Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Profesjonalny biznes-plan

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4667 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Biznes plan to profesjonalne planowanie działań jak również biznesu przez początkujących i zakładających firmę przedsiębiorców. Aby pozyskać miejsce i pozycję na rynku przedsiębiorca musi zwiększyć swój udział na rynku i umocnić pozycję swojego przedsiębiorstwa. W tym celu prowadzi badania rynku, analizuje sytuację bieżącą i przewiduje przyszłość firmy.
Artykuł odpowiada na pytania:
1. Czym jest biznes-plan?
2. Istota biznes-planu.
3. Rodzaje biznes-planu.
4. Cele biznes-planu.
5. Metody opracowania biznes-planu.

mgr Anna Grzybowska
nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Nr 3 im. A. Kocjan
PROFESJONALNY BIZNES-PLAN

Czym jest biznes plan?


Biznes plan to profesjonalne planowanie działań jak również biznesu przez początkujących i zakładających firmę przedsiębiorców. Aby pozyskać miejsce i pozycję na rynku przedsiębiorca musi zwiększyć swój udział na rynku i umocnić pozycję swojego przedsiębiorstwa. W tym celu prowadzi badania rynku, analizuje sytuację bieżącą i przewiduje przyszłość firmy.
Dobrze opracowany biznes plan pomaga w zarządzaniu firmą i stanowi o statusie właściciela firmy wobec otoczenia rynkowego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Firma posiadająca dobrze opracowane biznes plan jest bardziej wiarygodna od innych a także pomaga w pozyskaniu potrzebnego kredytu i dóbr inwestycyjnych bez zaangażowania własnych środków finansowych.
Istota biznes planu:

Istotą biznes planu jest sformułowanie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego (konkret-
nego przedsięwzięcia, interesu) lub zestawu zadań do wykonania, celów, środków i sposobów (metod) działania.


Rodzaje biznes planu:

W polskiej gospodarce najczęściej występuje plan przed-
sięwzięcia dochodowego, który nacelowany jest na przy-
szły dochód i zysk. W zależności od potrzeb otrzymuje dokładniejsze określenia, jak np.:

 plan małego biznesu (small business plan),
 plan zadania inwestycyjnego,
 plan modernizacji produkcji,
 plan sprzedaży nowego produktu (ew. nowej usługi),
 plan tworzenia sieci handlowej,
 plan rozwoju eksportu (ew. importu),
 plan utworzenia przedsiębiorstwa,
 plan zarządzania przedsiębiorstwem,
 plan uzdrowienia przedsiębiorstwa,
 plan pozyskania i wykorzystania kredytu,
 plan opłacalności leasingu finansowego (ew. operacyjnego),
 plan poprawy efektywności pracy (ew. jakości),


Mimo znacznych różnic między biznes planami, można wyodrębnić ich wspólne cechy:

cechę celowości - gdyż cele biznes planu są najważniejsze,

cechę konkretności – gdyż wszystko to, co zawiera biznes plan musi być konkretne,

cechę zwięzłości – polegającą na krótkim, zwięzłym formułowaniu treści słownej i liczbowej,

cechę przejrzystości – gdyż biznes plan powinien być przejrzysty,
zrozumiały a więc spełnieniem wymagań czytelności,

cechę kompleksowości – która sprowadza się do pełnego ujęcia
wszystkich elementów składowych biznes planu,

cechę funkcjonalności – będącą wykładnikiem żywotności biznes planu,

cechę realności – gdyż biznes plan powinien być realny czyli możliwy do wykonania w danych warunkach,

cechę użyteczności – gdyż taki plan musi być użyteczny, przydatny w zarządzaniu,

cechę elastyczności – która daje możliwość wprowadzenia zmian w planie w razie zaistnienia nowych okoliczności lub warunków,


Wymienione dziewięć cech stanowi fundament budowy biznes planu. Te właśnie cechy kwalifikują dany plan do opracowań dobrych, które warto posiadać i realizować. Przez to cechy stają się równocześnie zasadami sporządzania biznes planów. Pociąga to za sobą konieczność każdorazowej weryfikacji przygotowanych projektów, zanim zostaną zatwierdzone do realizacji jako biznes plany. Tak więc zadanie biznes planu staje się środkiem realizacji jakiegoś ważnego celu.


Cele biznes planu:
W każdym biznes planie najważniejszy jest cel. To właśnie on określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu. Wyróżniamy następujące cele:

 cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np. poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, rozwój eksportu (ew. importu),

 cele taktyczne – to cele średnioterminowe, związane z metodami działań (np. zastosowanie metod marketingu aktywnego, rozwinięcie kampanii reklamowo-promocyjnej, wykorzystanie nowych form sprzedaży),

 cele operacyjne – to cele krótkoterminowe, sięgające działań organizacyjnych i gospodarczych,


Metody opracowania biznes planu:

 metoda planistyczna tabelaryczno-opisowa - polega na ujęciu danych bazowych i planowanych w tabelach, z krótkim opisem merytorycznym i z objaśnieniami. Jest to metoda prosta, nie wymagająca większych przygotowań i umiejętności specjalistycznych,

 metoda planistyczna tabelaryczno-wykresowo-opisowa – podobna do poprzedniej metody, z dodaniem wykresów, które wzbogacają graficznie treści merytoryczne,

 metoda analityczno-planistyczna – polega na blokowym opracowaniu analizy czasu przeszłego i planu czasu przyszłego. Całość dzieli się na bloki tematyczne i w każdym bloku przeprowadza się analizę, a zarazem po niej konstruuje się plan. Oczywiście, wykorzystuje się tu tabele, zestawienia i obliczenia rachunkowe oraz wykresy – według potrzeb.

 metoda planistyczno-kalkulacyjna – polega na opracowaniu planu i jednocześnie kalkulacji uzasadniającej opłacalność danego przedsięwzięcia. Stosuje się tu odpowiednie rachunki kalkulacyjne kosztów lub efektów. Tę metodę wykorzystuje się często przy planowaniu zadań inwestycyjnych oraz przy wyborze decyzji typu: czy opłaca się pobrać kredyt, czy nabyć środki rzeczowe w zakupie ratalnym lub w systemie leasingu,

 metoda diagnostyczno-planistyczna – polega na zdiagnozowaniu sytuacji bieżącej i zaplanowaniu działań i efektów na okres objęty horyzontem planu. Pomija się tu analizę czasu przeszłego. Metoda ta ma zastosowanie do nowo powstających jednostek lub firm krótko działających.

 metoda prognostyczno-planistyczna – polega na opracowaniu planu, opartego na prognozach. Zastosowanie tej metody staje się koniecznością dla przedsiębiorców, którzy zamierzają utworzyć firmę. W tej sytuacji biznes plan nie posiada bazy wyjściowej. Wszystko to, co zamierza się uczynić i osiągnąć w czasie przyszłym (krótszym lub dłuższym) musi opierać się na przewidywaniach, a więc na danych prognostycznych. Ta metoda wymaga dużej znajomości prognozowania gospodarczego, rynkowego i finansowego. stosując tą metodę, należy planować z dużą ostrożnością ze względu na niepewność i ryzyko.
Biznes plan można opracować dowolnie dobraną metodą, bo nie sposób opracowania, ale osiągnięcie zysku – efekt
finalny wykonania planu jest najważniejszy.

Przedsiębiorca starający się o kredyt powinien
stworzyć dokument, w którym zawarte będą:

1.Spis treści.
2.Podstawowe dane o firmie:
- dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, REGON, rodzaj działalności),
- historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia działalności- krótki jej opis, dotychczasowe osiągnięcia),
- informacje o właścicielach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe, doświadczenia z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty).
3.Opis przedsięwzięcia:
- czego dotyczy przedsięwzięcie,
- obecny stan zaawansowania organizacyjnego lub/i inwestycyjnego,
- obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.
4.Dane dotyczące produktów i usług:
- krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety),
- kim są twoi konkurenci, ich główne atuty i słabości,
- źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny,
- w bardzo krótkiej formie, kto kieruje firmą wraz z opisem doświadczeń i osiągnięć, ewentualne referencje.
5.Ocenę rynku:
- główni odbiorcy produktu w (%), formy rozliczeń,
- główni dostawcy surowców i towarów (lokalizacje i skale dostaw),
- posiadanie umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia,
- przewidywana skala rynku, tendencje jego rozwoju,
- sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży,
- podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo,
6.Dane dotyczące kredytu i sposoby jego wykorzystania:
- wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma (gotówka, bezgotówkowa),
proponowany rodzaj spłaty, karencja,
- dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,
- formy zabezpieczenia,
- aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie