Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak motywować do nauki ucznia trudnego?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7159 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

TEMAT: UCZEŃ TRUDNY – JAK MOTYWOWAĆ GO DO NAUKI?


Mirosława Łoniewska
PSP GościkowoAnia i Artur to uczniowie bardzo różni, lecz mający wspólny problem. Wyrobili sobie negatywną postawę do samych siebie i do szkoły, a w konsekwencji stracili motywację
do uczenia się.
Niestety takich uczniów jest coraz więcej- w każdego typu szkole. Problem nasila się, narastają także zjawiska mu towarzyszące( np. utrata wiary w siebie, przemoc
w stosunku do innych, przestępczość, używanie narkotyków).
Często zastanawiamy się, jak wzmocnić motywację uczniów trudnych
i jak spowodować by mieli pozytywne nastawienie do samych siebie, i do nauki. Często też czujemy się bezsilni wobec problemów, jakie uczniowie „przynoszą” ze sobą do klasy.

Czym jest motywacja i jak można na nią wpływać?

Motywacja jest najczęściej traktowana jako ujawnianie się i rozwijanie pewnych podstawowych potrzeb i tendencji, wspierane lub budowane przez środowisko. Wyuczone przekonania na temat samego siebie, cele, oczekiwania i uczucia wpływają na motywację
i na jakość działania. Badania wykazały, że jednostka ma naturalną motywację
do nauki, gdy nie musi bać się niepowodzenia, gdy przedmiot nauki traktuje jako osobiście dla niej znaczący i ważny oraz gdy może liczyć na poważanie i wsparcie
ze strony nauczycieli.
Uczniowie mają lepszą motywację do nauki, gdy nauczyciele stwarzają im możliwości podejmowania decyzji i sprawowania pewnego nadzoru nad procesem uczenia się.

Co wynika z tych badań dla praktyki- szczególnie pracy z uczniem trudnym?
Wynika to, że aby uczeń był w stanie rozpoznać swoją wrodzoną motywację
do nauki, musi najpierw zrozumieć, w jaki sposób jego myślenie wpływa na jego nastrój
i zachowanie.

Zadania dla nauczyciela to:
1.Dotrzeć do tych uczniów, których trudno motywować.
2.Znaleźć sposób na wyeliminowanie szkodliwych myśli, uczuć oraz zachowań .
3.Dotrzeć do wrodzonego, zdrowego jądra motywacji.


Co to znaczy motywować uczniów?

1.Nauczać uczniów o tym, jak myślenie wpływa na ich nastrój i motywację oraz o tym, jak można panować nad myślami.
2.Pomóc uczniom ocenić samych siebie, naukę i specyficzne czynności związane
z uczeniem się.
3.Stworzyć uczniom szansę realizacji takich celów nauki, jakie są dla nich osobiście ważne, wspomagając tym samym ich naturalne tendencje do uczenia się i brania odpowiedzialności za własną naukę.
4.Zachęcać do podejmowania ryzyka w trakcie uczenia się, aby powstrzymać możliwe negatywne skutki doświadczeń szkolnych, takich jak zmęczenie, obawa przed niepowodzeniem i wycofywanie się.
5.Tworzyć klimat społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym uczeń jest szczerze szanowany i doceniany.

Nauczyciel powinien:

a)Ułatwić uczniom poznanie, jak funkcjonuje ich psychika i aktywność.

Nauczyciele powinni pokazać uczniom, jak ich myśli wiążą się z ich nastrojami
i motywacją do nauki, oraz wykazać, że myśli można kontrolować. Trzeba dać uczniom wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania psychiki.
Jeśli uczeń myśli: „Szkoła to nuda i strata czasu”, to doświadczy różnych uczuć na skali od apatii i znudzenia po niepokój i alienację. Jeśli jednak uzna, że „szkoła jest interesująca, warta czasu i wysiłku”, wówczas doświadczy uczuć na skali od podniecenia
i zaciekawienia aż po zainteresowanie i przywiązanie. Innymi słowy, negatywne uczucia są rezultatem negatywnych myśli, a pozytywne uczucia są skutkiem myśli pozytywnych.

-Poczucie braku bezpieczeństwa to wspólny mianownik niskiej samooceny i złego zachowania.

W większości przypadków złe zachowanie w klasie jest rezultatem niskiej samooceny. Uczniowie, którzy mają skłonność do złośliwości, zwracania na siebie uwagi, zachowują się źle, bo są przestraszeni lub niepewni. Dziecko,
które wygłupia się w klasie, może się czuć niepewnie z różnych powodów: czuje się mniej zdolne od kolegów, ma kompleksy związane z pozycją społeczną lub przeżywa jakieś inne problemy, których źródła tkwią w szkole lub w domu. Gdy ułatwi się uczniom zrozumienie tego problemu, to łatwiej przywrócą do naturalnego stanu wysoką samoocenę i motywację.

Czynności mające na celu pomoc uczniom w poznawaniu ich psychicznego funkcjonowania i ich aktywności:


-Zrozumienie cyklu myślowego.

Jest bardzo pożądane, aby uczniowie podyskutowali o tym, jak ten cykl działa, podawali przykłady innych myśli ( pozytywnych lub negatywnych ), opisali uczucia i zachowania będące wynikiem myśli i próbowali określić prawdopodobne rezultaty.

-Zrozumienie reguły odmiennych wizji rzeczywistości.

Gdy uczniowie wiedzą, jak przebiega cykl myślowy, są już przygotowani do zrozumienia, że każdy z nas ma władzę nad uczuciami poprzez kontrolę nad własnymi myślami. Można zacząć od zauważenia, że wszystko zaczyna się od myśli i różni ludzie mogą mieć całkiem odmienne myśli w tej samej sytuacji. Dobrze jest skłonić uczniów do grupowej dyskusji, w trakcie której mogliby podawać swoje przykłady, ukazujące, jak dwie osoby widzą sprawy całkiem odmiennie. Przykład: między 9-letnią Magdą i jej matką istnieje konflikt o to, czy Magda jest wystarczająco duża, by sama zostawać w domu dwa wieczory w tygodniu, gdy jej mama wraca później niż zwykle.

-Pomoc uczniom może polegać na pokazaniu im, że mogą przerwać błędne koło, decydując się myśleć inaczej o sytuacji.

Uczniowie powinni przepracować kilka przykładów dotyczących ludzi lub spraw ogólnych - ich pomysły można zaczerpnąć z rzeczywistych sytuacji szkolnych. Chodzi o to, by uczniowie zrozumieli, że jeśli postawią się w sytuacji osoby, z którą mają konflikt,
to najprawdopodobniej zmienią pogląd na całe zdarzenie i na tę osobę.


-Rozumieć poczucie niepewności

Teraz już uczniowie powinni zdawać sobie sprawę z podstawy funkcjonowania własnej psychiki i powinni zauważyć, że są w stanie zapanować nad tworzeniem myśli i uczuć. Gdy uczeń czuje się zagrożony, może to okazywać na wiele różnych sposobów. Czasami wyrazem zagrożenia jest zachowanie agresywne, a niekiedy bierność i wycofywanie się.

Lista objawów poczucia zagrożenia- pozwalająca na rozpoznanie tego stanu zarówno
u ucznia jak i u siebie.

Prześledź listę objawów stanu zagrożenia i zorientuj się, czy któryś z nich dotyczy ciebie. Zaznacz je. Nie musisz z nikim się dzielić swoimi wnioskami.

1.Jestem oniemiały, nic nie mówię.
2.Jestem zawstydzony.
3.Usuwam się na bok.
4.Wrzeszczę na innych, zachowuję się głośno.
5.Znęcam się nad innymi.
6.Zachowuję się, jakbym był wszystkowiedzący.
7.Staram się wszystko robić tak, jak chcą nauczyciele.
8.Skarżę na innych.
9.„Przyczepiam się”, komentuję wszystko złośliwie.
10.„Jestem do tego za dobry”.
11.Obwiniam, oskarżam innych.
12.Narzekam.
13.Udaję głupiego.
14.Boję się, zachowuję się tchórzliwie.
15.„Jestem tutaj, ale nie mam zamiaru nic robić”.
16.„Zrobię wszystko, bylebyście mnie polubili”.
17.„Muszę być najlepszy lub zginąć”.

b) Ułatwić uczniom dostrzegać wartość samych siebie, całego procesu uczenia
i poszczególnych czynności związanych z uczeniem się.


-Diagnozowanie potrzeb, zainteresowań i celów poszczególnych uczniów.

Ankiety lub wywiady to dobra droga dowiedzenia się o swoistych potrzebach, zainteresowaniach i celach każdego ucznia. Wiedza ta może być wzbogacona informacjami o warunkach rodzinnych ucznia oraz obserwacją jego zachowania
i osiągnięć. Jeśli uczniowie czują, że zainteresowanie nauczyciela jest szczere, to można starać się stworzyć z nimi dobre relacje przez indywidualne rozmowy i nieformalne wywiady po przeprowadzeniu ankiety.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda wyzwalanie motywacji w kategoriach cech nauczyciela.
Nauczyciele, którzy wyzwalają wewnętrzną motywację uczniów, to osoby:
Znające potrzeby każdego ucznia.
Zainteresowane rozwojem każdego ucznia.
Konsekwentne i zdecydowane w sprawach reguł, nieprzekraczalnych granic i zadań.
Nastawione demokratycznie.
Dodające odwagi.
Ciepłe emocjonalnie.
Widzące możliwość osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia.
Odnoszące się z szacunkiem do starań i wkładu pracy każdego ucznia.


A oto co jeszcze, zgodnie z badaniami, uważa się w pracy nauczyciela za ważne
dla stworzenia w klasie przyjaznego klimatu:
Być zrelaksowanym.
Dostrzegać wesołe aspekty zjawisk.
Odczuwać zadowolenie z pracy.
Zwracać uwagę raczej na pozytywy niż negatywy.
Być konsekwentnym w określaniu granic, jakich nie należy przekraczać.
Utrzymywać porządek bez poniżania uczniów.
Zachęcać uczniów do podejmowania ryzyka.
Nie oczekiwać, że uczniowie będą doskonali.
Mieć poczucie humoru.
Umieć rozwiązywać sprawy dyscyplinarne z zastosowaniem jak tylko to możliwe- zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Pamiętać, że uczniowie nie są źli lub ułomni, ale po prostu nie mają poczucia bezpieczeństwa.
Umieć przebaczać i zapominać.
Nigdy nie dawać za wygraną.

Wskaźniki pozytywnego klimatu:
- spójność – uczniowie znają się, wzajemnie pomagają sobie i są do siebie nastawieni przyjacielsko,
- różnorodność – zachęca się uczniów, by przejawiali różnorodne zainteresowania,
- istnienie form – istnieją formalne reguły kierujące zachowaniem,
- kooperacja uczniów,
- satysfakcja – uczniowie lubią pracę w klasie,
- troska – nauczyciele są wyczuleni na społeczne i emocjonalne potrzeby poszczególnych uczniów,
- demokracja – uczniowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji,
- ukierunkowanie na cel – cele klasy są jasne.

Wskaźniki negatywnego klimatu:
- posiadanie faworytów – nauczyciel traktuje pewnych uczniów lepiej niż innych,
- trudność – zadania stawiane przed uczniami są zbyt trudne,
- tarcia – wśród uczniów ciągle zdarzają się napięcia i kłótnie,
- współzawodnictwo – kładzie się nacisk na wzajemną rywalizację między uczniami,
- kontrola społeczna – nauczyciele przedstawiają swoje oczekiwania w sposób autokratyczny i sprawują władzę, nie uwzględniając potrzeb uczniowskich.

WNIOSKI:
Aby naprawdę wyzwolić uczniowską naturalną motywację do nauki, nauczyciel musi stworzyć dobre relacje z uczniami i klimat charakteryzujący się wzajemną troską
i wsparciem.
Podtrzymywanie u samego siebie dobrego stanu psychicznego jest najważniejsze, by zapewnić zdrowy poziom funkcjonowania uczniów.

Literatura:
1.„Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki ” Barbara L. Mc Combs, James E.Pope
2.„ Pomóż młodzieży znaleźć wartości i drogowskazy ” Bogumiła Hiszpańska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie