Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czy istota w łonie matki jest rzeczywiście dzieckiem?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1291 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Na temat aborcji "rozszalały się" środki masowego przekazu nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Jedyna prawda, poparta naukowymi badaniami przyrodniczymi, głosi o istnieniu życia od pierwszego momentu zaistnienia, tj. od chwili poczęcia w łonie matki, istota ta jest żywym dzieckiem, rozwijającym się i wzrastającym, przechodząc przez różne fazy swego rozwoju.

Czy istota w łonie matki jest rzeczywiście dzieckiem?

W świecie współczesnym, w wielu rodzinach, nie tylko ateistycznych ale i chrześcijańskich, panuje pogląd, że w pierwszych dniach po zapłodnieniu dziecka w organizmie kobiety „pozbycie się” tego zalążka nie jest niczym nagannym, gdyż embrion, uważają, nie jest jeszcze ludzką istotą żywą. Przekonana jestem, że są to rodziny tzw. nowoczesne, które problem ten bądź ignorują, bądź wynika on z niewiedzy, najczęściej jednak jest to sprawa wygodnego ustawienia się w życiu. Jest to problem nie tylko moralny ale i społeczny, prowadzący do unicestwienia własnego narodu.
Na temat aborcji „rozszalały się” środki masowego przekazu nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Jedyna prawda, poparta naukowymi badaniami przyrodniczymi, głosi o istnieniu życia od pierwszego momentu zaistnienia, tj. od chwili poczęcia w łonie matki, istota ta jest żywym dzieckiem, rozwijającym się i wzrastającym, przechodząc przez różne fazy swego rozwoju.
To zagadnienie szczegółowo omawia Stephen Schwarz w swojej pracy „Czy istota w łonie matki jest rzeczywiście dzieckiem?” zamieszczonej w Międzynarodowym Przeglądzie Teologicznym „Communio” Nr 3(75) z 1993r.
W trzech rozdziałach tego opracowania autor przedstawia:
1. W pierwszym – dane naukowe odnoszące się do życia dziecka w łonie matki ukazując rozwój całego ciała dziecka i jego poszczególnych części i organów, które zaczynają pełnić różnego rodzaju funkcje w rozwijającym się organizmie dziecka.
2. W drugim wskazuje na ciągłość życia ludzkiego; od chwili poczęcia żywa istota poprzez wszystkie fazy wzrastania w łonie matki czy też po porodzie i w dalszym wzrastaniu ku dojrzałości, ta istota żywa jest zawsze jedną i tą samą osobą.
3. Trzeci rozdział ukazuje cztery różnice między osobą przed i po narodzeniu, ale nie dotyczą one istnienia człowieka jako osoby, gdyż, jak wskazano w rozdz. II żywa istota poczęta jest zawsze jedną i tą samą osobą.
Ad 1. Grupa ponad 200 amerykańskich lekarzy wydała oświadczenie potwierdzające, że nienarodzone dziecko jest rzeczywiście człowiekiem. W oświadczeniu tym stwierdzają: „Już od chwili poczęcia dziecko jest złożonym dynamicznym i szybko rozwijającym się organizmem. W naturalnym i nieustannym procesie pojedyncza zapłodniona komórka jajowa rozwija się w organizm noworodka z jego trylionem komórek. Poprzez zapłodnienie powstaje jednak nowa i niepowtarzalna istota, która od strony biologicznej nie równa się żadnej z powołującej jej do życia komórek”. W dalszej części oświadczenia ukazany jest proces tworzenia się coraz to nowych komórek nowej istoty żywej, które w ilości już ok. 100 w
7-ym lub 9-tym dniu po poczęciu, zagnieżdżają się w macicy. Wówczas wykształca się już szkielet i kończy się stadium embrionalne.
Po 17 dniach tworzą się komórki krwi. Serce rozwija się po 18 dniach najpierw jako pojedynczy kanał, ale po 24 dniach rozpoczyna ono nieregularne bicie; po 31 dniach pojawiają się jego rytmiczne skurcze i rozkurcze, które przepompowują krew w obrębie wytworzonego już zamkniętego układu krwionośnego. W 7 tygodniu system sercowy w pełni już funkcjonuje (wykazuje to Ekg). W połowie 5 tygodnia bicie serca płodu podobne jest w swej istocie do bicia serca dorosłego człowieka.
System nerwowy rozwija się od 18 dnia życia, w 20 dniu lokalizuje się mózg, kanał nerwowy i cały system nerwowy, który od 6 tygodnia kontroluje ruchy mięśni dziecka. 33 dnia można zidentyfikować korę mózgową i każdą część centralnego układu nerwowego. Rozwój mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów i narządów zmysłowych zakończony zostaje z końcem pierwszego miesiąca życia dziecka.
I tak, jak powyżej opisane dwa organy, rozwijają się stopniowo inne organy. Od 19 dnia oczy, uszy i nos, w 28 dniu płód posiada zalążki 40 par mięśni, z początkiem drugiego miesiąca pojawiają się ośrodki chrzęstne w miejscach, gdzie później wytworzą się kości, od 8 tygodnia ciało obleczone jest w skórę i wykształcone są ręce i nogi, między 7-8 tygodniem po raz pierwszy zaczynają ze sobą współpracować mięśnie i nerwy, w 5 miesiącu twardnieje szkielet, wzmacniają się mięśnie. Pod koniec pierwszego miesiąca dziecko kończy fazę swego najbardziej intensywnego rozwoju i największego cielesnego przeobrażenia. Dziecko jest 10 tysięcy razy większe niż zapłodniona komórka, z milionami nowych komórek.
Z początkiem drugiego miesiąca płód przypomina już wyglądem istotę ludzką. Dziecko ma już 6 mm, a po 42 dniach ma ok. 13 mm. Przy końcu 7 tygodnia dziecko ma ok.25 mm i waży ok. 1 grama. Możemy już rozpoznać w pełni ukształtowane malutkie niemowlę, mające wszystkie zewnętrzne cechy i wewnętrzne organy człowieka dorosłego. Po 8 tygodniu istnieją już wszystkie organy, które posiada całkowicie rozwinięty niemowlak. I od tego momentu aż do wieku dojrzałego zmiany ciała dotyczą głównie jego rozmiarów i stopniowego doskonalenia funkcjonujących już części.
Rozwój każdego dziecka zachodzi szybko i niepowtarzalnie, gdyż kod genetyczny, określony na stałe już w pierwszym dniu życia, kieruje rozwojem jemu tylko właściwej struktury organizmu.
W trzecim miesiącu dziecko staje się bardzo aktywne (kopie nogami, porusza palcami, kręci głową, porusza oczami, otwiera usta, zamyka swoje wargi). Pojawiają się paznokcie, uwidacznia się płeć, zakończony zostaje proces rozwoju wiązadeł głosowych. Między 12 a 16 tygodniem dziecko wzrasta bardzo szybko; jego ciężar zwiększa się sześciokrotnie, a ciało osiąga 20-25 mm. W 5 miesiącu dziecko jest większe o 5 cm, a przy jego końcu ma ok.30 cm i waży ok.450 g. Matka zauważa wówczas ruchy dziecka i wyczuwa głowę, ręce, nogi. Wyczuwalny jest również puls. W 6 miesiącu dziecko ma już ok. 35 cm, a waga wzrasta do 800 g. Dziecko już regularnie oddycha, mocno chwyta swymi rączkami. Takie dziecko po wczesnym narodzeniu ma szanse przeżyć w inkubatorze. I tak organizm dziecka wzrasta w 9 miesiącu do ok. 50-55 cm, a waga do ok. 4 kg i nadchodzi upragniony i dla matki i na pewno dla dziecka okres porodu. Żywa istota wychodzi z łona matki jako dojrzały noworodek, a dziecko ma już 9 miesięcy życia.
Badania naukowe wykazują, że dziecko w łonie matki nie jest częścią jej ciała, lecz niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju istotą żyjącą samodzielnie, chociaż zależną od matki, posiada własny niezależny obieg krwionośny, a jego krew nie miesza się z krwią matki. Posiada też w pełni wykształcone kości, mięśnie, system nerwowy i inne organy zewnętrzne i wewnętrzne, które posiada każdy człowiek.
Ad 2. Zgodnie z argumentem, dowodzącym o ciągłości życia ludzkiego, uzasadniającym rzeczywiste istnienie dziecka w łonie matki, ludzkie życie trwa nieprzerwanie od chwili poczęcia aż do śmierci. Istnieją jednakże różne aspekty tego zagadnienia.
1. Życie człowieka to jedna nieprzerwana całość, podzielona na różne fazy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że życie dziecka w łonie matki jest częścią tej samej całości (od poczęcia do zgonu).
2. Życie nienarodzonego dziecka w łonie matki. Zarówno nienarodzone jak i narodzone dziecko jest jedną i tą samą osobą, mimo że się zmieniało i wzrastało. Ludzka pamięć pozwala przypominać minione odległe wydarzenia ze swego życia, uzmysławia, że te wydarzenia i przeżycia człowiek doświadczał. Ale pamięć sięga tylko do początku swego zaistnienia, do początku własnej tożsamości. Jest jednak i sytuacja gdy własna tożsamość sięga wstecz w postaci własnej pamięci (uzmysławiam sobie, że się narodziłem, że żyłem w łonie matki), więc te fazy mego życia były czasem mego istnienia, mojej ciągłości życia. Znaczenie funkcji pamięci wyjaśnia co oznacza osobowa tożsamość. Przecież istota w łonie matki posiada duchowe uzdolnienia, które w czasie wzrastania podlegają intensywnemu rozwojowi. Dziecko przypomina sobie swoje istnienie w łonie matki i stwierdza, że już wtedy było tą samą osobą, która te doświadczenia zdobywała.
3. Życie noworodka – niemowlęcia. Należy też podkreślić, że, jak wykazują badania przyrodnicze, już od chwili poczęcia istnieje żywa osoba – dziecko. Jest ono tym samym dzieckiem i tą samą osobą, która później przechodzi wszystkie kolejne fazy rozwoju. Tak więc należy jeszcze raz podkreślić, że egzystencja osoby zaczyna się od chwili poczęcia.
4. Życie dziecka w wieku późniejszym (szkolnym, młodzieńczym, dorosłym i starszym). Niektórzy spekulują, że od chwili poczęcia tworzy się najpierw pewien „organizm biologiczny”, który po pewnym czasie przekształca się w dziecko. Doświadczenia wykazały, że nie zachodzi w organizmie matki nic, co mogłoby przekształcić „organizm biologiczny” w osobę. Osoba istnieje w łonie matki już od chwili poczęcia.
Ad 3. Według autora zachodzą cztery istotne różnice między osobą przed i po narodzeniu:
1. Wielkość – dziecko 7 tygodniowe, w pełni ukształtowane jest mniejsze niż noworodek, który z kolei jest mniejszy niż 5-latek. To samo można powiedzieć o wadze. Ale te różnice nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji moralnych. Noworodek posiada taką samą wartość jak i dziecko szkolne czy osoba dorosła.
2. Stadium rozwojowe – niemowlę jest mniej rozwinięte niż nastolatek, ale nie możemy o nim powiedzieć, że z tego powodu jest „mniejszą” osobą. W całym procesie życia ludzkiego, we wszystkich jego fazach, mimo zmieniającego się stadium rozwojowego i rozmiarów ciała, dotyczy to osoby, konkretnego człowieka. Dziecko w 8 tygodniu życia już znajduje się na wysokim stopniu rozwoju, gdyż ma ukształtowane wszystkie systemy organów, które posiada rozwinięte niemowlę.
3. Środowisko – każdorazowe środowisko osoby nie zmienia nic z jej realności, wartości i godności. W każdym środowisku, począwszy od łona matki poprzez środowisko niemowlęcia, nastolatka, młodzieńca czy starszych, istota ludzka jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom życia, na które napotyka.
4. Stopień zależności – wszyscy ludzie są od siebie wzajemnie uzależnieni, tak fizycznie jak i psychicznie. Stopień zależności jest etycznie bez znaczenia dla realności, wartości i godności osoby. Okoliczności życia mogą spowodować większą zależność od otoczenia: np. ludzie chorzy, bezrobotni, dzieci szkolne. Ale nawet w takiej sytuacji nie naruszona zostanie ich wolność, godność i prawo do życia. Pomimo cielesnych zmian zachodzących w różnych fazach życia, istota ludzka pozostaje tą samą osobą, mającą prawo do życia. Fakt zależności nie ma nic wspólnego z istnieniem osoby, lecz wiąże się tylko ze stopniem udzielania pomocy.
Opisane powyżej cztery cechy, które rozróżniają osoby przed i po narodzeniu uwidaczniają, że dziecko w łonie matki jest tylko i wyłącznie mniejsze i mniej rozwinięte, że przebywa w innym środowisku i jest bardziej zależne od innych. Dziecko w łonie matki nie jest „potencjalną” osobą. Ono jest już w pełni osobą, którą będzie tak samo w późniejszych fazach życia. Dziecku w łonie matki dany jest potencjał umożliwiający mu pełny rozwój osobowy. Jego stan rozwojowy decyduje tylko o rozwoju jego osoby, nie zaś o byciu osobą.
Dlatego też pojęcie „foetus” jest w tym kontekście odpowiednie i trafne. Oznacza ono „młodą istotę”, a w odniesieniu do ludzi wyraża „młodą osobę”. Inne interpretacje ludzi i ich poglądy, że ludzki embrion albo płód nie jest dzieckiem, lecz czymś co dopiero ma się nim stać, są szeroko rozpowszechniane wśród zwolenników aborcji. Oni to właśnie pojęcie „dziecko” zastępują słowem „płód”, gdyż od strony psychologicznej łatwiej im mówić o unicestwieniu płodu niż o zabiciu dziecka.
My, katolicy wiemy i wierzymy, że od chwili poczęcia dziecka w łonie matki, czyli od pierwszego momentu swojego istnienia, istota ta jest żywym dzieckiem, które rozwija się w łonie matki, przechodząc różne fazy swojego rozwoju aż do przyjścia na świat i wzrastania w rodzinie i społeczeństwie. I o tym powinni być przekonani wszyscy cywilizowani ludzie na świecie.
Hanna Godlewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie