję rozwojową, dysharmonie rozwojowe w obrębie koordynacji wzrokowo-ruchowej o orientacji kierunkowej. Równocześnie badanie wykazało wyższy od przeciętnej poziom myślenia słowno-pojęciowego oraz analizy i syntezy wzrokowej.
Rodzice Łukasza zdecydowali się przekazać wyniki badania szkole. Nauczyciele zgodnie z zaleceniem poradni dostosowali wymagania edukacyjne z do potrzeb i możliwości ucznia:
- w ocenianiu prac pisemnych należy brać pod uwagę ich zawartości merytoryczną (wiadomości, kompozycja, logika argumentacji, właściwy dobór treści itp.) z pominięciem poprawności ortograficznej,
- pracach z przedmiotów ścisłych oceniać głównie poprawność rozumienia z pominięciem drobnych pomyłek w zapisie,
- w miarę możliwości pozostawić uczniowi więcej czasu na samodzielną pracę (również z podręcznikiem) lub umożliwić jej wykonanie w domu (np. referaty).
- należy się liczyć, że uczeń może mieć trudności w szybkim i poprawnym wyborze właściwej odpowiedzi przy zadaniach tekstowych, mimo dobrej znajomości tematu,
- w nauce języków obcych kłaść nacisk na konwersację, zasób słownictwa czytanego, poprawność gramatyczną,
- doceniając systematyczność ucznia można stawiać przed nim wysokie wymagania przy realizowaniu programu szkolnego (np. znajomość tematyki, zasób słownictwa i fachowej terminologii).
- przy egzaminie dostosować warunki zdawania do popisanych dysfunkcji a tym samym możliwości ucznia.
Skończyły się oceny niedostateczne z prac pisemnych z języka polskiego. Znacznie poprawiły się oceny z innych przedmiotów. Łukasz wrócił do swej dawnej, pozytywnej aktywności na lekcjach i bez większych problemów uzyskał pozytywne oceny.


Podsumowanie

Dysleksja staje się coraz głośniejszym problemem. Na skutek nagłaśniania w środkach masowego przekazu problemów uczniów z dysleksją jest coraz więcej nacisków rodziców domagających się specjalnego traktowania ich dziecka. Etykietka „dyslektyk” stała się dla niektórych uczniów wygodnym „rozgrzeszeniem” możliwości bezkarnego popełniania błędów czy zwykłego lenistwa i nie uczenia się. (Tego właśnie obawiali się rodzice Łukasza) Jest jednaka i druga, pozytywna strona problemu. Dzięki rodzicom, którzy poszukali pomocy w różnego typu poradniach, wiele dzieci zdiagnozowano i objęto specjalistyczną opieką psychopedagogiczną, a rozpoznanie dysleksji i stosowana do ich dysfunkcji pomoc umożliwia wielu wartościowym uczniom kontynuowanie nauki. Uważa się, że wielu dyslektyków to ludzie mający wyższą niż przeciętą inteligencję i ponadprzeciętne zdolności twórcze, np.: Hans Christian Andersen, Winston Churchill, Leonardo da Vinci. Walt Disney, Albert Einstein. Trudności, jakie stawia przed uczniem dysleksja można przezwyciężyć, potrzeba do tego tylko wytrwałości i pracy pod okiem specjalisty.
W wyniku podjętych oddziaływań nie tylko Łukasz odniósł sukces. Zadowoleni byli jego rodzice, widząc ze syn chętnie uczył się i chodził do szkoły. Potwierdziła się moja prognoza pozytywna.
Mam nadzieję, że cierpliwe i wytrwałe kontynuowanie tych działań doprowadzi do przezwyciężenia wszelkich trudności szkolnych Łukasza.


mgr Joanna Jasińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie