Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy historię pewnego sporu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2976 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wszyscy wiemy, jak ważne jest przygotowanie metodyczne nauczyciela do lekcji. Według pedagoga W. Okonia „wykonywanie zawodu nauczycielskiego grozi łatwym popadnięciem w rutynę, gdy nauczyciel zadowala się tym, czego się raz nauczył, gdy brak mu twórczej pasji poszukiwania nowych, lepszych metod, środków i form własnej pracy.

Nauczyciel powinien stale wzbogacać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną”. Ucząc języka polskiego staram się udoskonalać swoją pracę, wprowadzać innowacje, ciekawe metody pracy, najczęściej aktywizujące. Pozwalają one rozwijać pomysły dzieci, przyswajać bez trudu nową wiedzę, rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Poniżej przedstawiam konspekty lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących.

Iwona Jaworska
Zespół Szkół Samorządowych
w Solcu nWScenariusz lekcji języka polskiego w klasie V
Temat: Poznajemy historię pewnego sporu.
Liczba jednostek- l godz. lekcyjna.
Cele operacyjne:
Uczeń:
> przekaże informacje dotyczące życia Adama Mickiewicza;
> zapisze kolejne wydarzenia w formie planu;
> swobodnie opowie o zdarzeniach;
> wyjaśni, na czym polegał pomysł pogodzenia dwóch stron;
> rozpozna narratora, określi kształt narracji;
> dostrzeże budowę utworu (wiersz ciągły).
Metody:
gra dydaktyczna, mapa skojarzeń, pogadanka, praca z tekstem literackim, opowiadanie, rozmowa dydaktyczna.
Formy:
praca w grupach, praca zbiorowa, praca jednostkowa

Środki dydaktyczne:
podręcznik, magnetofon, kasety, plansza z krzyżówką, karteczki samoprzylepne, markery, szary papier.
Przebieg lekcji
1. Wywieszenie krzyżówki z hasłem „Mickiewicz".
2. Krótka rozmowa o życiu i twórczości Mickiewicza.
3. Utworzenie mapy skojarzeń do hasła: Adam Mickiewicz.
4. Zgaduj - zgadula. Słuchanie inwokacji „Pana Tadeusza" w wykonaniu Michała Żebrowskiego.
Uczniowie odgaduj ą tytuł utworu.
5. Poproszenie uczniów o przypomnienie, czego dotyczył omawiany przed kilkoma tygodniami
fragment Księgi III Pana Tadeusza. Nastrój wiersza.
6. Słuchanie fragmentu Księgi IV: Wojskiego powieść o pojedynku Dowejki z Domejką.
7. Praca w grupach
a) Rozdanie uczniom arkuszy szarego papieru. Uczniowie w formie punktów wyliczają kolejne zdarzenia przedstawione przez narratora.
b) Przedstawienie efektów pracy.
8. Wyjaśnienie, na czym polegał pomysł pogodzenia dwóch skłóconych stron.
9. Opowiadanie historii waśni i pojedynku.
10. Rozmowa dotycząca narratora:
- Kim jest narrator i jak opowiada?
- Czy narrator jest światkiem i uczestnikiem wydarzeń, czy stoi poza nimi?
- Do kogo narrator kieruje swoje opowiadanie?
11. Zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób Mickiewicz ukształtował wypowiedź narratora. Uczniowie wyjaśniają pisownię wyrazu pjany zamiast pijany oraz Ewameliji zamiast Ewanielii.
12. Rozmowa na temat budowy wiersza - wiersz ciągły.
13. Zadanie pracy domowej:
a) Naucz się pięknie czytać „Wojskiego powieść....".
b) Narysuj na podstawie opowiadania o Domejce i Dowejce komiks, czyli historyjkę obrazkową.

Pytania do krzyzówki:
1. Główny bohater utworu „Chłopcy z Placu Broni".
2. Określenie rzeczownika (w wierszu).
3. Autor utworu „W pamiętniku Zofii Bobrówny".
4. Strofa (inaczej).
5. Może być krajobrazu, przeżyć, przedmiotu, postaci.
6. Ma rymy, epitety, porównania.
7. Może być ........................wyrazów obcych, poprawnej
polszczyzny.
8. Bez niego nie ma zdania
9. Prowadzona w l. lub w 3.osobie przez narratora.
10. Imię Miłosza - polskiego Noblisty.

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V
Temat lekcji: O cechach osobowości człowieka w bajkach Ignacego Krasickiego.
Liczba jednostek-1 godz. lekcyjna.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- ciekawie przedstawia postać I. Krasickiego;
- nazywa cechy postaci, używając określeń: cechy osobowości, wady, zalety;
- wyjaśnia pouczenie zawarte w morale;
- formułuje treść morału własnymi słowami;
- dostrzega kontrast i wyjaśnia jego znaczenie.
Metody:
dyskusja, pokaz, praca ze słownikiem, analizowanie rysunków, burza mózgów.
Formy:
praca zbiorowa, praca jednostkowa, praca w grupach
Środki dydaktyczne:
Słownik języka polskiego, plansza z osią czasu, ilustracje do poszczególnych bajek, plansza z portretem I. Krasickiego, szary papier, markery
Przebieg lekcji
l .Relacjonowanie zdobytych wiadomości o Krasickim. Zwrócenie uwagi na epokę , w której żył, a także na ważne wydarzenia historyczne, których był świadkiem. Oglądanie kopii portretu Krasickiego pędzla Szweda - Per Kraffta.
2. Prezentacja symbolicznych rysunków kojarzących się z poszczególnymi bajkami

MĄDRY I GŁUPI - dwie postacie -jedna ma zaciśnięte usta, druga głośno na nią krzyczy;
SŁOWIK I SZCZYGIEŁ -jedna osoba popisuje się na scenie, druga stoi obok i przygląda mu się;
WÓŁ I MRÓWKI -jedna osoba ma założone ręce i przygląda się pracującym;
PTASZKI W KLATCE - klatka zamknięta na wielką kłódkę, a w niej mały człowiek;
WÓŁ MINISTER - zgarbiony człowiek, który na swym grzbiecie dźwiga innych ludzi, obok stoi drugi, dużo większy, ma na głowie koronę.
3. Dopasowywanie tytułów bajek do rysunków.
4. Słuchanie bajek i ocena trafności plastycznych rozwiązań.
5. Porównywanie rysunków z bajkami ( uczniowie na pewno od razu zauważą, że rysunki nie są wierną ilustracją bajek - że znajdują się na nich ludzie, a w bajkach wy stępuj ą zwierzęta). Uświadomienie uczniom, że w bajkach chodzi o krytykę wad i pochwałę zalet ludzkich. Aby „z bajki prawda się odkryła" (bajka Koniec}, trzeba z niej „zedrzeć suknię", zrozumieć głębszy sens.
6. Wyszukiwanie pouczeń tkwiących w każdym tekście. Zwrócenie uwagi na kompozycję opartą na kontraście. Próby zastąpienia sformułowań poety - własnymi. Np.:

Wól i mrówki:
Ty pracujesz, bo musisz, my, mrówki, z ochoty.
( Szczęściem jest praca, do której nikt nie zmusza.)
7. Burza mózgów - definiowanie pojęcia „morał", następnie wyjaśnienie znaczenia w słowniku.
8. Podział klasy na dwie grupy. Jedna grupa wyszukuje propagowane przez pisarza wartości pozytywne, druga - wartości krytykowane (negatywne).
9. Prezentacja wyników.
10. Analizowanie osi czasu, zastanawianie się nad związkiem bajek z czasami, w których powstały. Określanie celu napisania bajek - wychowanie społeczeństwa dzięki metodzie „krzywego lustra", a więc wyolbrzymienia i napiętnowania jego wad.
11. Zadanie pracy domowej.
Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego Czapla, ryby i rak. Najpierw pomyśl, jakie wady ona krytykuje. Potem stwórz z kolegami odpowiedni zespół, by bajkę przekształcić w sztukę teatralną. Zastanów się, jaką funkcję chciałbyś pełnić przy realizacji tego przedstawienia: scenarzysty, aktora, scenografa, kostiumologa czy kompozytora muzyki.

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV
Temat: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Co to znaczy?
Liczba jednostek: 2 godz. lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• dostrzegać potrzeby własne i innych ludzi;
• zdefiniować słowo „przyjaciel", dobrać określenia do wcześniej podanego wyrazu, wskazać cechy prawdziwego przyjaciela,;
• opowiadać, uzasadniać własne zdanie i słuchać z uwagą wypowiedzi kolegów;
• wyszukać i przekazać informacje dotyczące ważniejszych wydarzeń z życia Mickiewicza;
• wyjaśnić sens związków frazeologicznych;
• dopisać wyrazy bliskoznaczne;
• omówić budowę wiersza (wydzielić zwrotki, wersy, rymy);
• posługiwać się Słownikiem wyrazów bliskoznacznych,
• wykonać ilustrację plastyczną tekstu literackiego.
Metody:
pogadanka, praca z tekstem literackim, pokaz, drama, burza mózgów
Formy pracy uczniów:
indywidualna, zbiorowa, w grupach
Środki dydaktyczne:
podręcznik, krzyżówka, plansza z portretem Mickiewicza, plansza z osią czasu, wystawka książek Mickiewicza, teksty ćwiczeń słownikowych, rysunki uczniów Słownik wyrazów bliskoznacznych
Przebieg zajęć
1. Rozdanie kart z krzyżówką (zał. nr l) związaną z tematem lekcji i jej rozwiązanie. Wyjaśnienie co oznacza „rz" wymienne i „rz" niewymienne. Odczytanie hasła.
2. Uświadomienie uczniom celów lekcji.
3. Zapisanie tematu zajęć. Krótka rozmowa o życiu i twórczości Mickiewicza.
4. Zaznaczanie na osi czasu dat: 1798, 1855, 2002 i obliczanie czasu, który upłynął od narodzin i śmierci poety.
5. Przedstawienie portretu oraz ilustracji z miejscami pobytu Mickiewicza;
wspólne oglądanie przygotowanej wystawki książek poety.
6. Samodzielna lektura uczniów.
7. Sprawdzenie stopnia zrozumienia utworu:
- Kim byli Leszek i Mieszek?
- Czy można powiedzieć gdzie mieszkali przyjaciele?
- Na czym polegała ich przyjaźń?
- Dlaczego poeta tak zatytułował swój utwór, skoro bohaterowie nie są prawdziwymi przyjaciółmi?
- Jak rozumieć przysłowie kończące bajkę?
8. Praca w grupach Podział uczniów na dwa zespoły:
a.) wykonywanie przez poszczególne grupy dwóch ilustracji do wiersza (podzielenie tytułów ilustracji - zał. nr 2),
b.) prezentacja i układanie rysunków w chronologicznej kolejności.
9. Opowiadanie przez dzieci przygód Leszka i Mieszka.
10. Scenka dramowa.
11. Zwrócenie uwagi na zapis bajki:
a.) wyszukiwanie rymów, liczenie wersów i strof b.) wyjaśnienie, że bajki zapisywane są wierszem; poinformowanie
uczniów, iż w następnym roku dowiedzą się, że bajka i baśń to różne pojęcia
12. Przypomnienie przysłowia kończącego wiersz („Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"), a następnie podawanie innych przysłów na ten temat i zapisywanie propozycji na tablicy, np.:
- Dla przyjaciela nowego, nie opuszczaj nowego
- Stara przyjaźń nie rdzewieje
- Gdy pieniędzy wiele, wokól przyjaciele
- Stary przyjaciel jest najlepszym zwierciadłem.
13. Zwrócenie uwagi na słowo „przyjaciel", które najczęściej padało na lekcji i odmiana tego wyrazu przez przypadki.
14. Poszukiwanie w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimów słów:
przyjaciel i przyjaźń oraz dopisywanie ich na kartkach, które rozdaje nauczyciel (zał. nr 3)
15. Wyjaśnienie i zapisywanie sensu związków frazeologicznych (zał. nr 4).
16. Krótka rozmowa o przyjaźni:
a.) refleksja uczniów nad własnym postępowaniem, zachowaniem w stosunku do przyjaciela,
b.) jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? - podawanie cech,
c.) dobieranie właściwych określeń do rzeczownika, przyjaźń, przyjaciel (zał. nr 5)
17. Zadanie pracy domowej:
Napisz kilka zdań o swoim przyjacielu.
18. Wypełnianie kart ewaluacji: „Jak oceniam własną pracę?" (zał. nr 6)
Zał. nr l
Do krzyżówki wpisz poziomo wyrazy z „rz" niewymiennym, a pionowo z „rz" wymiennym. Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło.
starzec, rzadki, rzęsa, orzech, otworzyć, ujrzeć, morze, przyleciał, iskrzyć, porządek


Zał. nr 2
Tytuły ilustracji:
> Wyznawanie przyjaźni przez Leszka i Mieszka.
> Niespodziewane nadejście niedźwiedzia.
> Zaskakująca ucieczka Leszka i pozostawienie Mieszka.
> Odejście groźnego zwierza.

Zał. nr 3
Do wybranych wyrazów dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne.
przyjaźń-
przyjaciel -

Zał. nr 4
Wyjaśnij sens podanych związków frazeologicznych.
a.) Przyjaźń do grobowej deski
b.) Podać przyjazną dłoń
c.) Przyjazna dusza

Zał. nr 5
Które z podanych określeń łączą się z rzeczownikami?
a.) przyjaciel
b.) przyjaźń
do grobowej deski, nierozerwalna, dozgonny, serdeczny, szczery, wiemy, stała, niezłomna, od serca, wierna
a.)....................................................................................
b.)....................................................................................

Zał. nr 6
Dokończ zdania:
Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam się .................................................
Praca w grupach przebiegała.............................................................

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie