Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Produkcja szkła – obciążenie środowiska produkcją

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 907 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Propozycja lekcji chemii w liceum dotyczącej produkcji szkła i wykorzystania stłuczki szklanej w ramach realizacji ścieżki ekologicznej.

Scenariusz zajęć

Temat: Produkcja szkła – obciążenie środowiska produkcją.

Poziom: liceum ogólnokształcące

Przedmiot: chemia

Podstawa programowa:
- chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska,
- ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.

Standardy osiągnięć:
- umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
- dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska.

Cele:
Uczeń:
 wymienia przykłady produktów szklanych i zaklasyfikuje do odpowiednich grup ze względu na zastosowanie (gospodarcze, opakowania, techniczne, budowlane),
 wskazuje etapy produkcji szkła oraz surowce do produkcji,
 omawia szkodliwość przemysłu szklarskiego dla środowiska.

Metody i techniki:
- praca z tekstem
- praca w grupach i frontalna
- pogadanka z elementami problemowości z zastosowanie mapy mentalnej

Środki dydaktyczne:
- rozsypanka do ułożenia
- fragmenty tekstów z książki „Technologia szkła” – praca zbiorowa
- arkusz szarego papieru, karteczki samoprzylepne, flamastry

Czas: 2 jednostki lekcyjne

Przebieg zajęć

1. W formie krótkiej pogadanki przedstaw rys historyczny produkcji szkła- pogadanka nauczyciela.
2. Rozdaj uczniom po trzy samoprzylepne karteczki i poleć, aby każdy z nich wpisał przykłady wyrobów ze szkła ( 1 kartka – 1 przykład) . Następnie podziel uczniów na 6 osobowe zespoły, których zdaniem będzie pogrupowanie wypisanych wyrobów szklanych ze względu na podobne zastosowanie. W ten sposób podzielone kartki przedstawiciele grup przyklejają na planszy z właściwym rodzajem szkła. Utworzoną w ten sposób mapę pamięciową uczniowie uzupełniają innymi przykładami szkła, które nie pojawiły się wcześniej. Wybrani przez ciebie uczniowie nazywają rodzaje szkła ze względu na zastosowanie.
3. Ponownie podziel uczniów na grupy. Każdej grupie daj komplet rozsypanki z etapami produkcji szkła oraz tekst opisujący technologie produkcji szkła. Zadaniem uczniów jest uważne przeczytanie tekstu a następnie ułożenie kartek rozsypanki we właściwej kolejności. Skoryguj ewentualne błędy. W formie krótkiego wykładu omów poszczególne etapy produkcji szkła.
4. Rozdaj uczniom materiał "Obciążenie środowiska produkcją szkła". Poproś o uważne przeczytanie go, a następnie wypisanie wszystkich rodzajów zanieczyszczeń spowodowanych przez przemysł szklarski. Poproś wybranych uczniów o przedstawienie wyników swojej pracy.
5. Podsumowując zajęcia poproś o odpowiedzi w formie notatki na następujące pytania:
 Wymień podstawowe surowce do produkcji szkła.
 Wymień etapy produkcji szkła.
 Jak przemysł szklarski szkodzi środowisku ?
6. Jako pracę domową poleć uczniom wyszukanie informacji na temat gatunków szkła:
a) ze względu na zastosowanie,
b) ze względu na skład chemiczny.
oraz przyniesienie na następne zajęcia dwóch dowolnych przedmiotów wykonanych ze szkła.


Rozsypanka (należy rozciąć)

SKŁADOWANIE SUROWCÓW
PRZYGOTOWANIE SUROWCÓW
SPORZĄDZANIE ZESTAWU
TOPIENIE MASY SZKLANEJ
FORMOWANIE WYROBÓW
ODPRĘŻANIE WYROBÓW
KONTROLA JAKOŚCI
WYKAŃCZANIE WYROBÓW
OSTATECZNA KONTROLA
PAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I EKSPEDYCJA WYROBÓW


Opracowanie: mgr Katarzyna Ignatiuk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie