Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gazetka klasowa jako forma aktywności uczniów ,inspirowana metodą E. De Bono

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2042 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wstęp

Każde dziecko ma prawo do rozwijania swoich możliwości. Szkoła jest po to, aby mu w tym pomóc. Pomoc wymaga szeregu różnorodnych przedsięwzięć. Nie może ograniczyć się do przekazywania wiedzy i kontrolowania wiadomości.
Istotą pracy nauczyciela winno być przede wszystkim aranżowanie sytuacji uczenia się. Stroną aktywną w procesie dydaktycznym staje się wtedy uczeń. Nauczyciel tylko tę aktywność organizuje, podtrzymuje, ukierunkuje. Ważne jest zatem przestrzeganie przesłanki aktywności- innymi słowy oddziaływania pedagogiczne będą sprzyjały harmonijnemu rozwojowi ucznia tym mocniej, im częściej stroną aktywną będzie uczeń.
Gazetka klasowa stała się wspaniałą formą działania, a także namacalnym dowodem tych działań. Inspiracją była książka Edwarda de Bono: „ Sześć butów, czyli sześć sposobów działania „ oraz doświadczenia zdobyte podczas wdrażania innowacji pedagogicznej [1999]
„Stymulowanie aktywności działaniowej uczniów klas I-III” .

CELE:

Stymulowanie aktywności działaniowej uczniów.
Przygotowanie do aktywnego dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
Kształtowanie umiejętności redagowania wielozdaniowych , spójnych wypowiedzi.
Wdrażanie do czytania ze zrozumieniem.
Kształcenie umiejętności pisania na komputerze.
Wdrażanie do systematycznego korzystania ze słownika ortograficznego.
Integracja zespołu klasowego

Formy pracy:
Pogadanki, praca z tekstem, wywiady, wycieczki, praca z komputerem

Ewaluacja:

obserwacja,
rozmowy,
gazetka klasowa

Sposoby realizacji:
1 Wprowadzenie symboliki poszczególnych działań wg metody E. De Bono

Granatowe buty marynarskie
Granat to kolor wielu mundurów. Kojarzy się z marynarką wojenną, musztrą, rutyną i sztywną etykietą. Podczas długotrwałej żeglugi życie ludzkie zależy od prawidłowego przeszkolenia i przestrzegania rutynowych działań. Dlatego granatowe buty marynarskie śą odpowiedzialne za rutynowe i formalne procedury.

Szare tenisówki
Szary kojarzy się z szarymi komórkami mózgowymi. Szara jest również mgła, utrudniająca przejrzyste widzenie. Działanie w szarych tenisówkach dotyczy poszukiwań, dochodzenia i gromadzenia dowodów. Jego celem jest zgromadzenie informacji.

Brązowe półbuty
Brąz to kolor praktyczny. Kojarzy się z ziemią, gruntem i stopami mocno stopami mocno stąpającymi po ziemi. Brąz kojarzy się również z błotem, nieuporządkowaną i bliżej nie określoną sytuacją. Półbuty są praktycznymi, solidnymi butami, które można założyć do wykonania ciężkiej pracy. Dlatego też związane są one z działaniem praktycznym i pragmatycznym. Rób to, co ma sens i jest praktyczne. Podejmuj stosowane działania, wykorzystując inicjatywę i praktykę, przystosowując się do wymagań sytuacji. W takim znaczeniu działanie w brązowych półbutach jest przeciwieństwem formalnego postępowania w granatowych butach marynarskich.

Pomarańczowe kalosze
Pomarańczowy kojarzy się z niebezpieczeństwem, wybuchami, ostrzeżeniem. Kalosze kojarzą się ze strażnikami i osobami uczestniczącymi w akcjach ratunkowych. Pomarańczowe kalosze wykorzystywane są w niebezpiecznych i krytycznych sytuacjach. Priorytetem działania w sytuacji krytycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Różowe pantofle
Różowy kojarzy się z ciepłem i delikatnością. Uważany jest za kolor kobiecy, kojarzy się z domem i wygodą. Różowy to kolor delikatny. Dlatego działanie w różowych pantoflach sugeruje troskę, współczucie, respekt dla ludzkich uczuć i wrażliwość.

Purpurowe oficerki
Purpura to kolor imperium rzymskiego. Purpura kojarzy się ze sprawowaniem władzy. Oficerki również nasuwają skojarzenia z jazdą konną lub przynajmniej jazdą na motocyklu. TO władza. Działanie w purpurowych oficerkach oznacza odgrywanie roli wyznaczonej przez zajmowanie stanowisko. To przywódca wydający rozkazy. To ktoś, kto nie działa we własny imieniu, ale odgrywa oficjalną rolę.

Działania dzieci w poszczególnych butach wykorzystane przy redagowaniu gazetki.

Działanie w szarych tenisówkach:

uczniowie zbierają i gromadzą informacje obserwując , czytając , przeglądając inne czasopisma ,słuchają ,prowadzą dialogi, by zdobyte wiadomości wykorzystać do projektowania własnego pisma, do pisania własnych artykułów.

Działanie w brązowych półbutach:

wykazują inicjatywę przy opracowywaniu szaty graficznej, strony tytułowej, działów gazetki,
podejmują praktyczne decyzje związane z formatem, nakładem , ilością stron i częstotliwością ukazywania się pisma.

Działanie w różowych pantoflach:

powstaje miejsce w gazetce gdzie składa się życzenia ,podziękowania, udziela się pochwał, wyraża wdzięczność.

Działania w pomarańczowych kaloszach:

ukazują się artykuły o ochronie środowiska, o bezpieczeństwie i sposobach ograniczania różnych zagrożeń.

Działanie w purpurowych oficerkach:

występują w rolach,
powierzają sobie działania, by później je egzekwować ,
decydują co znajdzie się w danym numerze.

Działanie w granatowych półbutach:

rutynowe działanie związane z korektą, praca ze słownikiem ortograficznym.
Sprawozdanie z prowadzonej innowacji

Nauczyciele prowadzący innowację:
Danuta Adamska, Danuta Szczotka, Ewa Żurek.

Temat innowacji: STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI DZIAŁANIOWEJ UCZNIÓW KLAS I-III. SZEŚĆ BUTÓW, CZYLI SZEŚĆ SPOSOBÓW DZIAŁANIA.

Inspiracją do działania innowacyjnego stały się książki Edwarda de Bono: Sześć butów, czyli sześć sposobów działania. Podstawowym zadaniem innowacji jest wykształcenie człowieka myślącego i działającego kreatywnie w rzeczywistości. Człowiek, który myśli i
działa po to żeby lepiej zrozumieć rzeczywistość i umieć się w niej się znaleźć.

Cele:

rozwijanie sprawności umysłowych uczniów,
kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów twórczy sposób,
wdrażanie do efektywnego współdziałania w grupie,
nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania, wykorzystania informacji,
tworzenie odpowiednich doświadczeń i nawyków wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
propagowanie operatywności.

Pierwszy etap pracy polegał na zapoznaniu uczniów i wdrażaniu ćwiczeń pobudzających pracę prawej i lewej półkuli mózgowej. Ćwiczeń, które pozwalały na uaktywnienie wszystkich procesów psychicznych mających wpływ na uczenie się : myślenie, pamięć, percepcja, wyobraźnia, koncentracja, abstrahowanie, itp.

Uczniowie systematycznie poznawali ideę „ Sześciu butów, czyli sześciu sposobów działania” . Za pomocą symboli zaproponowanych przez E. de Bono uczyli się rozpoznawania sytuacji a następnie wyboru najlepszych i najefektywniejszych sposobów działania poprzez:

czynności rutynowe,
gromadzenie informacji i ich maksymalne wykorzystanie,
czynności proste, praktyczne i skuteczne, będące reakcją na daną sytuację,
ustalenie priorytetów,
ograniczenie zagrożenia,
okazywanie troskliwości, współdziałania i rzeczywistą pomoc,
występowanie w „ rolach”

Przeprowadzono cykl lekcji zgodnie z najnowszymi tendencjami w pedagogice stosując integrację międzyprzedmiotową oraz nauczanie metodą blokową. Stosowano różnorodne metody, techniki i narzędzia pracy, aby w jak najodpowiedniejszy sposób przybliżyć uczniom ideę inowacji.
SPOSOBY REALIZACJI

1.Wprowadzenie symboliki poszczególnych działań wg metody E. de Bono

mapa myślowa na ścianie – symbole butów wg metody E de Bono
symbole butów dla każdego dziecka w kopertach ( aneks 1)
zapoznanie i poinformowanie rodziców z istotą innowacji (aneks 2)

2.Wzmocnienie umiejętności działania na jednostkach lekcyjnych poprzez stosowanie następujących metod, form i technik:

mandale ( aneks 3)
relaksacja,
wizualizacja,
ćwiczenia usprawniające myślenie, pamięć, spostrzegawczość,
sytuacje dydaktyczne,
drama - gry dramowe, inscenizacje, improwizacje, żywe obrazy, ćwiczenia głosowe (aneks 4)
rysunek,
ćwiczenia redakcyjne ( aneks 5), ( aneks 6).


Spostrzeżenia


Uczniowie

potrafią dokonać analizy działań wg wprowadzonej metody,
wykazują dużo inicjatywy do różnorodnych działań twórczych i odtwórczych,
przyswoili sobie zasady współpracy i współdziałania w grupie,
kształtowali postawę dialogu,
mieli świadomość praktycznej użyteczności zdobywania wiedzy.


Koncepcje i metody dr de Bono pomyślnie przeszły próbę czasu i sprawdziły się na rynku. Nacisk, jaki kładzie na prostotę i praktyczną przydatność jest podstawową zaletą jego metod. Uważamy, że nauka umiejętności działania, operatywności, realizacji zadań, powinna mieć w kształceniu równoległe miejsce z innymi umiejętnościami.

LITERATURA wykorzystana w pracy:

Edward de Bono: Sześć butów czyli sześć sposobów działania, Naucz swoje dziecko myśleć , Naucz się kreatywnego myślenia.

Ewa Żurek
SP 8 Żary

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie