Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na rok 2004-2005

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1247 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z głębokim upośledzeniem napisałam po trzech latach pracy z Rafałem. Program jest efektem ewaluacji prowadzonych przeze mnie przez te wszystkie lata zajęć rewalidacyjno-terapeutycznych.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY NA ROK 2004/2005

1.Wstęp
     Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z głębokim upośledzeniem napisałam po trzech latach pracy z Rafałem. Program jest efektem ewaluacji prowadzonych przeze mnie przez te wszystkie lata zajęć rewalidacyjno-terapeutycznych.
     Przeznaczony jest głównie dla Rafała, ale mogą go wykorzystać również inni nauczyciele pracujący z dziećmi z głębokim upośledzeniem, porażeniem mózgowym, dziećmi autystycznymi. Program opiera się na szczegółowej analizie i obserwacji dziecka, zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wskazówkach zawartych w literaturze: Przewodnik dla nauczycieli pt. Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym; Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim pt. Rozwój daje radość oraz rozmowach z mamą i rodzina Rafała.

2. Dane personalne ucznia:
Imię i nazwisko: Rafał
Data urodzenia: 10.10.1987r.

3. Charakterystyka ucznia:
      Chłopiec urodzony z ciąży III obciążonej poronieniem zagrażającym od IV m-ca, 2200 g/10 p. Agar. Od 1 miesiąca życia zauważono skłony, które powtarzały się kilka razy w tygodniu. Od 5 m-ca życia gorzej rozwijał się. Aktualnie rozwój psychomotoryczny jest upośledzony w stopniu głębokim na skutek ograniczonego uszkodzenia CUN (wyraźne zaniki korowo-podkorowe w okolicach czołowo-skoroniowych, Zespół Westa).U Rafała stwierdza się brak wykształconej mowy czynnej, jego potrzeby i stany emocjonalne najbliższa rodzina odczytuje z grymasów twarzy. Chłopiec nie chodzi, ale potrafi z pozycji leżącej samodzielnie usiąść, rozgląda się po pokoju. Pozytywnie reaguje na muzykę, głaskanie, rozpoznaje głosy domowników (uśmiecha się). Nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Jest karmiony rozdrobnionym pokarmem. W rodzinie jest akceptowany i otoczony prawidłową opieką i miłością.

4. Harmonogram zajęć indywidualnych:

PLAN TYGODNIA RAFAŁKA
PONIEDZIAŁEK
 • przygotowania do zajęć
 • masaż
 • Knill (program Dotyk i komunikacja)
 • Ćw. kształtujące rozwój społeczny
 • relaksacja
 • pożegnanie
WTOREK
 • przygotowania do zajęć
 • masaż
 • Knill (program Dotyk i komunikacja)
 • ćw. motorykę dużą
 • relaksacja
 • pożegnanie
ŚRODA
 • przygotowania do zajęć
 • masaż
 • Knill (program Dotyk i komunikacja)
 • stymulacja sensomotoryczna
 • relaksacja
 • pożegnanie
CZWARTEK
 • przygotowania do zajęć
 • masaż
 • Knill (program Dotyk i komunikacja)
 • zajęcia ruchowe
 • relaksacja
 • pożegnanie
PIĄTEK
 • przygotowania do zajęć
 • masaż
 • Knill (program Dotyk i komunikacja)
 • ćw. różne
 • relaksacja
 • pożegnanie
5. Cele ogólne i szczegółowe dotyczące poszczególnych sfer aktywności życiowej oraz sposoby ich realizacji:
ROZWÓJ SPOŁECZNY

Cel ogólny: Poszerzenie możliwości porozumiewania się z Rafałkiem. Poszukiwanie nowych form porozumiewania się.
Cele szczegółowe:
 • Ćwiczenie wykonywania prostych poleceń: weź, siedaj, wstawaj, dotknij, spójrz, patrz na mnie.
Sposób realizacji:
 • Głośne wymawianie poleceń wsparte gestem a także podpowiedzią fizyczną w sytuacji tego wymagającej.
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Ćwiczenia wykonywania gestu powitania i pożegnania.
 • Podawanie ręki przez nauczyciela Rafałowi uśmiechając się i mówiąc cześć lub witaj Rafałku
 • Machanie na pożegnanie Rafałowi uśmiechając się i mówiąc dowidzenia Rafałku Cały rok
 • Pobudzanie i wyciszanie.
 • Słuchanie głośnej, rytmicznej muzyki lub cichej i spokojnej w zależności od nastroju Rafała.
 • Pokazywanie kolorowych kartek lub świecenie kolorową latarką /elementy chromoterapii/
 • Mówienie w odpowiedniej do nastroju Rafałka tonacji. Zgodnie z potrzebami i nastrojami Rafałka
 • Ćwiczenia dotykania i głaskania innych ludzi.
 • Powtarzanie gestów, prowadzenie dłoni (po ok.30 s. odczekanie aż sam podejmie gest) Cały rok
Cel ogólny: Wyróżnienie siebie z otoczenia.
Cele szczegółowe:
 • Reagowanie na imię Sposób realizacji:
 • Zawsze kiedy zwracamy się do Rafała, wspólnie coś robimy, wydajemy polecenia – wymawiamy jego imię.
Czas trwania Cały rok
Uwagi Staramy się mówić Rafał a nie Rafałek
 • Rozpoznawanie siebie w lustrze.
 • Nauczyciel i Rafałek siedzą razem przed lustrem ok. 10 min, nauczyciel stara się zainteresować chłopca jego odbiciem ( stuka w lustro, podnosi ręce do góry itp.) Cały rok
 • Akceptowanie bliskiej obecności innych osób.
 • Aranżowanie wszystkich aktywności w taki sposób, żeby Rafał był w centrum, a dookoła niego – nauczyciel, mama, inni domownicy lub goście. Cały rok
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności naśladowania, współpracy.
Cele szczegółowe:
 • Naśladowanie prostych czynności wykonywanych przez inne osoby. Sposób realizacji:
 • wymuszanie wykonywania po nas niektórych czynności np. przechylamy dziecko mówiąc bum, powtarzamy tą czynność kilka razy. Następnie opóźniamy przechylanie dziecka, czekając aż dziecko zrobi to samo itp.
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Współdziałanie z nauczycielem we wspólnej zabawie, ćwiczeniach.
 • Nawiązujemy kontakt wzrokowy z uczniem. Mówimy popatrz i powoli klaszczemy w dłonie. Następnie bierzemy ręce dziecka i klaszczemy nimi, po czym nagradzamy dziecko. Następnie powtarzamy procedurę, upewniając się, czy dziecko podczas demonstracji patrzy na pokazującego. Stopniowo ograniczamy swoją pomoc. Cały rok
MOTORYKA DUŻA
Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności siadania, siedzenia.
Cele szczegółowe:
 • Siedzi z lekkim podtrzymaniem w pasie Sposób realizacji:
 • Nauczyciel siada za dzieckiem, podtrzymując go w pasie, ćwiczenie trwa kilka minut, nauczyciel stara się puszczać delikatnie ucznia
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Siedzi dłużej trzymając się podpory
 • Nauczyciel pomaga usiąść dziecku tak aby czuło się bezpiecznie i wygodnie np. w fotelu może oprzeć się o oparcia lub na podłodze robi podporę z poduszki Cały rok
 • Siada sam przy lekkim podciąganiu
 • Nauczyciel lekko podciąga dziecko z pozycji leżącej do pozycji siedzącej, nagradza dziecko. Cały rok
 • Siedzi sam, opierając się na rękach, plecy podchylone
 • Nauczyciel pomaga usiąść dziecku a następnie wspiera je gestami i słowami aby wytrwało w tej pozycji Cały rok
 • Przez chwilę siedzi wyprostowany bez podtrzymywania
 • Nauczyciel pomaga usiąść dziecku, prosto bez podtrzymywania, wspiera je gestami i słowami aby wytrwało w tej pozycji Cały rok
Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności stania i wstawania.
Cele szczegółowe:
 • Stoi podtrzymany za obie ręce
Sposób realizacji
 • Nauczyciel trzyma dziecko za obie ręce w taki sposób aby jak najdłużej utrzymał się w pozycji stojacej.
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Staje z pomocą nauczyciela
 • Nauczyciel pomaga dziecku aby z pozycji siedzącej wstało i wspólnie z nauczycielem Cały rok
Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności poruszania się.
Cele szczegółowe:
 • Leżąc na brzuchu, odrywa cały tułów od podłoża Sposób realizacji
 • Dziecko leży na brzuchu nauczyciel pomaga mu podnieść tułów od podłoża, stopniowo ogranicza swoja pomoc
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Trzymany pod pachy wykonuje ruchy chodzenia
 • Dziecko wspierane przez nauczyciela próbuje wykonywać ruchy chodzenia Cały rok
 • Chodzi podtrzymywane za ręcę
 • Nauczyciel trzymając dziecko za ręce próbuje z nim chodzić Cały rok
 • Kształtowanie umiejętności przechodzenia z pozycji na plecach do pozycji na brzuchu i odwrotnie
 • Dziecko przemieszcza się z pozycji na plecach do pozycji na brzuchu i odwrotnie- nauczyciel pomaga mu stopniowo ograniczając swoja pomoc fizyczną wspierając dziecko słowami zachęty
 • zabawy rytmiczne polegające na wyrażaniu ruchem muzyki, zachęcanie do swobodnej ekspresji ruchowej Cały rok
STYMULACJA SENSOMOTORYCZNA
Cel ogólny: Rozwiniecie u dziecka globalnego odczuwania bodźców dotykowych.
Cele szczegółowe:
 • Odczuwanie bodźców dotykowych i adekwatna reakcja na nie (np. głaskanie-uśmiech, szorstka tkanina- ucieczka) Sposób realizacji
 • Nacierać ciało dziecka szorstkim ręcznikiem, szczotkować dość twardą szczotką, pędzlem, gąbką
 • Stosować do stymulacji materiały o różnej strukturze powierzchniowej
 • Dostarczać ciepłych i zimnych bodźców (Termofory, lód, nadmuch ciepłym powietrzem)
 • Używać wibratorów do stymulacji skóry
 • Nacierać ciało emulsją
 • Stosować masaż twarzy, opukiwanie ust itp.
Czas trwania Cały rok
Uwagi
Cel ogólny: Rozwiniecie u dziecka globalnego odczuwania bodźców słuchowych.
Cele szczegółowe:
 • Reaguje na słabe i średnie bodźce słuchowe w sposób niezróżnicowany Sposób realizacji:
 • Poddawanie dziecka działaniu różnorodnych dźwięków – krótkie, ostre, nagłe
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • na silne krótkie bodźce słuchowe reaguje nagłym pobudzeniem i niechęcią
 • słuchanie taśm z nagraniami różnych efektów akustycznych, słuchanie taśmy z nagraną skalą tonów itp. Cały rok
 • Bodźce dźwiękowe zahamowują ruchy, dziecko zastyga w bezruchu
 • słuchanie nagłego, głośnego dźwięku np. trąbki Cały rok
 • zmienia swoje zachowanie na dźwięk ludzkiej mowy
 • Słuchanie ludzkiej mowy np. mamy, nauczyciela, radia Cały rok
 • Odwraca głowę w kierunku szeleszczącego papieru (lokalizuje kierunek źródła dźwięku)
 • Sadzamy dziecko przed sobą, nasz pomocnik (mama) chowa się za naszymi plecami, gwałtownie uderza w bębenek. Nauczyciel powinien gwałtownie się odwrócić i wskazać dziecku na pomocnika z instrumentem. Jeżeli dziecko po pewnym czasie będzie chciało się odwrócić, to natychmiast je nagradzamy. Cały rok
 • z przyjemnością słucha dźwięków muzyki
 • słuchamy muzyki relaksacyjnej, muzyki przy której dziecka czuje się nie skrępowane, dobrze Cały rok
 • zwraca uwagę na ton i modulację głosu, choć nie odróżnia słów
 • mówimy do dziecka w różnej tonacji z adekwatnym do wypowiedzi grymasem twarzy Cały rok
 • interesuje się cichymi dźwiękami np. tykaniem zegara
 • słuchamy dźwięku tykania zegara Cały rok
 • kojarzy słowa z przedmiotami i osobami
 • Uczeń siedzi przed lampką z dużym wyłącznikiem, nauczyciel mówi światło i ręką dziecka zapala światło. Cały rok
Cel ogólny: Rozwiniecie u dziecka globalnego odczuwania bodźców wzrokowych.
Cele szczegółowe:
 • nauka wodzenia wzrokiem za źródłem światła Sposób realizacji:
 • nauczyciel świeci latarką dziecko wodzi wzrokiem j za źródłem światła
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • nauka wodzenia wzrokiem za przedmiotem
 • nauczyciel trzyma np. ulubioną zabawkę dziecka – dziecko wodzi za nią wzrokiem Cały rok
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego dziecka z nauczycielem
 • nauczyciel siada naprzeciw dziecka, mówimy popatrz nawiązujemy z nim kontakt wzrokowy Cały rok
Cel ogólny: Rozwiniecie u dziecka globalnego odczuwania bodźców węchowych i smakowych.
Cele szczegółowe:
Odczuwanie bodźców węchowych i smakowych i adekwatna reakcja na nie.
Sposób realizacji:
 • Podawaniu dziecku na zmianę artykułów spożywczych o przeciwnych smakach
 • Zapoznawaniu dziecka z różnymi zapachami
Czas trwania Cały rok
Uwagi

MOTORYKA MAŁA
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności manipulacyjnych.
Cele szczegółowe:
 • Bierze przedmiot do ręki i puszcza go
Sposób realizacji:
 • Nauczyciel pomaga dziecku wziąć do ręki przedmiot i puszczać go. Z czasem ogranicza swoją pomoc itp
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Rozwija zgnieciony w kostkę papier
 • Nauczyciel pomaga dziecku rowijać zgnieciony papier z czasem ogranicza swoją pomoc itp Cały rok
 • Potrafi włożyć różne palce do otworów.
 • Nauczyciel pomaga dziecku włożyć palce do otworów np. w klocku ( z czasem ogranicza swoją pomoc) itp Cały rok
 • Przekłada zabawkę z ręki do ręki
 • Nauczyciel pomaga dziecku przełożyć zabawkę z ręki do ręki ( z czasem ogranicza swoją pomoc)itp. Cały rok
 • Obraca zabawkę w rękach
 • Nauczyciel pomaga dziecku obrócić zabawkę ( z czasem ogranicza swoją pomoc) itp. Cały rok
 • Potrafi zdjąć kawałek papieru z twarzy
 • Na twarzy dziecka kładziemy duży papier i zachęcamy je do zdjęcia go z twarzy itp. Cały rok
Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności poruszania ręką i dłonią
Cele szczegółowe:
 • Odczucie i zobaczenia własnych rąk. Sposób realizacji
 • Kładziemy dłonie dziecka na stole lub blacie. Naciskamy całymi dłońmi na blat i następnie ciągniemy aż do krawędzi stołu.
 • Kierujemy światło latarki, najlepiej kolorowe na ręce dziecka. Zasłaniamy światło latarki dziecka. Pokazujemy dziecku jego ręce oraz ich cień na ścianie lub stole.
Czas trwania Cały rok
Uwagi
 • Nauka chwytania
 • Dajemy dziecku do ręki przedmiot zachęcamy aby chwyciło go Cały rok
 • Nauka podawania ręki przy powitaniu
 • Nauczyciel podaje zawsze na powitanie rękę dziecku Cały rok
Opracowała: Anna Kopniak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie