Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Muzyka Chopina i poezja Słowackiego

 

Konspekt lekcji sztuki w klasie szóstej szkoły podstawowej. Jest przykładem korelacji międzyprzedmiotowej, łączy w sobie treści z muzyki (muzyka Chopina) i j. polskiego (poezja Słowackiego). Zajęcia wyrabiają w uczniach umiejętnośc czynnego słychania muzyki. Zaproponowane ćwiczenia mogą służyć do opracowania scenariusza akademii ku czci wielkich Polaków.

Konspekt do lekcji sztuka w klasie 6 szkoły podstawowej
Nauczyciel prowadzący: mgr Lucyna Brzeziak.

Temat lekcji: "Muzyka Chopina i poezja Słowackiego"
Cele lekcji:
cele poznawcze:
 • poznanie drogi życiowej Chopina i Słowackiego,
 • poznanie wybranych dzieł z dorobku obydwu artystów: Słowackiego – "Sowiński w okopach Woli", "W pamiętniku Zofii Bobrówny", "Hymn o zachodzie słońca"; Chopina – Koncert fortepianowy e-moll (fragm.), Etiuda c-moll "Rewolucyjna", Walc As-dur op.69 nr1, Nokturn cis-moll op.27,
 • wskazanie podobieństw w życiu i twórczości Słowackiego i Chopina
cele kształcące:
 • kształcenie percepcji słuchowej utworów literacko-muzycznych,
 • kształcenie wrażliwości muzycznej,
 • kształcenie umiejętności łączenia faktów, integrowania treści literacko-muzycznych.
cele wychowawcze:
 • kształtowanie poszanowania dla dorobku polskiej kultury,
 • wpajanie wartości narodowych,
 • rozwijanie zamiłowania do muzyki Chopina i poezji Słowackiego,
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole i prowadzenia kulturalnej dyskusji.
cele operacyjne:
 • uczeń potrafi wskazać podobieństwa w życiu Słowackiego i Chopina (upodobania, wygląd, sytuacja rodzinna, przebieg drogi życiowej)
 • uczeń potrafi wykazać wpływ życiorysów na twórczość obu artystów,
 • uczeń zapamięta i wymieni utwory poznane na lekcji,
 • uczeń potrafi prowadzić kulturalną dyskusję,
 • uczeń szanuje dorobek kulturalny swego kraju.
Formy pracy: zbiorowa (pogadanka, dyskusja), grupowa
Metody pracy: poznawcza, analityczno-percepcyjna, słuchanie muzyki, czytanie poezji
Materiały dydaktyczne: odtwarzacz płyt kompaktowych, płyty CD z muzyką Chopina, teksty wybranych wierszy Słowackiego, zdjęcia Słowackiego i Chopina, pianino, nuty Poloneza g-moll.

Przebieg lekcji:
Część 1:
 1. Powitanie uczniów.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Wysłuchanie fragmentu utworu muzycznego F. Chopina: Koncert fortepianowy e-moll.
 4. Krótka pogadanka z uczniami na temat utworu: jaki ma charakter, czy podoba się im, kto może być jego kompozytorem. Po wymienieniu przez uczniów nazwiska Chopina przejście do następnego etapu lekcji (charakterystyczna muzyka Chopina szybko kojarzy się uczniom z sylwetką kompozytora).
 5. Podanie tematu lekcji i wytłumaczenie: dzisiejsza lekcja nie jest poświęcona wyłącznie Chopinowi. Naszym celem będzie próba porównania drogi artystycznej dwóch wybitnych artystów kultury polskiej: Chopina – wirtuoza klawiatury i Słowackiego – mistrza pióra. Jak się zaraz okaże pomimo faktu, że obaj za sobą nie przepadali łączyło ich bardzo wiele. Spróbujemy wskazać cechy charakterystyczne dla obu panów zarówno w życiu prywatnym jak i w ich twórczości.
Część 2:
 1. Rozdanie uczniom materiałów pomocnych do zrozumienia tematu lekcji: porównanie oraz niektóre wiersze Słowackiego ("Sowiński w okopach Woli". "W pamiętniku Zofii Bobrówny", "Hymn o zachodzie słońca").
 2. Krótka charakterystyka epoki romantyzmu – nauczyciel opowiada.
 3. Analiza porównania zgodnie z punktami: jeden uczeń czyta wiadomości z życia Słowackiego, a drugi analizuje ten sam etap życia u Chopina. Każdy z punktów czyta inna para uczniów wybieranych przez nauczyciela (ewentualnie czytają ci uczniowie, którzy zgłaszają się do czytania).
  1. punkty 1-3 zgodnie z porównaniem,
  2. punkt 4: nauczyciel gra na pianinie jeden z przykładów pasaży, tłumacząc przy okazji co to jest pasaż, nauczyciel gra Polonez g-moll, który Chopin skomponował w dzieciństwie (utwór zawiera pasaże),
  3. punkt 5 zgodnie z porównaniem,
  4. punkt 6: pokaz zdjęć obu artystów i charakterystyka ich wyglądu,
  5. punkt 7 i 8 zgodnie z porównaniem,
  6. punkt 9: zapoznanie uczniów z reakcją obu artystów na wiadomość o wybuchu powstania listopadowego: nauczyciel czyta wiersz Słowackiego pt. "Sowiński w okopach Woli", w tle słychać utwór Chopina Etiudę c-moll zwaną "Rewolucyjną". Po wysłuchaniu obu utworów wspólna analiza charakteru utworów – uczniowie wskazują ich podobny klimat pełen dynamizmu, energii, waleczności. Utwory te są wyrazem buntu i gniewu Chopina i Słowackiego wobec zaistniałej sytuacji w kraju.
  7. punkty 10-13 zgodnie z porównaniem,
  8. punkt 14: obaj panowie zakochują się w tych samych paniach i obaj wpisują się im do pamiętników: nauczyciel czyta wiersz Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny" (uczniowie znają ten utwór z lekcji języka polskiego), a w tle prezentowany jest Walc As-dur op.69 nr1, którego nuty Chopin wpisał do sztambucha M. Wodzińskiej. Po zapoznaniu z utworami ponowna próba charakterystyki nastroju obu przykładów: okazuje się, że ich klimat jest podobny,
  9. punkty 15 i 16 mówią o podobnych upodobaniach obu panów: lubią te same kwiatki – fiołki, Słowacki uwielbia zmieniać kamizelki, a Chopin – rękawiczki,
  10. punkt 17: nauczyciel prezentuje dwa utwory, które artyści napisali pod wpływem tęsknoty za ojczyzną, zwłaszcza za jej kulturą ludową: uczniowie poznają kolejne dwa dzieła: Słowackiego "Hymn o zachodzie słońca" i Chopina Nokturn cis-moll op.27. Nauczyciel tłumaczy słowo nokturn ( z francuskiego = nocny) - to sugeruje od razu klimat i nastrój utworów: spokój, nostalgia, melancholia, smutek, tęsknota za krajem,
  11. kolejne punkty do ostatniego 21-go analizowane są zgodnie z porównaniem.
Część 3:
 1. Podsumowanie tabelki: pogadanka z uczniami na temat poznanych wiadomości. Uczniowie na koniec wysuwają wniosek, że charakter twórczości obu artystów wypływał z ich drogi życiowej: gdy przebywali na wsi tworzyli dzieła nawiązujące do tematyki ludowej, gdy byli zakochani tworzyli wiersze miłosne i muzykę nasyconą głębokim uczuciem, gdy byli zagniewani powstawały utwory pełne dynamizmu, czasami złowrogie.
 2. Uczniowie wskazują cechy podobne obu artystom (wygląd, rodzina, upodobania itp.)
 3. Przypomnienie utworów poznanych na lekcji.
 4. Zadanie domowe dla osób chętnych: Wybierz z podręcznika do języka polskiego wiersz, który podoba ci się najbardziej. Naucz się go recytować. Dobierz do niego muzykę (może to być np. muzyka Chopina). Przy wyborze muzyki skorzystaj z domowej fonoteki lub biblioteki audiowizualnej, bądź poproś o pomoc nauczyciela sztuki.
 5. Zakończenie lekcji i pożegnanie uczniów.
MUZYKA CHOPINA I POEZJA SŁOWACKIEGO - PORÓWNANIE
JULIUSZ SŁOWACKI
FRYDERYK CHOPIN
Krzemieniec, ur. 04.09.1809 r.
Żelazowa Wola, 01.03.1810 r.
 1. Prawie rówieśnicy (różnica wieku – pół roku).
 2. Podobne rodziny: starsze siostry, które ich rozpieszczają.
 3. Wrażliwe na muzykę matki obydwu artystów uczą ich jako małych chłopców pieśni i melodii ludowych.
 4. Wrażliwość artystyczna przejawiająca się od najmłodszych lat: Chopin – wirtuoz słowa: poeta, autor słynnych humorystycznych listów Kuryer Szafarski, Słowacki – uzdolniony muzycznie chętnie gra na fortepianie, w tym kompozycje Chopina (trudniejsze pasaże omija żaląc się, że "ma ze skóry wołowej oślątka uszy").
 5. Poczucie humoru przejawiające się u J. Słowackiego np. w balladzie Nie wiadomo co, czyli Romantyczność, u F. Chopina w listach, karykaturach, mazurkach (np. Mazurek B-dur op.7).
 6. Podobieństwo zewnętrzne: podobne oczy, wątłe, drobne sylwetki, "zapadła pierś, wychudłe ręce" – pisze biograf Słowackiego. Delikatne ręce Chopina były, zdaniem C.K.Norwida, "alabastrowe, białe jak z kości słoniowej i chwiejne jak strusiowe pióro". Już w dzieciństwie chorowici – gruźlica odziedziczona po ojcach.
 7. Wykształceni ojcowie zapraszają do domu uczonych i artystów.
 8. Warszawa (obaj w młodzieńczym okresie życia mieszkają w stolicy).
 9. W 1831r. reagują na wybuch powstania listopadowego:
  Wiersz, np.: Sowiński w okopach Woli.
  Muzyka: Etiuda c-moll op.10 znana jako Etiuda "Rewolucyjna".
 10. Klęskę powstania przezywają na obczyźnie.
 11. Uprawiają twórczość patriotyczną, narodową – zabronioną przez cenzurę (carskie władze), co zamyka im drogę powrotu do kraju.
 12. Podróżują, choć coraz bardziej podupadają na zdrowiu.
 13. Rywalizują o rękę tej samej panny, Marii Wodzińskiej, dla niej piszą:
  Wiersze, np.: Stokrotki, W Szwajcarii.
  Muzyka, np.: Nokturn Es-dur op.9 nr2.
 14. Wpisują się znajomym do pamiętników:
  W pamiętniku Zofii Bobrówny.
  Chopin wpisuje do sztambucha M. Wodzińskiej nuty Walca As-dur op.69 nr1.
 15. Te same gusty i upodobania, np. ulubione kwiaty – fiołki (L. Staff pisał: "Gdyby fiołki zamiast pachnieć grać umiały, byłaby to muzyka Chopina"), ("Fiołki – odrobina poezji w pokoju" – pisze Słowacki w liście do matki).
 16. Słowacki uwielbia zmieniać kamizelki. Chopin ma słabość do kupowania rękawiczek.
 17. Podobna twórczość: mistrzowskie improwizacje, podobne motywy, tematy, nastroje (smutek, żal, melancholia, nostalgia). Dawne poczucie humoru zamienia się w gorzką ironię. Z tęsknoty za Polską rodzą się utwory, które kojarzą im się z ojczyzną, a zwłaszcza z ludową kulturą (ludowość, balladowość):
  Hymn o zachodzie słońca
  Balladyna
  Nokturn cis-moll op.27
  ballady, mazurki, polonezy, np., Polonez A-dur op.40
 18. Obaj samotni (brak własnej rodziny), nieszczęśliwi, zgorzkniali, kapryśni, starzy kawalerowie.
 19. Śmierć w tym samym roku, na tę samą chorobę, w tym samym mieście, w Paryżu.
 20. Obaj przeżyli po 38 lat:
  Zm. 03.04.1849 r.
  Zm. 17.10.1849 r.
 21. Za życia się nie lubią, po śmierci – ich tablice pamiątkowe wmurowane są w ścianie tego samego filaru w kościele Świętego Krzyża, w Warszawie.
Opracowała: mgr Lucyna Brzeziak
Nauczyciel muzyki-sztuki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bytomiu.

Powyższe porównanie, które wykorzystałam do przeprowadzenia lekcji pochodzi z czasopisma dla nauczycieli "Wychowanie muzyczne w szkole" nr4/XLIV/221/2000.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:24:28
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:24:28) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie