Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemny różne gatunki drzew

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20424 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz ten integruje treści z zakresu Edukacji środowiskowej, polonistycznej, matematycznej oraz plastycznej. Zawiera różnorodne, ciekawe metody i formy pracy. Atrakcją tych zajęć jest niewątpliwie to, że odbyły się one w Izbie Edukacji Leśnej w Siewierzu, czyli w naturalnych warunkach rozwoju roślin i życia zwierząt.
Małgorzata Zych
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
w Zawierciu

Scenariusz zajęć zintegrowanych
w klasie pierwszej
w Izbie Edukacji Leśnej w Siewierzu

POZNAJEMY RÓŻNE GATUNKI DRZEW

Zajęcia integrujące : treści środowiskowe, polonistyczne, matematyczne i działalność
plastyczną

CELE ZAJĘĆ

Cel ogólny
Rozpoznawanie i nazywanie poznanych gatunków drzew liściastych i iglastych.
Cele operacyjne
Uczeń :
- analizuje treść wiersza,
- wyróżnia porę roku - jesień
- wskazuje i nazywa części drzewa,
- rozwiązuje zagadki o drzewach,
- rozpoznaje i nazywa drzewa na podstawie liści, cech charakterystycznych dla pnia i korony,
- wie, co to las liściasty i iglasty,
- podaje sposoby ochrony lasu,
- dodaje i odejmuje do 30,
- wykonuje klasowy album „Jesienne liście”,
- tworzy kompozycje z suszonych liści i materiału przyrodniczego,

Cele wychowawcze

- rozbudzanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na piękno przyrody ojczystej,
- uczeń rozumie potrzebę ochrony drzew,
- uczeń stara się pracować w grupie.
Metody :
- podająca : informacyjna, instruktaż,
- praktyczna : praktycznego – działania,
- poszukująca : giełda pomysłów,
- oglądowa : pokaz sylwety drzewa, naturalne okazy liści, ilustracje,
Formy :

- indywidualna,
- indywidualna zróżnicowana,
- grupowa,
- zbiorowa

Środki dydaktyczne :

- wiersz Leopolda Staffa „ Jesienne liście”,
- sylweta drzewa z częściami,
- zagadki o drzewach,
- ilustracje różnych drzew i naturalne okazy liści,
- eksponaty zgromadzone w Izbie Edukacji Leśnej,
- karty pracy dla uczniów nr1 i nr 2,
- kartoniki do giełdy pomysłów,
- nagranie piosenki „Jesień chodzi po lesie”, magnetofon.SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
• Odczytanie przez nauczyciela wiersza Leopolda Staffa „Jesienne liście”. ( załącznik nr 1)
• Analiza treści wiersza : rozmowa kierowana -pytania nauczyciela.
- Jaka pora roku występuje w wierszu?
- Kto jest bohaterem wiersza?
- Jakie drzewa występują?
- Jak rozumiecie słowa „Bo wstyd by było naszemu gronu , szukać kasztana pod drzewem ... klonu.

2. Wskazywanie i nazywanie części drzewa.( załącznik nr 2 – karta
pracy dla każdego ucznia).
• Uczniowie dopasowują podpisy do poszczególnych części drzewa.

3. Prezentacja dużej sylwety drzewa na tablicy – sprawdzenie przez
uczniów poprawności wykonanego zadania, pomoc nauczyciela.
• Nazwanie prezentowanego drzewa – charakterystyczny pień, korona, liście – dąb.

4. Poznawanie różnych gatunków drzew – zagadki ( załącznik nr 3)
• Prezentacja naturalnych okazów liści, ilustracje drzew, wykorzystanie tablic przyrodniczych Izby Edukacji Leśnej.
• Oglądanie eksponatów, porównywanie kształtu, wielkości, koloru liści; wskazywanie cech charakterystycznych .

5. Wspólna cecha analizowanych drzew – liście i igły – drzewa
liściaste i drzewa iglaste.

6. Klasowy album – „Jesienne liście”.
• Każdy uczeń otrzymuje po dwa okazy zasuszonych liści. Rozpoznaje je , przykleja na kartkę formatu A-4 i podpisuje je. W ten sposób tworzy swoje strony do klasowego albumu.

7. Zabawa ruchowa przy piosence „Jesień chodzi po lesie”.

8. Rola drzew – odgadywanie haseł z wykorzystaniem działań
matematycznych – praca w 4 grupach( załącznik nr 4).
• Uczniowie obliczają działania matematyczne, porządkują wyniki rosnąco lub malejąco wraz z przyporządkowanymi im wyrazami, odczytują zdania.

9. Giełda pomysłów.
• Uczniowie zapisują na kartonikach swoje pomysły na temat
„ Jak chronić las, aby korzystać z jego darów”.
Mogą je zapisywać w formie próśb lasu do ludzi.
• Uczniowie odczytują swoje propozycje.

10. Praca plastyczna : „ Las – najpiękniejszy pałac”.
• Kompozycja z suchych liści i materiału przyrodniczego.


ZAŁĄCZNIK NR 1

Leopold Staff „ Jesienne liście”

Kończy się lato w przepych bogate
I zmienia, zmienia piękną swą szatę.
Drzewa po świeżej, bujnej zieleni
Wdziewają złote barwy jesieni.

Pogodnie, cicho i uroczyście
Spływają z wolna na ścieżkę liście.
A gdy spieszymy do szkoły drogą,
Raźno szeleszczą, szumią pod nogą.

Kiedy wiatr zdrowy zachwieje dębem,
Strząsa zeń liście z falistym wrębem.
Jesiony ronią liście pierzaste,
A klony sieją – pięciopalczaste.

Brzozie, topoli, grabowi, lipie
Wiatr zrywa liście i sypie, sypie.
A czasem z góry lecą znienacka
Kasztany: lśniące, brunatne cacka.

Patrzmy na drzewa i śledźmy bacznie,
Gdzie w liściach kasztan skrył się nieznacznie.
Bo wstyd by było naszemu gronu
Szukać kasztana pod drzewem ... klonu.


ZAŁĄCZNIK NR 2

Dopasuj podpisy do poszczególnych części drzewa :

a) korzeń
b) pień
c) gałęzie
d) liścieZAŁACZNIK NR 3

ZAGADKI

1.Pod jakim drzewem na pewno
znajdzie dzik i wiewiórka małe żołędzie. ( dąb )

2.W zielonym gaiku stoi biała postać.
Chce do samej ziemi gałązkami dostać. ( brzoza )

3. Jeśli od wyrazu „jesionka” odejmiesz „ka”
otrzymasz nazwę drzewa. ( jesion )

4. Ma w swej koronie chyba dla igraszki,
przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki. ( klon )

5. Chociaż to drzewo jest takie wielkie,
ale w niewielkich grabiach można je znaleźć. (grab )

6. Sylaba „ol” i sylaba „sza”
nazwę drzewa ci da. (olsza )

7.Rośnie w lesie, ma cały rok zieloną sukienkę,
często dzieci nazywają ją choinką. ( jodła )

8. Drzewo iglaste, drzewo żywiczne,
wysokopienne, podniebne, śliczne.
Zawsze zielone, zima czy lato, igły ma długie,
bo to jest ........ . (sosna )

9. Wygląda pięknie jak malowany.
Ręką przyrody szczodrze ubrany.
Lecz zimą w innej będzie już szacie, bo choć
igły dziś ma – zimą wszystkie je straci. (modrzew )

10. Drzewo wysokie, korona trójkątna
cały rok zielone, w modne igły ubrane. (świerk )

ZAŁĄCZNIK NR 4

Praca w grupach
Polecenie : Oblicz działania, uporządkuj wyniki - grupa 1 i grupa 3 rosnąco, grupa 2 i grupa 4 malejąco wraz z przyporządkowanymi im wyrazami. Odczytaj zdania.

Grupa nr 1
20 + 10 = ...... drzewa
20 – 10 = ...... cień
15 + 10 = ...... dają
12 - 2 = ...... powietrze
20 - 2 = ...... i oczyszczają

Grupa nr 2
18 – 3 + 5 = ...... przed
5 +3 = ...... drzewa
25 + 5 = ...... hałasem
7 + 5 = ...... chronią

Grupa nr 3
20 + 2 + 1 = ...... produkują
15 – 5 = ..... tlen
20 + 5 = ...... drzewa
8 – 1 – 1 = ...... oddychamy
10 – 2 –1 = ...... którym

Grupa nr 4
3 + 3 = ...... drzewa
9 + 6 = ...... schronienie
5 + 5 + 2 = ...... dają
20 – 1 = ...... zwierzętom
20 – 3 = ...... wielu


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie