Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powtórzenie wiadomości o czworokątach

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7705 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcji matematyki dla kl I gim.-Powtórzenie wiad o czworokątach.

K0NSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM

Temat: Powtórzenie wiadomości o czworokątach .

Wymagane umiejętności:

Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa czworokąty;
- klasyfikuje czworokąty;
- oblicza pola czworokątów z zastosowaniem poznanych wzorów uwzględniających długości: przekątnych, wysokości, podstaw;
- umie podać zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami pola np.1dm² = 100cm² , 1ha =100a

Zadania lekcji:

1) Doskonalenie umiejętności:
- klasyfikowania czworokątów na podstawie ich własności,
- doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w języku matematycznym,
- ćwiczenie umiejętności posługiwania się symbolami i wzorami matematycznymi,
- doskonalenie umiejętności obliczania pól czworokątów,
2) Stworzenie uczniom warunków do:
- planowania i organizowania nauki własnej,
- efektywnego współdziałania w zespole,
- uświadomienie zakresu pomocy koleżeńskiej;


Formy aktywności uczniów :

1) praca z całym zespołem klasowym przy ustalaniu poprawności wykonywania poszczególnych zadań,
2) praca w grupach nad rozwiązaniem zadania,
3) praca indywidualna przy rozwiązywaniu zadań wykorzystujących własności czworokątów,


Środki dydaktyczne:

1) podręcznik,
2) modele figur wycięte z papieru (wymiary zapisane na figurach) -przygotowane przez uczniów,
3) karta pracy dla każdego ucznia do pracy w grupach,
4) karty z pracą domową (wersja łatwiejsza i trudniejsza).

PRZEBIEG LEKCJI

I. Sprawdzenie pracy domowej, podanie tematu lekcji i zapisanie go na tablicy.
II. Podział klasy na kilka zespołów (w zależności od liczby uczniów w klasie), zróżnicowanych pod względem umiejętności matematycznych. Każda grupa wkłada do koperty przygotowane na lekcję papierowe modele czworokątów ( po jednym prostokącie, kwadracie, deltoidzie, trapezie, rombie, równoległoboku ) i liderzy grup wymieniają pomiędzy sobą koperty . Wykonanie zadań 1,2,3 umożliwi uczniom powtórzenie klasyfikacji czworokątów.

Zadanie1

Wpisz na modelach figur ich nazwy i poznane definicje.

Uczniowie konsultują się w grupie i wpisują definicje samodzielnie. Sprawdzają, czy zapisane przez nich definicje są zapisane prawidłowo ( Uczniowie mogą sprawdzić zgodność definicji z podanymi w podręczniku).

• Prostokąt - czworokąt, którego wszystkie kąty są proste.
• Kwadrat - prostokąt, którego wszystkie boki są równe.
• Równoległobok - czworokąt, którego przeciwległe boki są równoległe.
• Romb - równoległobok, którego wszystkie boki są równe.
• Trapez - czworokąt, którego co najmniej jedna para boków jest równoległa.
• Deltoid - czworokąt, którego każdy z boków jest równy jednemu z boków sąsiednich.

Przedstawiciel każdej grupy przedstawia klasie wybraną figurę: „To jest równoległobok, ponieważ ...”, aż do przedstawienia wszystkich figur.

III. N. wiesza na tablicy przygotowaną tabelę i poleca zespołom wykonanie zadania 2.

Zadanie2
Uzupełnij tabelę wpisując „+’ lub „-„. Wykorzystaj modele figur.

W każdym
kwadracie prostokącie
rombie
równoległoboku
trapezie
deltoidzie

Wszystkie boki równe
Przeciwległe boki są równoległe
Suma kątów wynosi 360¬0
Przekątne mają jednakowe długości
Przekątne przecinają się w połowie
Przekątne są prostopadłe
Wzór na pole
Uczniowie uzgadniają co można powiedzieć o bokach, kątach, przekątnych, kątach między przekątnymi wymienionych figur. Uzupełniają tabele wpisując „+” lub „-„
Wykorzystują posiadane wiadomości i korzystają z modeli figur.

Wykonanie zadania 2 pozwoli uczniom przypomnieć i uzupełnić wiadomości o własnościach czworokątów. Wzory na pola czworokątów zostaną wpisane podczas wykonywania zad.4.

Podsumowanie: przedstawiciele poszczególnych grup odczytują ze swojej tabeli własności jednego z czworokątów i zaznaczają znak + w tabeli znajdującej się na tablicy.

Zadanie 3.
Przy zdaniach prawdziwych wpisz – prawda, przy zdaniach fałszywych wpisz – fałsz.

1. Każdy kwadrat jest prostokątem………………………………………………….
2. Nie każdy prostokąt jest równoległobokiem………………………………………
3. Każdy trapez jest równoległobokiem………………………………………………
4. Każdy równoległobok jest trapezem……………………………………………….
5. Trapez jest prostokątem…………………………………………………………….
6. Deltoid jest trapezem……………………………………………………………….
7. Każdy kwadrat jest prostokątem, a każdy prostokąt jest trapezem……………......
8. Każdy prostokąt jest kwadratem, a każdy kwadrat jest deltoidem………………....
9. Każdy deltoid jest kwadratem………………………………………………………
10. Każdy kwadrat jest rombem, a każdy romb jest deltoidem………………………...

Uczniowie samodzielnie wpisują odpowiedzi, sprawdzają wyniki w grupie, a następnie przedstawiają je całej klasie.

Zadanie 4
Uzupełnij ostatni wiersz tabeli.
Oblicz pola czworokątów, których modele dostałeś od kolegów z sąsiedniego zespołu. Wyniki podaj w cm² i dm².

Każda grupa wykonuje zadanie 4.
Po wykonaniu obliczeń wskazani uczniowie odczytują wyniki. Wszyscy sprawdzają poprawność zamiany jednostek.

Podsumowanie lekcji:

Nauczyciel zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy, nawiązuje do trudności napotkanych przy wykonaniu zadań.
Wspólnie z uczniami podkreśla, które wiadomości są najważniejsze ( własności czworokątów, wzory na obliczanie pola, znajomość zależności między jednostkami i ich zamiana).
Nauczyciel rozdaje karty z pracą domową - uczniowie wybierają zestaw łatwiejszy lub trudniejszy, po zapoznaniu z zadaniami mogą zmienić zestaw.

Praca domowa

Zestaw łatwiejszy
1) Wyraź w hektarach i arach obszar:
a) Polski o powierzchni 311730 km2,
b) Bałtyku o powierzchni 412000 km2
c) Jeziora Śniardwy o powierzchni 122 km2.

2) Teren ma kształt trapezu prostokątnego, którego wymiary w metrach podano na rysunku. W narożniku stoi dom, a resztę terenu stanowi ogród. Ile metrów kwadratowych zajmuje ogród?20

10
18
35


60
Opracowała Urszula Bednarska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie