Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bezpieczny Świat przedszkolaka

 

JAK TWORZYĆ
BEZPIECZNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA


Zapewnienie dzieciom zdrowia i bezpieczeństwa - to podstawowe zadanie rodziców i nauczycieli. W toku działań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel w przedszkolu stymuluje wszystkie sfery osobowości dziecka, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju dzieci na przedszkolnym etapie odbywa się w miłej , serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania są dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków. Ponadto organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego ma sprzyjać podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności. Należy dążyć do nabycia przez nie jak najwyższego, na miarę ich możliwości, poziomu sprawności, umiejętności, a także wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Istotnym zadaniem edukacyjnym jest dążenie do nabycia przez wychowanków umiejętności współdecydowania o sobie.

Fala przestępstw i niebezpiecznych zdarzeń, która nasila się w naszym kraju zmusza nas do zastanowienia się, jak przeciwdziałać złu. Wraz rozwojem dziecka, jego samodzielności, musimy coraz bardziej wyposażać je w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną. Małe dzieci charakteryzuje brak przewidywania skutków podejmowanych działań, słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od grup rówieśniczych. W połączeniu z niewielkim doświadczeniem życiowym i wąskim zasobem technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia to dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia znacznie częściej niż osoby dorosłe. Konieczne jest zatem jak najwcześniejsze wyposażenie ich w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Często rozmawiamy o niebezpiecznych sytuacjach, w jakich może znaleźć się dziecko, kiedy będzie samo w domu, na ulicy, w parku. Co ma zrobić, kiedy ktoś zapuka do drzwi, kiedy zadzwoni telefon, jak ma się zachować, kiedy nieznajomy będzie zapraszał je do samochodu, jak ma się zachować, kiedy zgubi klucz do mieszkania, jak może pokonać nagły strach, smutek, gniew, czy panikę. Bardzo ważne jest, żeby wcześniej przestrzec dziecko przed problemami i poradzić jak powinno się zachować w trudnej sytuacji. Bardzo ważną rolę spełnia literatura dla dzieci. Omawiając tematy niebezpiecznych zabaw dzieci mają możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami zaczerpniętymi z zabaw na własnych podwórkach. Wypowiadają się również w pracach plastycznych. Stosując metody twórczego myślenia dzieci chętnie opracowują zasady bezpiecznych zabaw w budynku przedszkolnym, na placu zabaw, w lesie, w parku, wobec nieznanych ludzi i zwierząt, podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie, podczas wypoczynku nad wodą, w czasie poruszania się po drogach i ulicach. Na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa konieczna jest systematyczna współpraca z rodzicami, z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską. Wiele nowych doświadczeń, umiejętności i emocjonalnych przeżyć dostarczają wycieczki – są wielkim źródłem zdobywania wiedzy.

W toku procesu edukacyjnego dzieci zdobywają i rozwijają umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach. Rozumieją potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wiedzą, jak uniknąć niebezpiecznych zdarzeń i jak zachować się w sytuacji zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu. Zdobywają świadomość, że w razie wypadku mogą liczyć na pomoc służb ratowniczych oraz ich bliskich, ale przede wszystkim same muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Józefa Bara

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:24:42
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:24:42) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie